Z Jenerasyonu Neye nem Veriyor?

Northeastern niversitesinde psikoloji profes繹r羹 olarak 癟al覺an Lisa Feldman Barrett, ge癟tiimiz hafta son derece zorlu bir sunum yapt覺 ve duygular覺n 癟evremizdeki d羹nyaya g繹sterilen tepkiler deil de d羹nyan覺n kendisi olduunu savundu. Ve Wired Live覺 bilimsel bir ger癟ek olarak g繹sterdi. Barrettin konuyla ilgili yapt覺覺 bilimsel arat覺rmalar, duygular覺n beynimizin i癟sel hisler hakk覺ndaki a癟覺klamalardan baka bir ey olmad覺覺n覺 g繹steriyor.

Durum buysa; teknoloji irketleri, yaln覺zca y羹z hatlar覺, ifade ve hareketimizle ilgili 300 referans noktas覺na dayanan duygular覺m覺z覺 alg覺layabilir ve belki de tahmin edebileceklerini iddia edebilirler. Ama daha fazlas覺n覺 garanti edemezler. Yani insanlar覺n duygular覺n覺 ham biyometri ile doru bir ekilde okumak m羹mk羹n deil.

Haftan覺n ba覺nda iyerinde duygu konusunu tart覺an bir kahvalt覺 toplant覺s覺nda konuurken kendimi buldum. Bireylerin refah ve keyif odakl覺 癟al覺malar覺na odaklanan yaz覺l覺m覺 salayan Open Blendin ev sahipliinde, duygular覺 yeniden konutuk. American Expressin 襤nsan Kaynaklar覺 Bakan Yard覺mc覺s覺 Sonia Cargen d羹r羹st ve a癟覺k konumalar覺n her 癟al覺an覺n b羹t羹nsellii a癟覺s覺ndan 繹nem ta覺d覺覺n覺n alt覺n覺 癟izdi.

Madem 繹yle biraz daha a癟覺k konuursak: D羹nya Ekonomik Forumu, 2020de iyerinde en 癟ok ihtiya癟 duyulan en iyi 20 beceriyi 繹ng繹rd羹. Ve listenin ba覺na karma覺k problemleri 癟繹zebilmek, eletirel d羹羹nmek ve yarat覺c覺l覺k becerilerini koydu. ncelikle, listeye bakt覺覺m覺zda ilk s覺rada yer alan beceriler i癟in insan gerekiyor, teknolojik bir 羹r羹n ya da gelitirilmi yapay bir zeka deil.

襤kincisi, y羹z y羹ze g繹r羹me ve kiisel etkileimin duygusal geribildirim sistemiyle tamamlanaca覺n覺 d羹羹n羹rsek Z jenerasyonunun bunu nas覺l kar覺layaca覺ndan emin deilim.

Duygusal zekan覺n zor sorusu

Hen羹z listede yer almasa da 2020ye kadar en 繹nemli 10 beceriden biri olaca覺n覺 tahmin ettiimiz duygusal zeka da ayr覺ca dikkat 癟ekiyor. Sadece kendimizi 繹nemsemek yerine 癟evremizdeki insanlarla da daha iyi ilikiler kurmak 癟ok daha 繹nem kazanacak. 襤yerinde hala duygusal zeka ile ilgili konumak 癟ok zor. 羹nk羹 k覺r覺lmaz ve maalesef ki yerlemi bir d羹羹nce fazlas覺yla hakim: Kad覺nlar erkeklerden 癟ok daha duygusal. Bunu kad覺nlar覺n yetkilendirilmesi ya da baa ge癟mesi ile ilgili konular覺n 癟ounda ge癟erli bir nedenmi癟esine s覺kl覺kla duyuyorum. Halbuki kad覺nlar erkeklerden daha duygusal deiller. Barrett覺n arat覺rmas覺na g繹re daha yuvarlak y羹z hatlar覺na sahip olan kad覺nlar t覺pk覺 癟ocuklarla benzer g繹r羹nt羹 繹zelliklerine sahip olduklar覺 i癟in b繹yle bir kan覺 hakim.

Z Jenerasyonu i癟in rahat hissetmek, iyi performans g繹stermeleri ve gelecein iyerinde rahat olmalar覺 i癟in t羹m profesyonel alanlarda toplumsal cinsiyete dayal覺 yeni d羹羹nce kavramlar覺n覺 tam olarak yerletirmemiz gerekliliini douruyor. Ve eer duygular覺m覺z覺n, beynimizin i癟 duyumlar覺m覺za y繹nelik a癟覺klamalardan baka bir ey olmad覺覺 doruysa, i癟sel duygular覺m覺z ve bunlar覺n ne anlama geldii hakk覺nda konumak daha iyi olur. Sonu癟ta, baka bir insanla konumak, kesinlikle bir makinenin tahmininden daha iyidir.

 

Kaynak: Campaign T羹rkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.