Yenilik Arat覺rmas覺

al覺an say覺s覺 10 ve daha fazla olan giriimlerin %61,5i 2014-2016 y覺llar覺n覺 kapsayan 羹癟 y覺ll覺k d繹nemde yenilik faaliyetinde bulundu. al覺an say覺s覺 10-49 olan giriimlerin %60,4羹, 50-249 癟al覺an覺 olan giriimlerin %65i, 250 ve daha fazla 癟al覺an覺 olan giriimlerin ise %70,4羹 yenilik faaliyetinde bulundu.
Giriimlerin %47,3羹 羹r羹n ve/veya s羹re癟 yenilii faaliyetinde bulundu

Giriimlerin %47,3羹 2014-2016 y覺llar覺n覺 kapsayan 羹癟 y覺ll覺k d繹nemde 羹r羹n ve/veya s羹re癟 yenilii faaliyetinde (sonu癟suz kalan ve devam eden faaliyetler dahil) bulundu. Bu kapsamda giriimlerin %31,8i 羹r羹n yenilii, %34羹 ise s羹re癟 yenilii ger癟ekletirdi.

Giriimlerin %50,8i organizasyon ve/veya pazarlama yenilii faaliyetinde bulundu

Giriimlerin %50,8i 2014-2016 y覺llar覺n覺 kapsayan 羹癟 y覺ll覺k d繹nemde organizasyon ve/veya pazarlama yenilii faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda giriimlerin %34羹 organizasyon yenilii, %42si ise pazarlama yenilii ger癟ekletirdi.

Temel yenilik g繹stergeleri, 2014-2016

yenilik arastirmasi

 

Giriimlerin %27,6s覺 finansal destek ald覺

r羹n ve/veya s羹re癟 yenilii faaliyeti ger癟ekletiren (sonu癟suz kalan ve devam eden faaliyetler dahil) giriimlerin 2014-2016 y覺llar覺n覺 kapsayan 羹癟 y覺ll覺k d繹nemde %27,6s覺 finansal destek ald覺. Finansal destek alan giriimlerin %94,3羹ne merkezi kamu kurum/kurulular覺 taraf覺ndan finansal destek verilirken, %12,6s覺na yerel veya b繹lgesel kamu kurulular覺, %2,8ine ise Avrupa Birlii kurumlar覺 destek verdi.

r羹n ve/veya s羹re癟 yenilii faaliyetinde ibirlii oran覺 %23 oldu

r羹n ve/veya s羹re癟 yenilii faaliyeti ger癟ekletiren (sonu癟suz kalan ve devam eden faaliyetler dahil) giriimlerin 2014-2016 y覺llar覺n覺 kapsayan 羹癟 y覺ll覺k d繹nemde %23羹 dier giriim veya kurulular ile ibirlii yapt覺. 襤birliinde bulunan giriimler en fazla %88,2 ile dahil olduklar覺 gruptaki dier giriimler ile ibirliinde bulundu.

襤birlii yap覺lan kii ve kurulular覺n 羹lkeleri dikkate al覺nd覺覺nda %97si yurti癟inden, %35i Avrupa 羹lkeleri ve %28,4羹 dier 羹lkelerdendi.

Organizasyon yenilii en 癟ok i sorumluluklar覺 ve karar alma s羹recinde yap覺ld覺

Giriimlerin %34羹 2014-2016 y覺llar覺n覺 kapsayan 羹癟 y覺ll覺k d繹nemde organizasyon yenilii yapt覺. En 癟ok tercih edilen organizasyon yenilii %79,5 ile i sorumluluklar覺 ve karar alma s羹recinde yeni y繹ntemlerin kullan覺lmas覺 oldu. Bunu %70,5 ile organizasyon s羹reci i癟in yeni i y繹ntemlerinin ortaya konulmas覺 ve %29,2 ile dier giriimler veya kamu kurulular覺 ile ibirlii, ortakl覺k, taeronluk vb. yollarla yeni y繹ntemler kullan覺lmas覺 takip etti.

Pazarlama yenilii en 癟ok 羹r羹n ve hizmetlerin fiyatland覺rmas覺nda yap覺ld覺

Giriimlerin %42si 2014-2016 y覺llar覺n覺 kapsayan 羹癟 y覺ll覺k d繹nemde pazarlama yenilii yapt覺. En 癟ok uygulanan pazarlama yenilii %63,7 ile 羹r羹n ve hizmetlerin fiyatland覺rmas覺nda yap覺ld覺. Bunu %57,7 ile 羹r羹n tasar覺m覺 veya ambalaj覺n覺n estetiinde 繹nemli deiiklik yap覺lmas覺, %57 ile 羹r羹n tan覺t覺m覺 i癟in yeni ortam veya reklam tekniklerinin kullan覺lmas覺 ve %49,9 ile yeni bir sat覺 veya da覺t覺m y繹nteminin uygulanmas覺 takip etti.

Giriimler zorlay覺c覺 bir neden olmad覺覺 i癟in yenilik yapmad覺

Giriimlerin %38,5i 2014-2016 y覺llar覺n覺 kapsayan 羹癟 y覺ll覺k d繹nemde yenilik faaliyetinde bulunmad覺. Yenilik faaliyetinde bulunmayan giriimlerin %82,2si yenilik yapmaya zorlayan bir neden olmad覺覺n覺 belirtirken, %17,8i ise yenilik faaliyetini engelleyen fakt繹rlerin fazlal覺覺n覺 en 繹nemli neden olarak g繹sterdi.

Kaynak: T襤K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.