Websiteleri Kategorilerine Göre Analizler (IAB İnfografik)

IAB Türkiye ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas? son 11 ay verilerine göre web sitelerinde geçirilen sürenin kategorik bazda analizleri ele al?n?yor. ?nfografi?e göre 2014 senesine bak?ld???nda ziyaretçi ba??na geçirilen ayl?k ortalama sürenin en fazla oldu?u ilk üç site kategorisi s?ras?yla haber kategorisi (4 saat 18 dakika), video/Tv kategorisi (4 saat 6 dakika) ve spor kategorisi (3 saat 25 dakika) olarak öne ç?k?yor.

IAB Türkiye taraf?ndan haz?rlanan infografi?e a?a??dan ula?abilirsiniz.

infografik_martKaynak: IAB Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.