T羹rkiyenin Dijital Al覺kanl覺klar覺 Nas覺l Evriliyor? (襤nfografik)

DataWise olarak Global Web Index* verileri ile haz覺rlad覺覺m覺z bu 癟al覺mada; T羹rkiyedeki aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n dijital d羹nyadaki evrimi ele al覺n覺yor. 襤nternet kullan覺c覺lar覺n覺n, geride b覺rakt覺覺m覺z 2016 y覺l覺ndaki online al覺kanl覺klar覺 bir 繹nceki sene ile kar覺lat覺rmal覺 olarak 癟eitli y繹nlerden irdeleniyor ve 繹n羹m羹zdeki zaman dilimine 覺覺k tutuluyor.

2015-2016 d繹nemlerinde T羹rkiyedeki aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n internet motivasyonlar覺, cihaz kullan覺m al覺kanl覺klar覺, ikinci ekran davran覺lar覺, mobil uygulama kullan覺m al覺kanl覺klar覺, marka keif kaynaklar覺 ve markalardan beklentileri, online t羹keticinin 癟eitli mecralarda ge癟irdii zaman ve online d羹nya hakk覺ndaki d羹羹nceleri ele alan覺yor.

襤nternetin Fonksiyonel Ama癟lar Dorultusunda Kullan覺m覺 Art覺yor

2016 y覺l覺nda T羹rkiyedeki aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n internet kullan覺m motivasyonlar覺n覺n ba覺nda bir 繹nceki y覺llara da paralel olarak 繹renme istei, g羹ndemi yakalama ve online platformlarda 癟eitli arat覺rmalar yapma geldi. Bir baka deyile bizi dijital d羹nyaya 癟eken en b羹y羹k motivasyon yine bireylerin nas覺l yap覺laca覺n覺 ve etraf覺m覺zda neler olup bittiini 繹renme istei oldu.

襤nternet kullan覺m motivasyonlar覺m覺zda en 繹nemli etmenler 2015 y覺l覺na g繹re 繹ncelik olarak deimese de, 2016 y覺l覺nda 繹nemli dalgalanmalar g繹steren ve insan覺n dijital d羹nyadaki evrimi hakk覺nda 繹nemli ipu癟lar覺 veren noktalar da mevcut. zellikle 繹nceki seneye g繹re en 癟ok art覺 g繹steren internet kullan覺m motivasyonlar覺n覺n ba覺nda Kendini ifade etme (%41), 襤lham alma (%57) ve Yaam覺n覺 organize etme (%37) motivasyonlar覺 geliyor. Bunun yan覺nda Birilerinin fikrini deitirmek ve Hayat覺m覺zla ilgili payla覺mlar yaparak tan覺d覺klar覺m覺z覺 g羹ndemimizden haberdar etmek ve 襤nternette farkl覺 kiiliklere b羹r羹nmek gibi motivasyonlar ise 繹nceki seneye g繹re 繹nemli d羹羹ler sergiliyor. Bu durum, insan覺n doas覺ndan gelen merak, anla覺lma ve kendi ifade etme g羹d羹lerinin dijital d羹nyada da v羹cut bulduunun, internetin yaam覺m覺z覺n par癟as覺 olmaktan 癟ok, yaant覺m覺z覺n kendisi olmaya yolunda ilerlediinin ve interneti daha ilevsel kullanmaya balad覺覺m覺z覺n bir g繹stergesi.

Mobilde 襤letiim ve Payla覺m Odakl覺 iken PC ve Laptoplarda 襤lerimizi Hallediyoruz

2015 ile kar覺lat覺rmal覺 olarak cihaz sahipliine bakt覺覺m覺zda 2016 y覺l覺nda T羹rkiyedeki aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n kiisel olarak en youn sahip olduu cihaz覺n ak覺ll覺 telefonlar olduunu g繹r羹yoruz. 90l覺 y覺llar覺n ba覺nda cebimize giren mobil telefonlara ise 癟oktan veda etmeye balad覺k. 2014ten bu yana ak覺ll覺 telefon olmayan mobil telefonlar覺n sahiplii aktif internet kullan覺c覺lar覺 baz覺nda %50 azalm覺 durumda. Kiisel bilgisayar ve laptop sahiplii yava yava azal覺yor olsa da 繹nemli penetrasyon oranlar覺na sahipler.

Online hayat覺m覺zdaki tipik bir g羹ne g繹z羹m羹z羹 癟evirdiimizde ise mobil cihazlarda bir g羹n i癟erisinde en 癟ok ger癟ekletirilen aktivitenin sosyal a ziyaretleri olduunu, kiisel bilgisayar/laptoplarda ise arama motoru kullan覺m覺n覺n mobile g繹re biraz daha 繹ne 癟覺kt覺覺n覺 g繹r羹yoruz. Cihaz baz覺nda en 癟ok farkl覺laan davran覺lara bakt覺覺m覺zda ise mobilin 繹nderlik ettii iletiim ve sosyal a davran覺lar覺 d覺覺nda kalan ilev odakl覺; web sitesi ziyaretlerinin, online al覺veri ve 羹r羹n arat覺rmalar覺n覺n, bankac覺l覺k ilemlerinin mobil cihazlardan ger癟ekletirilme oran覺nda ciddi art覺lar g繹r羹rken, bu aktivitelerin hala pc/laptop cihazlardan daha youn ekilde ger癟ekletirildiini g繹r羹yoruz.

TV ile Etkileime Ge癟iyoruz

Her saniye bir uyarana ve i癟erie maruz kald覺覺m覺z hayat覺m覺zda, t羹m anlar覺 yakalayabilmek ad覺na gelitirmi olduumuz, TV izlerken bir yandan ikinci ekran ile dijital d羹nyaya bal覺 kalmam覺z覺 salayan davran覺lar覺m覺za ara癟 olan mobil telefonlar yine listenin ilk s覺ras覺nda bulunuyor. 2015e g繹re, 2016 y覺l覺nda ikinci ekran olarak mobil telefon kullan覺m覺 %14 artm覺 durumda. Dier cihazlarda durum ise bu iki sene aras覺nda stabil olarak seyretmekte.

襤kinci ekran aktivitelerimizin ba覺nda ise sosyal alar覺 kontrol etmek (%55), haber okumak (%41) ve sohbet etmek (%41) geliyor. Bu konudaki en 繹nemli nokta ise TV programlar覺na yap覺lan canl覺 entegrasyonlar覺n, t羹keticinin dikkatini 癟ektii ve TVde g繹rd羹kleri online i癟erikler ile ikinci ekran davran覺覺 olarak etkileime ge癟me oranlar覺n覺n ge癟en seneye g繹re art覺 g繹stermi olmas覺. Ayr覺ca TVde izlenen i癟erik ile ilgili yap覺lan aramalar da ge癟en seneye g繹re artm覺 durumda.

Mobil Uygulamalar覺 Elenceden Ziyade Hayat Kolaylat覺r覺c覺 Olarak Kullanmaya Balad覺k

Aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n, g羹ncel olarak kulland覺覺 uygulama 癟eitlerine bak覺ld覺覺nda, 2015 y覺l覺na g繹re, 繹nemli bir fark g繹r羹l羹yor. Listede sosyal a uygulamalar覺 kullan覺mlar覺 2015 y覺l覺nda olduu gibi, 2016 y覺l覺nda da ba覺 癟ekiyor olsa da, bu kategoride oransal olarak belirgin bir art覺 s繹z konusu. Ayr覺ca 2015 y覺l覺nda ilk 3te bulunan oyun ve fotoraf uygulamalar覺 2016da listedeki yerini mesajlama ve harita uygulamalar覺na b覺rakm覺 durumda. T羹m bunlar da interneti fonksiyonel olarak kullanmay覺 kefettiimizin bir baka g繹stergesi olarak 繹ne 癟覺k覺yor. Ayr覺ca 2015te %30 olan online al覺verite mobil uygulama kullan覺m覺 da 2016da %40a y羹kselmi durumda.

Marka ile Etkiime Ge癟me Yollar覺, Keif Kaynaklar覺 ve Markan覺n Tan覺m覺n覺 Yapma Motivasyonlar覺

Aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n, online d羹nyada markalar ile etkiime ge癟me yollar覺nda nelerin deitiine de deinelim. Kullan覺c覺lar覺n markalar ile ilikili aksiyonlar覺n覺n ba覺nda, markaya ait web sitesini ziyaret etmek (%63), marka taraf覺ndan oluturulan bir videoyu izlemek (%32) ve markadan gelen maili/newsletter覺 okumak (%28) geliyor. zellikle marka websitesi ziyaretlerinin ge癟en seneye g繹re %50 artt覺覺 g繹r羹l羹yor. Fakat t羹m bunlar覺n yan覺nda, kullan覺c覺lar覺n genelinde online d羹nyada marka ile ilikili olumlu-olumsuz ay覺rt etmeksizin aksiyonlar覺n 癟ounda d羹羹 eilimi g繹r羹l羹yor.

2016 y覺l覺nda marka, 羹r羹n ve hizmet kefinde en 繹nemli etmen ise arama motorlar覺 (%48) olarak 繹ne 癟覺k覺yor. Ard覺ndan ise TVde g繹r羹len reklamlar (%46) geliyor. TV reklamlar覺n覺n etkisinin ise, marka kefinde ge癟en sene ortalamas覺na g繹re %10luk bir d羹羹 yaad覺覺 g繹r羹l羹yor. Sosyal alardaki yorumlar ve incelemeler de bu konuda t羹keticiyi en 癟ok y繹nlendiren etmenlerden biri olarak yer al覺yor. Bir 繹nceki seneye g繹re vlog ve 羹nl羹 etkisinin de art覺 g繹sterdii g繹r羹l羹yor.

Dijital d羹nyada, internet kullan覺c覺lar覺 i癟in bir markan覺n tan覺t覺m覺n覺 yapma motivasyonlar覺 ise 繹nceki seneye g繹re deimiyor. Y羹ksek kaliteli 羹r羹nler (%57) ve indirim, hediye gibi 繹d羹ller (%45) ilk s覺rada yer alan motivasyonlar. Fakat ge癟en seneye g繹re 繹nemi artan motivasyonlar da mevcut. Bu motivasyonlardaki art覺 t羹keticinin fikirlerinin kiisel deneyimleri 癟er癟evesinde de ekillenmeye balad覺覺n覺 g繹sterir nitelikte. zellikle m羹teri hizmetlerinden alm覺 olduu hizmet kalitesi ve marka ile birebir iletiime ge癟ebilme f覺rsat覺 t羹keticilerin bir markan覺n tan覺t覺m覺n覺 yapmak i癟in 繹nemsedii etkenler olarak deer kazanmaya bal覺yor.

Online Mecralarda Harcanan Zaman Art覺yor

T羹rkiyedeki aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n mecralarda ve cihazlarda ge癟irdikleri s羹releri 2015-2016 kar覺lat覺rmal覺 olarak ele ald覺覺m覺zda, geleneksel mecralarda ve cihazlarda harcanan zamanlarda d羹羹ler g繹ze 癟arp覺yor. Aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n en 癟ok zaman ge癟irdii cihazlar pc/laptop/tablet olarak ilk s覺rada yer al覺yor olsa da, ge癟tiimiz seneye g繹re bu cihazlarda ge癟irilen toplam zamanda %7lik bir d羹羹 s繹z konusu. Bunun yan覺nda mobilin y羹kselii ve mobili en 癟ok iletiim odakl覺 kullanmam覺za da paralel olarak, mobil cihazlarda ve sosyal alarda ge癟irilen s羹renin belirgin derecede artt覺覺 g繹zlemleniyor. 2015 y覺l覺nda sosyal alarda 2,8 saat ge癟irdiini beyan eden aktif internet kullan覺c覺lar覺 i癟in bu rakam 2016 y覺l覺nda 3,2 saate y羹kseliyor.

Online D羹nya Hakk覺nda Neler D羹羹n羹yoruz?

Online d羹nyada davran覺lar覺m覺z bu y繹nde ekillenirken, online d羹nya hakk覺ndaki d羹羹ncelerimiz davran覺lar覺m覺z覺 destekler ekilde mi? Yoksa kendimizi online d羹nyan覺n h覺z覺na fark覺nda olmadan kapt覺rm覺 durumda m覺y覺z?

2015 y覺l覺 ile kar覺lat覺r覺ld覺覺nda, 2016 y覺l覺nda da internet, kullan覺c覺lar taraf覺ndan bilgiye ihtiya癟 duyulduu anda bavurulan ilk kaynak olarak tan覺mlan覺yor. Yine her iki internet kullan覺c覺s覺ndan biri ise internet kullan覺rken gizli kalmay覺 tercih ettiini belirtiyor.

Bir baka deyile, online d羹nya hakk覺ndaki d羹羹ncelerimizde 繹nceki seneye g繹re dramatik farkl覺l覺klar bulunmuyor. Hala kiisel g羹venliimiz konusunda ve 繹zel hayat覺m覺z覺n gizlilii konusunda endieliyiz, sosyal alar覺n insanlar覺 yaln覺zl覺a s羹r羹klediini ve d羹nyadan izole ettiini d羹羹n羹yoruz fakat dijital d羹nyadan yine de kopmuyor, online d羹nyan覺n s覺n覺rs覺z se癟enekler sunan bir okyanus olduunu d羹羹n羹yoruz.

*Global Web Index Arat覺rmas覺, her g羹n internete balanan ve g羹nde 1 saatten fazla vakit ge癟iren aktif internet kullan覺c覺s覺 465.000i ak覺n kat覺l覺mc覺y覺 kaps覺yor. T羹rkiye datalar覺 16-64 ya aras覺 aktif internet kullan覺c覺s覺 9452 kiiye y繹nelik ger癟ekletirilen online anket sonu癟lar覺na dayan覺yor.

piktooooo

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.