T羹rkiye’de ve D羹nyada e-Kitap Sat覺n Al覺m Oranlar覺

*Global Web Index arat覺rmas覺 2014 Q1-Q3 verilerine g繹re haz覺rlanan bu grafikte, ge癟tiimiz ay internet 羹zerinden al覺veri yapan aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n e-kitap sat覺n alma oranlar覺 Top 15 羹lke aras覺nda s覺ralan覺yor. Ayr覺ca bu 羹lkelerdeki aktif internet kullan覺c覺lar覺ndan e-book sat覺n almay覺 d羹羹nenlerin oranlar覺na da yer veriliyor.

T羹rkiye GWI taraf覺ndan 繹l癟羹len 32 羹lke aras覺ndan %23’l羹k oran ile 10. s覺rada yer al覺rken, T羹rkiye’deki aktif internet kullan覺c覺lar覺n覺n %32’si e-kitap almay覺 d羹羹nd羹klerini belirtiyor. E-kitap sat覺n alan 羹lkelerin ba覺nda ise %37’lik oran ile Vietnam, in ve Hindistan geliyor.

Ayr覺nt覺l覺 bilgi i癟in aa覺daki grafii inceleyebilirsiniz.

ebook23

*Global Web Index:Global Web Index: T羹rkiye dahil 32 farkl覺 羹lkede e zamanl覺 olarak ger癟ekletirilen Global Web Index Arat覺rmas覺, her g羹n internete balanan ve g羹nde 1 saatten fazla vakit ge癟iren aktif internet kullan覺c覺s覺 465.000i ak覺n kat覺l覺mc覺y覺 kaps覺yor. T羹rkiye datalar覺 16-64 ya aras覺 aktif internet kullan覺c覺s覺 8690 kiiye y繹nelik ger癟ekletirilen online anket sonu癟lar覺na dayan覺yor.

襤lgili Haberler:

T羹rkiyede 2017 Y覺l覺nda e-Kitap Pazar覺n覺n 8 Milyar Dolara Ulamas覺 Bekleniyor

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.