Türkiye’de Sosyal Medya Kullanım İstatistikleri

We Are Social ve Hootsuite’in birlikte yay?nlad??? 2018 Dijital raporu Türkiye’de sosyal medya kullan?m istatistiklerini inceliyor. Türkiye’de toplam 51 milyon aktif sosyal medya kullan?c?s? var, bu da nüfusun %63’üne denk geliyor. Sosyal medya kullan?c?lar?n?n 44 milyonu ise mobil üzerinden sosyal medya hesaplar?na eri?im sa?l?yorlar.

social media use

En aktif sosyal medya platformu Youtube. Youtube’u s?ras?yla Facebook, Whatsapp, Instagram, Facebook Messenger ve Twitter takip ediyor.

most active social media platforms

Raporda Facebook kullan?c?lar?n?n profiline de yer veriliyor. Türkiye’de 51 milyon ki?i Facebook kullan?yor, bu ki?ilerin ise %63’ü erkek, %37’si kad?n. En fazla kullan?c? 15 milyonluk popülasyon ile 25-34 ya? aral???nda. Bu grubu 13 milyon ile 18-24 ya? aral??? takip ediyor.

profile of facebook user

Instagram kullan?m?nda ise Türkiye’de toplam 33 milyon aktif kullan?c? var, bu ki?iler de toplam popülasyonun %41’ine denk geliyor. Aktif Instagram kullan?c?lar?n?n %41’ini kad?nlar, %59’unu erkekler olu?turuyor.

instagram usage analysis

 

Kaynak: We Are Social

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.