T羹rkiyede Sosyal Alar zerinden Al覺veri Yapma Potansiyeli Olan Kiiler

Publicis One A&I(Analytics&Insight) birimiDataWise olarakCampaign T羹rkiye Dergisii癟in GWI 2017 Q1 verileri ile 繹zel olarak haz覺rlad覺覺mz bu 癟al覺mada; sosyal medyan覺n online ticaret ile kesitii noktada kendini g繹steren potansiyel sosyal al覺veri癟iler ele al覺n覺yor. Bu kitle; sosyal medyay覺 繹ncelikli olarak 羹r羹n arat覺rmalar覺 yapmak i癟in kullanan, 羹r羹nler ve hizmetler hakk覺nda daha fazla bilgi almak i癟in sosyal alar覺 ve bloglar覺 daha 癟ok tercih eden ve sosyal medyada g繹rd羹kleri sat覺n al butonunun onlar覺 sat覺n almaya motive edeceini belirten kiilerden oluuyor. Arat覺rmada, bu grubun demografik profili 癟覺kar覺l覺yor, T羹rkiye ortalamas覺na g繹re en 癟ok farkl覺lat覺klar覺 dijital i癟erik sat覺n al覺mlar覺 ve marka beklentileri inceleniyor. Ayr覺ca grubun online gizlilik, reklamlar ve reklam bloklama hakk覺ndaki g繹r羹lerine de deiniliyor.

Potansiyel Sosyal Al覺veri癟ilerin ounluu Y Kua覺

Aktif internet kullan覺c覺lar覺ndan oluan grubun, online pop羹lasyon i癟indeki pay覺 %27 olarak g繹r羹l羹yor. Yani yakla覺k her 4 aktif internet kullan覺c覺s覺ndan 1i kendini ayn覺 zamanda Potansiyel Sosyal Al覺veri癟i olarak tan覺ml覺yor. Grubun demografik profili incelendiinde erkek a覺rl覺覺n覺n daha fazla olduu g繹r羹l羹yor olsa da bu durum, erkeklerin online pop羹lasyon i癟erisindeki a覺rl覺覺n覺n fazla olmas覺ndan kaynaklan覺yor. Indekse bak覺ld覺覺nda ise kad覺nlar覺n (110) bu grup i癟indeki oran覺n T羹rkiye ortalamas覺n覺n 羹zerinde bulunduu ortaya 癟覺k覺yor. %60覺n覺 16-34 ya aras覺ndaki Y kua覺n覺n oluturduu grup, gen癟 bir profil sergiliyor.

Dijital 襤癟erik Sat覺n Al覺mlar覺

Grubun sat覺n ald覺覺n覺 belirttii dijital i癟eriklere bak覺ld覺覺nda, T羹rkiyenin online pop羹lasyon ortalamas覺na g繹re, 癟ok daha y羹ksek oranla elence odakl覺 i癟eriklere para verdikleri g繹r羹l羹yor. En 癟ok farkl覺laan i癟erikler film, online dergi 羹yelikleri ve yaz覺l覺m paketleri olarak 繹ne 癟覺k覺yor.

Sosyal Al覺veri癟i Deerli Hissetmek 襤stiyor

Potansiyel sosyal al覺veri癟ilerin markalardan beklentileri T羹rkiye ortalamas覺 ile kar覺lat覺r覺l覺yor. Buna g繹re Sosyal al覺veri癟iler, TR ortalamas覺na g繹re bir markan覺n kendini deerli hissetirmesine, hayat覺n覺 kolaylat覺rmas覺na ve 癟evre dostu olmas覺na daha 癟ok 繹nem veriyor. Ayr覺ca yenilik癟i marka ve markan覺n kiisel imaja salad覺覺 pozitif katk覺 da dier 繹ne 癟覺kan beklentiler aras覺nda yer al覺yor.

Dijtal D羹nya ve Reklamlar

Sosyal d羹nyada potansiyel birer al覺veri癟i profili sergileyen bu kiilerin dijital d羹nya hakk覺ndaki d羹羹ncelerini sorgulad覺覺m覺zda ise g羹ven konusunda endie yaad覺klar覺n覺 g繹r羹yoruz. Her zaman ula覺labilir olmak, kiisel gizlilik ihlalleri gibi konular sosyal al覺veri癟ileri endielendiren konular olarak 繹ne 癟覺k覺yor.

Potansiyel Sosyal Al覺veri癟ilerin %30u yani yakla覺k her 3 kiiden 1i, reklam覺n覺 g繹rd羹羹 羹r羹nleri sat覺n almaya yatk覺n olduunu belirtirken, her 4 sosyal al覺veri癟iden 1i de ge癟tiimiz ay i癟erisinde reklam bloklama arac覺 kulland覺覺n覺 belirtiyor. Bu gruba reklamlar覺 bloklamalar覺n覺n ana nedenleri sorulduunda ise ilk s覺rada 癟ok fazla rahats覺z edici ve ilgi alanlar覺 d覺覺nda kalan reklamlar olduunu belirtiyorlar. Ard覺ndan reklamlar覺n ekranda 癟ok fazla alan kaplamas覺, internette genel olarak 癟ok fazla reklam bulunuyor olmas覺 geliyor. Grubun T羹rkiye ortalamas覺ndan en 癟ok farkl覺lat覺覺 noktalar ise batarya 繹mr羹n羹 artt覺rmak, sayfalar覺n y羹klenme s羹relerini h覺zland覺rmak, videolar覺n 繹ncesinde reklamlara maruz kalmadan direkt videoya ge癟ebilmek gibi daha 癟ok fonksiyonel sebepler olarak ortaya 癟覺k覺yor.

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.