T羹rkiye’de Medya T羹ketim Trendleri (襤nfografik)

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak haz覺rlad覺覺m覺zbu 癟al覺mada; T羹rkiyede geleneksel ve dijital medya kullan覺m覺n覺n ve teknolojik cihaz sahipliinin 2015 y覺l覺ndaki deiimi 2014 y覺l覺 ile kar覺lat覺rmal覺 olarak deerlendiriliyor.

2014 y覺l覺na g繹re izlenmesinde %5 d羹羹 g繹r羹len televizyon yine de 2015 y覺l覺n覺n en 癟ok kullan覺lan medya ara癟lar覺n覺n ba覺nda yer al覺yor. TGI Arat覺rmas覺 verilerine g繹re T羹rkiyedeki 15 ya 羹st羹 bireylerin %77si g羹nde en az bir saat TV izlediklerini belirtiyor. Cep telefonu sahiplii oran覺 ise 繹nceki y覺la k覺yasla %3 oran覺nda artarak %90a ulat覺. Bunun yan覺nda ak覺ll覺 telefon sahiplii de bir 繹nceki seneye g繹re belirgin bir art覺 g繹sterdi. TGI arat覺rmas覺 Spring verileri 2015 y覺l覺nda T羹rkiyedeki her 3 kiiden 1inin ak覺ll覺 telefon sahibi olduunu s繹yl羹yor.

襤nternet kullan覺c覺 penetrasyonlar覺na bak覺ld覺覺nda ge癟en seneye g繹re k羹癟羹k de olsa bir art覺 s繹z konusu. Bir 繹nceki y覺l %48 olan online pop羹lasyon, 2015 y覺l覺nda %49a y羹kselmi durumda. Online pop羹lasyon i癟erisinde en b羹y羹k art覺 mobil internette g繹ze 癟arp覺yor. Ak覺ll覺 telefonlardan internete girme oran覺 %13 artm覺ken, tabletlerden internete girme penetrasyonu %5 artm覺 olarak g繹r羹l羹yor.

Geleneksel Mecralar覺n Eriimi D羹羹yor Olsa da TV Hala En Y羹ksek Eriime Sahip

T羹rkiyede TV, eriimi hala en y羹ksek mecra olarak ba覺 癟ekiyor fakat, dijital mecralar kar覺s覺nda direnen TVnin eriimindeki y覺llar i癟erisindeki d羹羹 de g繹zle g繹r羹l羹r derecede. TGI Arat覺rmas覺na g繹re ge癟tiimiz sene T羹rkiyedeki 15 ya 羹st羹 kiilerin %81i g羹nde en az 1 saat TV izlediini belirtirken, bu oran bu sene %77ye d羹m羹 durumda. 2014 y覺l覺 ile k覺yasland覺覺nda eriiminde en 癟ok d羹羹 g繹steren mecra ise radyo olarak g繹r羹l羹yor. TGI Arat覺rmas覺 2014 verilerine g繹re T羹rkiyedeki 15 ya 羹st羹 bireylerin %20si g羹nde en az 1 saat radyo dinlediini belirtirken, 2015 y覺l覺nda bu oran %15e geriledi. Yayg覺nlaan m羹zik payla覺m platformlar覺 geleneksel radyo dinlemesinin 繹n羹n羹 kesmi durumda. Belirgin bir dier d羹羹 sergileyen mecra ise dergiler olarak g繹z羹k羹yor. Ayda en az bir dergi okuduunu belirtenlerin say覺s覺nda ge癟tiimiz seneye g繹re %10luk bir azalma s繹z konusu.

Dijital Pop羹lasyon Art覺yor

T羹rkiyede kullan覺m覺 artan mecralar覺n ba覺nda ise dijitalize olan d羹nyaya paralel olarak internet geliyor. Gemius ve Ipsos konsorsiyumu taraf覺ndan y羹r羹t羹len IAB 襤nternet l癟羹mleme Arat覺rmas覺 sonu癟lar覺na g繹re, 2014 y覺l覺nda 12 ya 羹st羹 internete eriim salam覺 bireylerin oran覺 %48 iken, bu oran 2015 y覺l覺nda %49a 癟覺km覺 durumda. Ak覺ll覺 telefon penetrasyonunun da artmas覺yla birlikte mobil internet kullan覺m覺 da ayn覺 dorultuda art覺 g繹steriyor. 2014 y覺l覺nda ak覺ll覺 telefonlardan internet kullan覺m覺 %31 iken, 2015 y覺l覺nda en 癟ok art覺覺 g繹steren dijital mecra olarak %35e y羹kseldi. Tablet cihaz sahiplii T羹rkiye genelinde d羹羹k bir penetrasyona sahip olmas覺na ramen, y羹kselen bir grafik 癟iziyor. Buna bal覺 olarak da tabletlerden internete girme oran覺 ge癟en seneye g繹re %19dan %20ye y羹kselmi durumda.

Untitled Infographic

Mobil Cihazlar Pop羹lerliini Koruyor, Masa羹st羹 D羹羹te

TGI 2015 Spring D繹nemi Arat覺rmas覺na g繹re T羹rkiyedeki 15 ya 羹st羹 bireylerin %90覺 mobil telefon sahibiyken, ak覺ll覺 telefon sahibi olanlar覺n oran覺 %31 olarak g繹r羹l羹yor. Ak覺ll覺 telefonlar, 2014 y覺l覺 ile k覺yasland覺覺nda en y羹ksek art覺覺 g繹steren cihazlar覺n ba覺nda geliyor. 2014 y覺l覺nda %3 olan tablet sahiplii ise 2015 y覺l覺nda %4 olarak g繹r羹l羹yor.

Bilgisayar sahipliine bak覺ld覺覺 zaman ise, masa羹st羹 bilgisayarlar覺n d羹羹羹 g繹zlenirken, diz羹st羹 bilgisayarlar覺n sahipliinin sabit kald覺覺 g繹r羹l羹yor. Masa羹st羹 bilgisayar sahiplii 2014 y覺l覺nda %24 iken, 2015 y覺l覺nda %20ye gerilemi durumda.

TV izleme platformlar覺nda ise hanelerde uydu sahipliinin k羹癟羹k de olsa bir art覺 g繹sterdii g繹r羹l羹yor. Kablolu TVde ise uydunun aksine k羹癟羹k de olsa bir d羹羹 s繹z konusu.

cihaz

T羹rkiyenin Medya T羹ketim Profili

2015 y覺l覺nda T羹rkiyede geleneksel mecra kullan覺c覺lar覺n覺n profilleri incelendiinde T羹rkiyede eriimi en y羹ksek mecra olan TVnin cinsiyet, ya ve SES grubu baz覺nda belirgin farkl覺l覺klar g繹stermedii ortaya 癟覺k覺yor.

Gazete t羹ketiminin ise %59unu erkek okuyucular覺n ger癟ekletirdii g繹r羹l羹rken ayn覺 zamanda kad覺n okuyuculardan 繹nemli 繹l癟羹de farkl覺lat覺klar覺 繹ne 癟覺k覺yor. Ya baz覺nda gazete okuyucular覺n覺n belirgin farkl覺l覺k g繹sterdii grup 55 ya 羹st羹 kiiler. Gazete okuyucular覺n覺n SES gruplar覺 baz覺nda en 癟ok farkl覺lat覺覺 grup ise AB grubu olarak g繹r羹l羹yor.

A癟覺khava ve sinema erkeklerin belirgin olarak farkl覺lat覺覺 dier mecralar olarak 繹ne 癟覺karken, dergi ve sinema ise en gen癟 profile sahip. TV hari癟 dier mecralarda ise AB SES grubunun belirgin farkl覺lamas覺 s繹z konusu.

medya t羹ketim profili

Ak覺ll覺 Telefonlar Gen癟lerin, Tabletler Kad覺nlar覺n Elinde

Kiilerin %90覺n覺n mobil telefon sahibi olduu T羹rkiyede, cihaz sahiplii profili incelendiinde mobil telefon sahipleri T羹rkiye demografisine paralel bir da覺l覺m sergiliyor. S覺ra ak覺ll覺 telefonlara geldiinde ise bu cihazlar覺n en 癟ok gen癟lerin cebinde yer ald覺覺 g繹zlemleniyor. Modas覺 ge癟meye balayan ve penetrasyonu y覺ldan y覺la d羹en masa羹st羹 bilgisayar sahipliinde liderliin en gen癟 grupta olmas覺, bu grubun oyun al覺kanl覺klar覺 ile ilikilendirilebilir. Diz羹st羹 bilgisaya sahiplii de masa羹st羹 bilgisayarlar ile benzer bir profil ortaya koyuyor.Tablet sahipliinde cinsiyet baz覺nda kad覺nlar 繹ne 癟覺karken, SES grubu da覺l覺m覺nda ise AB grubunun a癟覺k ara 繹ne 癟覺kt覺覺 g繹r羹l羹yor.

cihaz profili

Medya T羹ketim Tan覺mlar覺:

TV: G羹nde en az 1 saat izleyenler.
Sinema: Ayda en az 1 defa gidenler
Gazete: Haftada en az 1 kere okuyanlar
Dergi: Ayda en az 1 kere okuyanlar
OOH: Haftada en az 4 bu癟uk saat gezenler
Radyo: G羹nde en az 1 saat dinleyenler

Kaynak: TGI 2015 Spring Datas覺

TGI (Target Group Index) Arat覺rmas覺 Hakk覺nda:TGI Arat覺rmas覺, T羹rkiyede her y覺l 20 bin ve 羹zeri yerleim birimlerinden yaayan 15 ya 羹zeri 15.000 farkl覺 kat覺l覺mc覺 ile ger癟ekletirilerek, yakla覺k 41 milyon kiiyi temsil ediyor ve demografik profil, 羹r羹n-hizmet kullan覺m覺, mecra t羹ketimi ve yaam bi癟imleri hakk覺nda veriler sunuyor.

IAB T羹rkiye 襤nternet l癟羹mleme Arat覺rmas覺 :Gemius ve Ipsos konsorsiyumu taraf覺ndan y羹r羹t羹len ve T羹rkiyede yaayan 12 ya ve 羹st羹 temsili 4.000 bireyle her ay y羹z y羹ze g繹r羹羹lerek ayl覺k bazda internet penetrasyonu hesaplayan IAB T羹rkiye 襤nternet l癟羹mleme Arat覺rmas覺 kapsam覺nda 45.000 kiiyi ak覺n 羹yesi bulunan pop-up panel arac覺l覺覺yla, kodlu siteleri ziyaret edenlerin sosyo-demografik verileri trafik verisine entegre edilmektedir.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.