T羹rkiye’de 襤g羹c羹 襤statistikleri

襤sizlik oran覺 %12,7 seviyesinde ger癟ekleti

T羹rkiye genelinde 15 ve daha yukar覺 yatakilerde isiz say覺s覺 2016 y覺l覺 Aral覺k d繹neminde ge癟en y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 668 bin kii artarak 3 milyon 872 bin kii oldu. 襤sizlik oran覺 ise 1,9 puanl覺k art覺 ile %12,7 seviyesinde ger癟ekleti. Ayn覺 d繹nemde; tar覺m d覺覺 isizlik oran覺 2,2 puanl覺k art覺 ile %14,9 olarak tahmin edildi. Gen癟 n羹fusta (15-24 ya) isizlik oran覺 4,8 puanl覺k art覺 ile %24 olurken,15-64 ya grubunda bu oran 1,9 puanl覺k art覺 ile %12,9 olarak ger癟ekleti.

襤stihdam oran覺 %45,1 oldu

襤stihdam edilenlerin say覺s覺 2016 y覺l覺 Aral覺k d繹neminde, bir 繹nceki y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 221 bin kii artarak 26 milyon 669 bin kii, istihdam oran覺 ise 0,3 puanl覺k azal覺 ile %45,1 oldu.

Bu d繹nemde, tar覺m sekt繹r羹nde 癟al覺an say覺s覺 88 bin kii azal覺rken, tar覺m d覺覺 sekt繹rlerde 癟al覺an say覺s覺 307 bin kii artt覺. 襤stihdam edilenlerin %18,4羹 tar覺m, %19,7si sanayi, %6,9u inaat, %54,9u ise hizmetler sekt繹r羹nde yer ald覺. nceki y覺l覺n ayn覺 d繹nemi ile kar覺lat覺r覺ld覺覺nda tar覺m sekt繹r羹n羹n istihdam edilenler i癟indeki pay覺 0,5 puan, sanayi sekt繹r羹n羹n pay覺 0,4 puan, inaat sekt繹r羹n羹n pay覺 0,2 puan azal覺rken, hizmet sekt繹r羹n羹n pay覺 ise 1 puan artt覺.

襤g羹c羹ne kat覺lma oran覺 %51,6 olarak ger癟ekleti

襤g羹c羹 2016 y覺l覺 Aral覺k d繹neminde bir 繹nceki y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 888 bin kii artarak 30 milyon 540 bin kii, ig羹c羹ne kat覺lma oran覺 ise 0,7 puan artarak %51,6 olarak ger癟ekleti. Ayn覺 d繹nemler i癟in yap覺lan k覺yaslamalara g繹re; erkeklerde ig羹c羹ne kat覺lma oran覺 0,5 puanl覺k art覺la %71,5, kad覺nlarda ise 1 puanl覺k art覺la %32,2 olarak ger癟ekleti.

Mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺lmam覺 temel ig羹c羹 g繹stergeleri, Aral覺k 2015, Aral覺k 2016
istatistik-1

Kay覺t d覺覺 癟al覺anlar覺n oran覺 %32,7 olarak ger癟ekleti

Aral覺k 2016 d繹neminde herhangi bir sosyal g羹venlik kuruluuna bal覺 olmadan 癟al覺anlar覺n oran覺, bir 繹nceki y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 0,6 puan artarak %32,7 olarak ger癟ekleti.

Mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺lm覺 istihdam azald覺, isizlik artt覺

Mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺lm覺 istihdam bir 繹nceki d繹neme g繹re 36 bin kii azalarak 27 milyon 301 bin kii olarak tahmin edildi. 襤stihdam oran覺 0,1 puanl覺k azal覺 ile %46,2 oldu.

Mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺lm覺 isiz say覺s覺 bir 繹nceki d繹neme g繹re 49 bin kii artarak 3 milyon 717 bin kii olarak ger癟ekleti. 襤sizlik oran覺 0,2 puanl覺k art覺 ile %12 oldu.

istatistik-2

Mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺lm覺 ig羹c羹ne kat覺lma oran覺 bir 繹nceki d繹neme g繹re 0,1 puanl覺k azal覺 ile %52,4 olarak ger癟ekleti. Ekonomik faaliyete g繹re istihdam edilenlerin say覺s覺, tar覺m sekt繹r羹nde 39 bin, hizmet sekt繹r羹nde 4 bin kii artarken sanayi sekt繹r羹nde 51 bin, inaat sekt繹r羹nde 28 bin kii azald覺.

Mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺lm覺 temel ig羹c羹 g繹stergeleri, Aral覺k 2015 Aral覺k 2016

istatistik-3

Kaynak: T襤K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.