Türkiye’de İnternet Kullanımı 2014 (Konuk Yazar)

Global Web Index (GWI) tarafından 32 ülkede gerçekleştirilen ve 16-64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının dijitaldeki davranışlarını ve etkileşim oranlarını araştırdığı GWI 3.Çeyrek Pazar Raporu 2014 yılının Aralık ayında yayınlandı.

Raporda, globalde araştırma içinde yer alan 32 ülkenin internet kullanıcılarının dijitaldeki davranışları ve etkileşim oranlarının ortalaması ile Türkiye’deki kullanıcılar ile kıyaslanmasının yanı sıra; Türkiye’deki internet kullanıcılarının internete bağlanmak için kullandığı cihazlar, mobil ve tablet kullanımı, medya tüketim ve oyun oynama davranışları, sosyal ağlara bağlanma, e-ticaret oranları ve tüketicilerin markalarla dijitaldeki etkileşimleri ayrıntısı ile paylaşılıyor.

2014 yılının 1.çeyrek, 2.çeyrek ve 3.çeyrek dönemlerini kapsayan bu araştırmada, 16-64 yaş arasındaki toplam 2320 internet kullanıcısı yer aldı. Online anket soruların cevaplanması yoluyla GWI,  daha önceki yıllarda sahip olduğu internet kullanıcılarına ait dijital davranışları ve etkileşim oranlardaki değişime bu pazar raporunda yer veridi.

Türkiye’deki Internet Kullanıcılarının Profili

Türkiye’de 16-64 yaş arasında 23.5 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. 2014 yılı itibariyle 16-64 yaş arasındaki genel nüfusun internet penetrasyon oranı %47’ye çıkmış durumda. Bir başka deyişle 16-64 yaş arasında yer alan neredeyse her 2 kişiden biri, masaüstü, mobil veya tablet cihaz üzerinden internete bağlanıyor.

En yoğun internet kullanımı 25-34 yaş arasındaki kullanıcılardan oluşurken tüm internet kullanıcıları içinde erkekler kadınlara oranla %14 daha fazla bir kullanıcı nüfusuna sahip.

  • Türkiye’de internet kullanımına hala erkek egemen

Internet kullanıcılarının gelir düzeylerine baktığımızda ise orta sınıfın %34 ile belirgin bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Ne var ki, gelirini beyan etmeyen %28’lik bir internet kullanıcısı olduğu için bu veriyi bir markanın dijital medya stratejisi üzerine çalışırken hesaba katmak konusuna biraz şüphe ile yaklaşıyorum. Ancak, internet kullanıcılarının eğitim düzeyi konusunda sahip olunan %52’sinin üniversite ve %25’nin lise mezunu olduğu bilgisi, gelir ile sağlayamadığımız profil bilgisini bize sağlamakta kısmen yardımcı oluyor.

  • Türkiye’deki internet kullanıcısı orta gelir düzeyinde ama eğitimli

Bölgelere baktığımızda İstanbul’un içinde bulunduğu Marmara Bölgesi %44 ile internet kullanımında başı çekerken İzmir’in yer aldığı Ege Bölgesi’nde oran %25 civarında. Karadeniz %6 oranında internet kullanıcısına sahipken Ankara’nın yeraldığı İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamı %25’lik bir orana sahip.

dijital-115x115Türkiye için Önemli Dijital Veriler

Türkiye’de mobil, ve tablet kullanımı gün geçtikçe artıyor. İnternet kullanıcıları arasında akıllı telefon sahipliği globalde %80 düzeyinde iken Türkiye’de bu oran %84 düzeyinde. Mobilden internet’e bağlanan kullanıcı sayısında da 2012’den 2014’e %25 artmış durumda. Mobilde günlük geçirilen süreye bakıldığında da 2012’de 1.09 dakika geçiren Türkiye internet kullanıcıları, 2 yıl içinde bu süreyi %50 oranında artırarak 2.09 dakikaya çıkarmış durumda. Globaldeki ortalamalara bakıldığında günde 1.85 dakika mobilden internete bağlanıldığı görülüyor.

  • Türkiye’nin akıllı telefon kullanma ve mobilden internete girme konusundaki hevesi aralarında ABD, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin de olduğu 32 ülkeden çok daha fazla.

Burada GWI’ın araştırmasına IAB’nin Gemius Explorer veritabanına dayandırdığı 2014 yıl sonu raporundan bazı veriler alarak detaylandırmak istiyorum.

Türkiye’nin de içinde yer aldığı IAB raporunda, akıllı telefonlardan internete bağlanan kişilerin haftaiçi akşam saatlerine doğru mobilden internet kullanımının arttığı; sabah 08.00 ile 10.00 arasında artan yoğunluğun, öğlen saatlerinde azaldığı akşam 18.00 – 23.00 arasında tekrar arttığı şeklindedir.

IAB

Kaynak: IAB, Gemius Explorer Database End Of Year 2014 Report

  • Kesintisiz bir internet kullanımı mevcut. İşe giderken akıllı telefonundan, işteyken masaüstündeki bilgisayarından internete giren Türk kullanıcısı, işten çıkınca internete girmek için yeniden telefonuna dönüyor.

Mobil cihazların işletim sistemlerine göre Türkiye’deki kullanımına bakıldığında globaldeki verilere paralel olarak Android %65 ile açık ara önde olduğu onu %18 ile IOS’un takip ettiği görülüyor. Ancak, globalden ayrışan önemli bir nokta Android sahipliğinin Türkiye’de tüm demografik gruplarda artış gösteriyor olması. Çünkü, globalde Android kullanımı genelde düşük gelir grubundaki görece daha yaşlı kişilerce kullanılıyor.

  • “Türkiye’de her yaş ve gelir düzeyinde Android cihaz kullanımı daha yaygın”

Tüm dünyada akıllı telefonlar sahiplerinin cihazlarını bir başkası ile paylaşmak konusunda biraz cimri olduğu 32 ülkede yapılan araştırmada ortaya çıkan bir durum. Ancak Türkiye’de bu durumun biraz daha net bir biçimde ortaya çıktığı görülüyor. Türkiye’deki toplam mobil kullanıcılarının yalnızca %19’u akıllı telefonunu bir başkası ile paylaşabileceğini söylüyor. Globalde bu oran %25 düzeyinde.

dijitalInternette En Popüler 6 Aktivite

GWI tarafından yapılan bu araştırmaya katılan kişilere “Geçtiğimiz ay internet üzerinde en çok ne aktivitede bulundunuz?” diye sorulduğunda %85’i video klip izlediğini söylüyor. Bu da içerik tüketmekte internetin önlenemez bir yükselişi olduğunu gözler önüne seriyor. Video izlemeyi %84 ile sosyal ağlar, %83 ile çevrimiçi e-mail kullanımı takip ediyor. 2012 yılından 2014 yılına geçerken en dikkat çeken artış anlık mesajlaşma kullanımında. Yaklaşık %12-15 arasında bir artış ile %75-76 gibi bir orana geldiği görülüyor. Burada Whats Up’ın mobilden kullanımındaki artış ile Facebook Messenger ve Skype kullanımı önemli rol oynuyor.

  • Türkiye, video izlemeye ve sosyal ağlarda gezinmeye seviyor. Anlık Mesajlaşmayı uygulamalarını daha çok mobilden yaparken; en çok Whats Up yapıyor.”

Internet üzerinden hava durumunu takip etmek (%75) ve satın almak istediği bir ürünü veya hizmeti aramak (%78) yine global ile paralel olarak Türkiye’deki internet kullanıcısının sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor. Web siteleri içinde arama motoru sitesi kullanım alışkanlığı %92 ile ilk sırayı alırken onu sosyal ağlar %87 ile ikinci sırada takip ediyor.

Cihaz bazlı baktığımızda ilginç bir istatistik gözümüze çarpıyor. Masaüstü ve dizüstü  bilgisayar (%61)  üzerinden online alışveriş yapma satınalma alışkanlığı mobil cihazlara (%40) ve tablete (%20) göre ağırlıkta.

  •  Türkiye, konu para olunca masaüstü veya dizüstü bilgisiyar kullanırken; eğlenmek için ise tablet kullanıyor.

İş içerik tüketmeye geldiğinde ise tabletteki kullanımların görece artış kaydettiği görülüyor. Özellikle, video izlemek,paylaşmak, sosyal medya ve haber sitelerini ziyaret etmek söz konusu olunca   tablet kullanımı %30 – %40 gibi yüksek oranlara ulaşıyor.

Detaylı bilgi için Sarp Tunçay’a mail (sarp.tuncay@zenithturkey.com) atabilir veya telefonla (+90 212 315 9999) ulaşabilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.