Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2017

Tüketici güven endeksi 65,7 oldu

Türkiye ?statistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? i?birli?i ile yürütülen tüketici e?ilim anketi sonuçlar?ndan hesaplanan tüketici güven endeksi, ?ubat ay?nda bir önceki aya göre %1,8 oran?nda azald?; Ocak ay?nda 66,9 olan endeks de?eri ?ubat ay?nda 65,7 oldu.

Tüketici güven endeksi, ?ubat 2017

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 85,9 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,2 oran?nda azalarak ?ubat ay?nda 85,9 oldu. Bu azal??, gelecek 12 ayl?k dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olaca??n? bekleyenlerin oran?n?n dü?mesinden kaynakland?.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ay?nda 88,6 iken, ?ubat ay?nda %0,7 oran?nda azalarak 88 oldu. Bu azal??, gelecek 12 ayl?k dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olaca?? yönünde beklentisi olan tüketicilerin say?s?n?n bir önceki aya göre azald???n? göstermektedir.

??siz say?s? beklentisi endeksi 67,9 oldu

??siz say?s? beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,4 oran?nda azalarak ?ubat ay?nda 67,9 oldu. Bu azal??, gelecek 12 ayl?k dönemde i?siz say?s?nda dü?ü? bekleyenlerin azalmas?ndan kaynakland?.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi %5,9 oran?nda azald?. Ocak ay?nda 22,4 olan endeks, ?ubat ay?nda 21 de?erine dü?tü. Bu azal??, tüketicilerin gelecek 12 ayl?k dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azald???n? göstermektedir.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve de?i?im oranlar?, ?ubat 2017

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.