Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2018

Türkiye ?statistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? i?birli?i ile yürütülen tüketici e?ilim anketi sonuçlar?ndan hesaplanan tüketici güven endeksi, 2018 Ocak ay?nda bir önceki aya göre %11,1 oran?nda artt?; 2017 Aral?k ay?nda 65,1 olan endeks 2018 Ocak ay?nda 72,3 oldu.

 

tüketici güven endeksi ocak 2018

 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 91,1 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %7,3 oran?nda artarak 2018 Ocak ay?nda 91,1 oldu. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olaca??n? bekleyenlerin artmas?ndan kaynakland?.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96,1 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 2017 Aral?k ay?nda 87,5 iken, 2018 Ocak ay?nda %9,7 oran?nda artarak 96,1 de?erine yükseldi. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olaca?? yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmas?ndan kaynakland?.

??siz say?s? beklentisi endeksi 76 oldu

??siz say?s? beklentisi endeksi bir önceki aya göre %7,7 oran?nda artarak 2018 Ocak ay?nda 76 oldu. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde i?siz say?s?nda dü?ü? bekleyenlerin artmas?ndan kaynakland?.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 26,2 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi 2017 Aral?k ay?nda 17,5 iken, 2018 Ocak ay?nda %49,7 oran?nda artarak 26,2 de?erine yükseldi. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde tasarruf etme ihtimali oldu?unu dü?ünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmas?ndan kaynakland?.

 

tuketici guven endeksi 2- ocak 2018

 

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.