Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2017

Tüketici güven endeksi 71,3 oldu

Türkiye ?statistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? i?birli?i ile yürütülen tüketici e?ilim anketi sonuçlar?ndan hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ay?nda bir önceki aya göre %5,1 oran?nda artt?; 2017 y?l? Mart ay?nda 67,8 olan endeks de?eri Nisan ay?nda 71,3 oldu.

Tüketici güven endeksi, Nisan 2017?

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 90,7 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %3,4 oran?nda artarak Nisan ay?nda 90,7 oldu. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olaca??n? bekleyenlerin artmas?ndan kaynakland?.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96,2 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ay?nda 93,2 iken, Nisan ay?nda %3,3 oran?nda artarak 96,2 oldu. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olaca?? yönünde beklentisi olan tüketicilerin say?s?n?n bir önceki aya göre artt???n? göstermektedir.

??siz say?s? beklentisi endeksi 73,1 oldu

??siz say?s? beklentisi endeksi bir önceki aya göre %3,7 oran?nda artarak Nisan ay?nda 73,1 oldu. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde i?siz say?s?nda dü?ü? bekleyenlerin artmas?ndan kaynakland?.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 25,1 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi %26,3 oran?nda artt?. Mart ay?nda 19,9 olan endeks, Nisan ay?nda 25,1 de?erine yükseldi. Bu art??, tüketicilerin gelecek 12 ayl?k dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre artt???n? göstermektedir.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve de?i?im oranlar?, Nisan 2017

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.