Tüketici Güven Endeksi, Aralık 2017

Türkiye ?statistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? i?birli?i ile yürütülen tüketici e?ilim anketi sonuçlar?ndan hesaplanan tüketici güven endeksi, Aral?k ay?nda bir önceki aya göre %0,1 oran?nda azald?; Kas?m ay?nda 65,2 olan endeks Aral?k ay?nda 65,1 oldu.

tuketici guven endeksi- aralik

Hanenin maddi durum beklentisi 84,8 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %0,3 oran?nda artarak Aral?k ay?nda 84,8 oldu. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olaca??n? bekleyenlerin azalmas?ndan kaynakland?.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 87,5 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kas?m ay?nda 87,1 iken, Aral?k ay?nda %0,5 oran?nda artarak 87,5 de?erine yükseldi. Bu art??, gelecek 12 ayl?k dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olaca?? yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmas?ndan kaynakland?.

??siz say?s? beklentisi endeksi 70,6 oldu

??siz say?s? beklentisi endeksi Kas?m ay?nda 70,9 iken, Aral?k ay?nda %0,5 oran?nda azalarak 70,6 oldu. Bu azal??, gelecek 12 ayl?k dönemde i?siz say?s?nda dü?ü? bekleyenlerin azalmas?ndan kaynakland?.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 17,5 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi %2,9 oran?nda azald?. Kas?m ay?nda 18 olan endeks, Aral?k ay?nda 17,5 de?erine dü?tü. Bu dü?ü?, gelecek 12 ayl?k dönemde tasarruf etme ihtimali oldu?unu dü?ünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmas?ndan kaynakland?.

tuketici guven endeksi 2- aralik

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.