Socialbakers Sosyal Medya Raporu– Kasım 2014 (İnfografik)

Socialbakers, Kas?m 2014 Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan? s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Kas?m ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

Facebook’ta en fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 3 milyon 212 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 3 milyon ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 825 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Pelit, Nescafe Dolce Guesto Türkiye ve Febreze Türkiye sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Samsung Türkiye, Ininal ve Turkcell öne ç?kan marka sayfalar?.

Kas?m ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfa ise Koç Holding A.?., bukombin.com ve Sefamerve olarak öne ç?k?yor.

Kas?m ay?nda Twitter ve Youtube genel istatistiklerinin de incelendi?i rapora göre, Twitter’da en çok takipçisi olan ilk 3 marka Türk Havayollar?, Perlite Ore ve Turkish Airlines olarak s?ralan?yor.

Kas?m ay?nda Youtube’a en çok video upload eden markalar?n ba??nda ise Turkish Airlines, Cornetto Türkiye ve LG Türkiye bulunuyor.

Socialbakers Türkiye Ekim 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

Socialbakers

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.