Sinema ve Tiyatro İstatistikleri, 2016

Sinema salonlar?n?n say?s? %5,4 artt?

Türkiye genelinde sinema salonu say?s? 2016 y?l?nda, 2015 y?l?na göre %5,4 artarak 2 bin 483 oldu. Bu dönemde sinema salonlar?ndaki koltuk say?s? %3,3 artarak 307 bin 456 seyirci kapasitesine ula?t?.

Sinema seyirci say?s? %3,3 azald?

Sinema seyirci say?s? 2016 y?l?nda, 2015 y?l?na göre %3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 ki?i oldu. Yerli film seyirci say?s? %8,9 azalarak 28 milyon 834 bin 409 ki?i olurken, yabanc? film seyirci say?s? %3,7 artarak 26 milyon 426 bin 191 ki?iye ula?t?.

Sinema seyirci say?s?, 2012 – 2016

Gösterilen yerli film say?s? %5,3 artt?

Gösterilen film say?s? 2016 y?l?nda, 2015 y?l?na göre %8,7 artarak 53 bin 443 oldu. Ayn? dönemde gösterilen yerli film say?s? %5,3 artarak 22 bin 642 olurken, gösterilen yabanc? film say?s? %11,4 artarak 30 bin 801 oldu.

Gösterilen film say?s?, 2012 – 2016

Sinema salonu bulunmayan il say?s? 7 oldu

Sinema salonu bulunmayan il say?s? 2016 y?l?nda 7 oldu. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan, Bayburt, Gümü?hane, Hakkari, Sinop, ??rnak ve Tunceli oldu.

Tiyatro seyirci say?s? %2,8 artt?

Sezonlara göre bak?ld???nda; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlar?nda oynanan eser say?s? %13,8 artarak 7 bin 766‘ya ula?t?. Tiyatro salonlar?nda oynanan yerli/telif eser say?s? ve yabanc?/çeviri eser say?s? geçen sezona göre %13,8 artt?. Tiyatro seyirci say?s? 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre %2,8 artarak 6 milyon 16 bin 762 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci say?s? geçen sezona göre %0,1 azal?rken, yabanc?/çeviri eser seyirci say?s? %13,1 artt?.

Telif ve çeviri eseri seyirci say?s?, 2012 – 2016

Tiyatro koltuk say?s? %1,1 artt?

Tiyatro salon say?s? 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre %0,3 artarken, tiyatro salonu koltuk say?s? %1,1 artt?. Buna göre; 2015-2016 sezonunda tiyatro salon say?s? 721 olurken, tiyatro salonu koltuk say?s? 261 bin 885 oldu.

Tiyatro salonlar?nda yap?lan gösteri say?s? %5,1 azald?

Sezonlar itibar?yla kar??la?t?r?ld???nda; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlar?nda yap?lan gösteri say?s? %5,1 azalarak 26 bin 816 oldu. Tiyatro salonlar?nda yap?lan yerli/telif eser gösteri say?s? geçen sezona göre %8,9 azal?rken, yabanc?/çeviri eser gösteri say?s? %9,8 artt?.

Tiyatro salonlar?nda oynanan yeti?kin eseri say?s? %7,8 artt?

Sezonlar itibar?yla kar??la?t?r?ld???nda; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlar?nda oynanan yeti?kin eseri say?s? %7,8 artarken, oynanan çocuk eseri say?s? %21,9 artt?. Bu dönemde tiyatro salonlar?nda yap?lan yeti?kin eseri gösteri say?s? %1,7 azal?rken, çocuk eseri gösteri say?s? %9,6 azalarak 10 bin 981 oldu. Ayn? dönemde yeti?kin eseri seyirci say?s? %0,1 artarken çocuk eseri seyirci say?s? %7,1 artt?.

Yeti?kin ve çocuk tiyatro seyirci say?s?, 2012 – 2016

 

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.