Sinema ve Tiyatro 襤statistikleri, 2016

Sinema salonlar覺n覺n say覺s覺 %5,4 artt覺

T羹rkiye genelinde sinema salonu say覺s覺 2016 y覺l覺nda, 2015 y覺l覺na g繹re %5,4 artarak 2 bin 483 oldu. Bu d繹nemde sinema salonlar覺ndaki koltuk say覺s覺 %3,3 artarak 307 bin 456 seyirci kapasitesine ulat覺.

Sinema seyirci say覺s覺 %3,3 azald覺

Sinema seyirci say覺s覺 2016 y覺l覺nda, 2015 y覺l覺na g繹re %3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kii oldu. Yerli film seyirci say覺s覺 %8,9 azalarak 28 milyon 834 bin 409 kii olurken, yabanc覺 film seyirci say覺s覺 %3,7 artarak 26 milyon 426 bin 191 kiiye ulat覺.

Sinema seyirci say覺s覺, 2012 – 2016

G繹sterilen yerli film say覺s覺 %5,3 artt覺

G繹sterilen film say覺s覺 2016 y覺l覺nda, 2015 y覺l覺na g繹re %8,7 artarak 53 bin 443 oldu. Ayn覺 d繹nemde g繹sterilen yerli film say覺s覺 %5,3 artarak 22 bin 642 olurken, g繹sterilen yabanc覺 film say覺s覺 %11,4 artarak 30 bin 801 oldu.

G繹sterilen film say覺s覺, 2012 – 2016

Sinema salonu bulunmayan il say覺s覺 7 oldu

Sinema salonu bulunmayan il say覺s覺 2016 y覺l覺nda 7 oldu. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan, Bayburt, G羹m羹hane, Hakkari, Sinop, 覺rnak ve Tunceli oldu.

Tiyatro seyirci say覺s覺 %2,8 artt覺

Sezonlara g繹re bak覺ld覺覺nda; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna g繹re tiyatro salonlar覺nda oynanan eser say覺s覺 %13,8 artarak 7 bin 766ya ulat覺. Tiyatro salonlar覺nda oynanan yerli/telif eser say覺s覺 ve yabanc覺/癟eviri eser say覺s覺 ge癟en sezona g繹re %13,8 artt覺. Tiyatro seyirci say覺s覺 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna g繹re %2,8 artarak 6 milyon 16 bin 762 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci say覺s覺 ge癟en sezona g繹re %0,1 azal覺rken, yabanc覺/癟eviri eser seyirci say覺s覺 %13,1 artt覺.

Telif ve 癟eviri eseri seyirci say覺s覺, 2012 – 2016

Tiyatro koltuk say覺s覺 %1,1 artt覺

Tiyatro salon say覺s覺 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna g繹re %0,3 artarken, tiyatro salonu koltuk say覺s覺 %1,1 artt覺. Buna g繹re; 2015-2016 sezonunda tiyatro salon say覺s覺 721 olurken, tiyatro salonu koltuk say覺s覺 261 bin 885 oldu.

Tiyatro salonlar覺nda yap覺lan g繹steri say覺s覺 %5,1 azald覺

Sezonlar itibar覺yla kar覺lat覺r覺ld覺覺nda; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna g繹re tiyatro salonlar覺nda yap覺lan g繹steri say覺s覺 %5,1 azalarak 26 bin 816 oldu. Tiyatro salonlar覺nda yap覺lan yerli/telif eser g繹steri say覺s覺 ge癟en sezona g繹re %8,9 azal覺rken, yabanc覺/癟eviri eser g繹steri say覺s覺 %9,8 artt覺.

Tiyatro salonlar覺nda oynanan yetikin eseri say覺s覺 %7,8 artt覺

Sezonlar itibar覺yla kar覺lat覺r覺ld覺覺nda; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna g繹re tiyatro salonlar覺nda oynanan yetikin eseri say覺s覺 %7,8 artarken, oynanan 癟ocuk eseri say覺s覺 %21,9 artt覺. Bu d繹nemde tiyatro salonlar覺nda yap覺lan yetikin eseri g繹steri say覺s覺 %1,7 azal覺rken, 癟ocuk eseri g繹steri say覺s覺 %9,6 azalarak 10 bin 981 oldu. Ayn覺 d繹nemde yetikin eseri seyirci say覺s覺 %0,1 artarken 癟ocuk eseri seyirci say覺s覺 %7,1 artt覺.

Yetikin ve 癟ocuk tiyatro seyirci say覺s覺, 2012 – 2016

 

Kaynak: T襤K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.