Samsung Galaxy Note 5 S Pen “Çiz Bakalım”

Kristal Elma 2016 Gümü? Ödülü: Medya – Mobil Medya Kullan?m?
MMA Smarties Türkiye 2016 Gümü? Ödülü: Mobile Native 
MMA Smarties Türkiye 2016 Bronz Ödülü: Brand Awareness
Medya Ajans?: Starcom Mediavest Group Türkiye
Proje Ad?: Çiz Bakal?m
Ürün: Samsung Galaxy Note 5
Katk? Sa?layan: Mobilike
Reklamveren/Marka: Samsung Türkiye

Yeni nesil S Pen’i ile an?lan Samsung Galaxy Note 5’in yarat?c? kimli?ini ön plana ç?kar?p ürünün bilinirli?ini art?rmak amac?yla Acunn ve Milliyet IOS/Android mobil uygulamalar üzerinde, kampanyan?n “Yarat?c?l?k Bir Kalemle Ba?lar” mottosuna paralel olarak native banner alanlar?nda interaktif bir mobil oyun kurgusu haz?rlanarak “Galaxy Note 5’e neden sen sahip olmal?s?n?” sorusuna yarat?c? bir cevap vermeleri istendi.

??in ayr?nt?lar?na ula?mak için a?a??daki videoyu izleyebilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.