Samsung Galaxy A “Love Seat”

Kristal Elma 2016 2 adet Bronz Ödül: Web Kullan?m? & Dijital Sosyal Medya ile Yarat?c? Uygulama
MMA Smarties Türkiye 2016 Gümü? Ödülü: Mobile Website
Medya Ajans?: Starcom Mediavest Group Türkiye
Proje Ad?: Love Seat
Ürün: Samsung Galaxy A
Katk? Sa?layan: Mobilike
Reklamveren/Marka: Samsung Türkiye

Çiftler için en mutlu günlerden biri olan ancak sevgilisi olmayanlar için yaln?zl?klar?n? hat?rlatan Sevgililer Günü’nde fiziksel özelliklerden daha fazlas?na hitap eden bir mobil arkada?l?k mekanizmas? yarat?ld?. Kullan?c?lar? sadece foto?raflar üzerinden e?le?tirmek yerine; özellikle sinemaya olan ilgileri üzerinden hedefleyerek yönetmen, film türü ve oyuncu tercihlerine göre e?le?tirme yap?ld?. Samsung Galaxy A sponsorlu?unda e?le?en çiftlere sanal bir “Love Seat” ortam? sunularak seçtikleri filmi o günün ak?am?nda birlikte izleme ?ans? verildi. D-Smart BluTV uygulamas? üzerinden aktif olan kodlar ile mobil platformda e?le?tirilen kullan?c?lar, sadece filmi birlikte izlemekle kalmay?p yarat?lan sohbet ekran?ndan mesajla?ma f?rsat? buldular.

??in ayr?nt?lar?na ula?mak için a?a??daki videoyu izleyebilirsiniz.

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.