RTÜK Yasası Kuşak Sürelerine Nasıl Yansıdı?

Rtük’ün 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren reklam sürelerini bir saatte maksimum 12 dakikaya çekmesi ile birlikte kanallar?n açt??? ortalama ku?ak adetleri artarken, ortalama ku?ak sürelerinde dü?ü? gözlemlenmi?tir.

01-14 Nisan 2010 tarihleri aras?nda 4 ana kanal ortalama 36-37 ku?ak açarken, 2011 y?l?n?n ayn? döneminde aç?lan ortalama ku?ak say?s? 47 civar?nda gerçekle?mi?tir. 2010 y?l?n?n Nisan ay?n?n ilk 14 gününde 4 ana kanal 05:40 ortalama ku?ak sürelerine sahipken, 2011 Nisan ay?nda aç?lan ortalama süre 03:56 olmu?tur.

2011 Nisan ay?n?n ilk 14 gününde ATV, Rtük kurallar?n?n uygulanmaya ba?lad??? ilk gün olan 1 Nisan’da 68 ku?ak açarak rekor k?rm??t?r. 2 ve 3 Nisan’da da 58 ve 59 adet ku?ak açarak en fazla ku?ak açan kanal olurken, sonras?nda di?er kanallarla ayn? orana yak?n ku?ak say?lar?n? getirmi?tir. ATV’nin 14 günlük ortalama ku?ak süresi ise 04:14 dakikad?r. En fazla ku?ak açt??? gün (68 ku?ak) ortalama ku?ak süresi ise 02:57 dakikad?r.

Kanal D ortalamada 47 ku?ak açarken, 14 günlük ortalama ku?ak süresi 03:37 dakikad?r. Kanal D ilk 14 günde en fazla 52 ku?ak açm??t?r.

Show TV  ortalama 46 ku?ak açarken, ortalama ku?ak süresi 04:03’tür.

Star ortalama 43 ku?ak açarken, ortalama ku?ak süresi 03:49’dur.

01-14 Nisan 2010 tarihleri aras?nda 4 ana kanal?n OPT ortalama ku?ak adedi 24 iken, ortalama ku?ak süresi 05:41’dir. PT de ise ortalama 12 ku?ak aç?l?rken, ortalama ku?ak süre OPT deki gibi 05:41 dakikad?r.

01-14 Nisan 2011 dönemini inceledi?imizde ise OPT de ortalama 29 ku?ak aç?l?rken, PT de ortalama 17 ku?ak aç?lm??t?r. OPT ortalama ku?ak süresi 03:58 iken, PT de ortalama süre 03:56’d?r.

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.