Rakamlarla Mobil D羹nya 2013 [襤nfografik]

Super Monitoringtaraf覺ndan2013 g羹ncel verileriyle haz覺rlanan ve mobilin b羹y羹me s羹recini anlatan infografik yay覺nland覺. 襤nfografikte mobil ve ak覺ll覺 telefon penetrasyonu, pop羹ler mobil web taray覺c覺lar覺, mobilde medya t羹ketimi, e- ticaret ve mobil reklam bilgileri mevcut.

Rakamlar aras覺nda d羹nya n羹fusunun %91烹nin mobil, %56’s覺n覺n ise ak覺ll覺 telefonlara sahip olmas覺 dikkat 癟ekiyor. Mobil telefon kullan覺c覺lar覺n yar覺s覺 interneti ana kaynak olarak g繹r羹yor. Ayr覺ca kullan覺c覺lar覺n mobilde harcad覺覺 zaman覺n %80烹 uygulamalarda ge癟iyor.

2013 sonu itibariyle mobil cihaz say覺s覺n覺n,d羹nya n羹fusunu ge癟ecei繹ng繹r羹len infografikte, ilk mobil cihaza sahip olma ya覺 ise 13 olarak belirtiliyor. Sadece bu y覺l i癟in 2 milyardan fazla mobil cihaz sat覺覺 beklenirken bunun %60猓an fazlas覺n覺n ak覺ll覺 telefon sat覺lar覺ndan gelecei 繹ng繹r羹l羹yor.

Eriimlere bak覺ld覺覺 zaman ise, 50 milyon kullan覺c覺ya radyonun38, TV’nin 13, internetin 4, Facebook’un ise 3,5 y覺lda eritii g繹r羹l羹yor.

Ak覺ll覺 telefon 羹reten firmalara bak覺ld覺覺 zaman Microsoftun yak覺n zamanda sat覺n ald覺覺 Nokian覺n ve Blackberrynin son 3 y覺lda kan kaybettii g繹zlemlenirken, data t羹ketiminde Apple kullan覺c覺lar覺n覺n, Samsung ve HTC kullan覺c覺lar覺ndan daha fazla data al覺verii yapt覺覺 a癟覺k癟a g繹r羹l羹yor.

iOS ve Android iletim sistemine sahip kullan覺c覺lar覺n mobilde ge癟irdikleri zaman覺n %32猖i oyun, %18烹 Facebook, %18烹 ise mobil tarayac覺da olacak ekilde farkl覺l覺k g繹steriyor. Ayrca internette yap覺lan aramalar覺n 4’te biri mobilden geliyor. Gelen e-postalar覺n mobilden a癟覺lma oran覺n覺n (%28,8) yap覺lan arama oranlar覺n覺 destekler nicelikte olduu g繹r羹l羹yor.

zellikle reklamc覺lar覺 ilgilendirecek bir detay bulunan infografikte mobilde medya t羹ketimi 1,8 saat iken televizyonda sadece 1,5 saat. Kullan覺c覺lar覺n%44笛 bildirimleri ka癟覺rmamak i癟in telefonu ile birlikte yat覺yor. Ayr覺ca %41烹 reklam g繹rd羹kten sonra,marka ve 羹r羹n ile ilgili detayl覺 bilgi edilebilmek i癟in mobilcihazlardan arama ger癟ekletiriyor.

Kullan覺c覺lar覺n %68烹 al覺veri arat覺rmalar覺nda ak覺ll覺 telefonlar覺n覺 kullan覺yor. Arat覺rma yapan kullan覺c覺lar覺n yakla覺k 3猓e biri maazadan gidip direkt al覺veri yaparken geri kalan覺 internetten al覺veri yapmay覺 tercih ediyor. 2012淄e maaza i癟erisinde mobil cihazdan 羹r羹n ile ilgili bilgi edinenlerin oran覺 %64 iken, bu oran 2013 itibari ile art覺 g繹stererek %80涪 ulam覺 durumda. Kullan覺c覺lar genelde fiyat kar覺lat覺rmas覺, indirim kuponu ve 羹r羹n ile ilgili dier kullan覺c覺lar覺n yorumlar覺n覺n okumak i癟in arat覺rma yoluna bavuruyor.

Mobilin-artan-kullanimi (1)

Kaynak: Webrazzi

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.