Publicis One Türkiye 7. Mixx Awards Türkiye’den Ödüllerle Döndü

Bu y?l 7. kez gerçekle?tirilen MIXX Awards Türkiye, 13 Nisan gecesi Four Seasons’ta düzenledi?i törende y?l?n en ba?ar?l? dijital reklam çal??malar?n? ödüllendirdi. 629 ba?vuru aras?ndan Starcom, Digitouch ve Vivaki Creative ajanslar?m?z yarat?c? projeleriyle çe?itli ödüllere lay?k görüldü.

mixxxx

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.