Oxford Sözlüğü Yılın Kelimesini Açıkladı

Her Aral?k ay?nda y?l?n kelimesini aç?klayan Oxford Sözlü?ü’ne göre 2017’nin kelimesi ‘gençlik depremi’ olarak çevrilen ’youthquake’. Oxfors Sözlü?ü kelimenin anlam?n? ise “Gençlerin eylemleri ya da etkilerinden do?an, önemli kültürel, politik ya da sosyal de?i?iklikler’’ olarak aç?klad?.

Neden ’Youthquake’ Kelimesi Seçildi?

2016 y?l?na k?yasla ‘youthquake’ kelimesi 2017’de tam be? misli fazla kullan?lm??. Bu art??ta ise Haziran ay?nda gerçekle?en ?ngiltere genel seçimlerinin etikisi büyük.

 

youthquake

 

‘Youthquake’ kelimesi ilk defa 1965 y?l?nda Vogue dergisi genel yay?n yönetmeni Diana Vreeland taraf?ndan dönemin gençlerini tan?mlarken kullan?lm??.

‘Youthquake’ sözcü?ü dokuz sözcükten olu?an bir liste içerisinden seçildi. Listede yer alan di?er sözcükler ise ?öyle:  ‘antifa’, ‘broflake’, ‘gorpcore’, ‘kompromat’, ‘milkshake duck’, ‘newsjacking’, ‘unicorn’ ve ‘white fragility.’

 

oxford dictionart-short list

 

Kaynak: Oxford Dictionary

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.