Otomotiv Sektöründe Hedef Kitle Nasıl Yakalanır? (İnfografik)

Otomobil al?c?lar?na art?k sadece yüz yüze de?il mobil cihazlar üzerinden de ula??labiliyor. Günümüzde araç sat?n almay? planlayan ortalama bir tüketici, bayiyi yaln?zca iki kez ziyaret ediyor. Otomotiv markalar?n?n, tüketici tercihlerini ?ekillendirmek ve sat?n alma kararlar?n? etkilemek için önemli anlarda haz?r bulunmalar? ve yararl? olmalar? gerekiyor.

Otomotiv sektöründe hedef kitlenin nas?l yakalanabilece?ini aç?klayan infografi?e a?a??dan ula?abilirsiniz;

3c753_key-auto-micro-moments-mobile-trends-desktop-tr-1

Kaynak: Think With Google

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.