K羹resel Medya Bilgi Raporu: Dijital, TV’nin Taht覺n覺 Salamlat覺r覺yor

Starcom Mediavest Group ve eMarketer ibirliiyle haz覺rlanan K羹resel Medya Bilgi Raporu (The Global Media Intelligence Report) 2013 yay覺nland覺.Bu y覺lki raporda Asya-Pasifik, Dou Avrupa, Latin Amerika, Orta Dou-Afrika, Kuzey Amerika ve Bat覺 Avrupa b繹lgelerinden,T羹rkiyenin de dahil olduutoplam 40 羹lkeye yer verildi.Rapor i癟eriinde, t羹m bu b繹lgeler ve 羹lkelerdeki teknoloji ve medya kullan覺m覺, gelimi ve gelimekte olan pazarlara daha etkin bir ekilde erimek isteyen markalara y繹nelik detayl覺 dijital profiller veharcalama trendlerigibi kapsaml覺 veriler yer al覺yor.

D羹nyada mobil iletiim trendleri hakk覺nda 繹zet 癟覺kar覺mlar覺 aa覺da bulabilirsiniz.

dijitalTV, d羹nyada en pop羹leri癟erik bazl覺 medya platformu durumunda. Yaz覺l覺 bas覺n uzun d繹nemde bariz bir d羹羹 yaarken, radyo ise sad覺k dinleyicilerini muhafaza etmek i癟in m羹cadele ediyor. cretsiz TV yay覺n覺, 羹cretli kablolu yay覺nlar ve uydu servisleri 癟eitli pazarlarda rekabete yol a癟sa da TV’nin taht覺 sars覺lamaz g繹r羹n羹yor. TV i癟erikleri her ne kadar onlinea ve mobil ekranlara kaysa da bu durum yay覺nc覺lar ve izleyiciler aras覺ndaki baa zarar vermiyor, aksine kuvvetlendiriyor.

Mobil alar ve servislerdeki h覺zl覺 geliim, ilk defa milyonlarca t羹keticiye modern ve interaktif bir iletiim olana覺 sal覺yor. Ge癟mite, gelimekte olan 羹lkelerin b羹y羹k bir k覺sm覺, sabit telekom羹niskasyon altyap覺s覺 bak覺m覺ndan, gelimi 羹lkelerin arkas覺nda kal覺yordu. Hala b羹y羹k farkl覺l覺klar olmas覺na ramen, g羹n羹m羹zde bunlar覺n etkisi azal覺yor. G羹n羹m羹zde mobil telefonlar (ekonomik ve 癟ok y繹nl羹) neredeyse her yerde ve herkeste bulunuyor, hatta baz覺 羹lkelerde TVden daha y羹ksek penetrasyon oran覺na sahip olduu g繹r羹l羹yor. YouGov’覺n UpStream i癟in haz覺rlad覺覺 癟al覺maya g繹re d羹nya ki 6 milyar telefonun 4’te 3’羹 gelimekte olan 羹lkelerde yer al覺yor. Bu b繹lgelerdeki 癟ou t羹ketici dorudan mobil kullan覺m覺na gidiyor ve telefonlar覺n覺 癟eitli 羹r羹nler hakk覺nda bilgi almada, finansal ilemlerde, ticaret ilikilerinde ve 繹nemli kiisel ve i bilgilerine,haberlere hava durumuna, ula覺m bilgilerine ve emtia (alt覺n, g羹m羹, petrol vb.) fiyatlar覺na ulamada kullan覺yor.

Mobil hakk覺ndaki dier bir ger癟ek ise inan覺lmaz bir h覺zla deitii. Bir癟ok 羹lkede ak覺ll覺 telefon kullan覺m覺n覺n 繹nemli seviyelere ulat覺覺 kaydedilirken, yayg覺nlaan ak覺ll覺 telefonlar ile d羹nyadaki insanlar覺n hayatlar覺 deiiyor. 2012’de sahnelere 癟覺kan tabletin de b羹y羹k bir h覺zla t羹keticilere ulat覺覺 g繹r羹l羹yor. Tabii ki tablet sahiplii de 羹lkeler baz覺nda farkl覺lamakta. Arat覺rma sonucunda saptananlara g繹re, tablet sahiplii Arjantin’de %0.7, M覺s覺r’da %1.3, ve Meksikada %2.2 iken 襤ngiltere ve ABD’de ise %22.3 ve %39.3 olarak g繹zleniyor.Fakat tablet kullan覺m覺 癟ok daha h覺zl覺 bir oranla artacak gibi g繹r羹n羹yor.

Kaynak: eMarketer – The Global Media Intelligence Report 2013

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.