İnternette Bir Dakikada Neler Oluyor?

Visual Capitalist 2017 y?l? internet istatistiklerini içeren bir infografik yay?nlad?.

”Bir ?nternet Dakikas?” (In an Internet Minute) isimli ara?t?rmada 2107 y?l?nda internette çe?itli mecralarda 60 saniyede gerçekle?en aktiviteler aç?kland?. ?nforgrafi?e göre bir dakika içinde 900 bin Facebook logini gerçekle?ti, Youtube’da 4,1 milyon video görüntülendi, Instagram’da 46,200 post payla??ld?.

?nfografi?in tamam? ise ?öyle:

1 minute of internet

 

Kaynak: Visual Capitalist

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.