Instagram’ın Kullanıcı Sayısı Artıyor

Twitter, 2017 y?l?n?n ilk çeyre?inde aktif kullan?c? say?s?n? 9 milyona ç?karmas?n? kutlarken, Instagram da kutlamas?n? yapt?. Uygulama Aral?k 2016’ya kadar 600 milyon kullan?c?ya ve Nisan ay?nda ise 700 milyon kullan?c?ya ula?t?. Daha önce bu kadar k?sa bir süre içinde 100 milyon kullan?c? eklememi?ti. Instagram’?n kullan?c? milyarderi olabilmesi de an meselesi gibi görünüyor.

Capture1

Kaynak: Statista

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.