Hangi Site Ne Kadar Tıklanıyor? – Eylül Ayı Gemius Verileri

IAB Türkiye ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas?* Eylül ay? verilerine göre; Türkiye’de en fazla sayfa görüntülenen site Facebook. Facebook’un ard?ndan Google, Sahibinden, YouTube ve Hürriyet geliyor. En fazla kullan?c?ya sahip siteler ise s?ras?yla; Google, Facebook, YouTube, Live ve Twitter. ?nternet kullan?c?lar?na eri?im oranlar?nda ise Google birinci s?rada.

top20

Kategori Baz?nda En Fazla Trafi?e Sahip Siteler

Haber kategorisinde ayl?k trafi?e göre; Hürriyet birinci s?rada yer al?yor. Hürriyet’in 7 milyon 152 bin kullan?c?s?na kar??l?k, ayl?k trafi?e göre bu kategoride ikinci s?rada bulunan Habertürk’ün 3 milyon 903 bin kullan?c?s? bulunuyor. 3. s?radaki Sabah’?n ise 325 milyon ayl?k trafi?inin yan?nda 4,1 milyon kullan?c?s? bulunuyor.

haber

Al??veri? kategorisinde Sahibinden.com, geçen aylarda oldu?u gibi bu ay da aç?k ara liderli?ini koruyor. Ziyaretçiler Sahibinden.com’da ayda ortalama 2 saat 57 dakika kal?yorlar. Gittigidiyor, Markafoni, Trendyol ve Hepsiburada al??veri? kategorisinde en yüksek site trafi?ine sahip di?er siteler.

al??veri?

Video sitelerinde YouTube birinci s?rada. 19,7 milyon ziyaretçisi bulunan YouTube’da kullan?c?lar ayda ortalama 3 saat 26 dakika kal?yorlar. ?zlesene ve Dailymotion da YouTube’un ard?ndan en fazla ziyaret edilen di?er video siteler.

video

Sosyal a?lar kategorisinde Facebook aç?k ara lider durumda. Eylül ay?nda Türkiye’de 23,7 milyon ki?i taraf?ndan ziyaret edilen Facebook’ta kullan?c?lar ayda ortalama 10 saat 48 dakika kal?yorlar. Sosyal a?lar kategorisinde Facebook’un ard?ndan Twitter geliyor. 10,3 milyon ki?i taraf?ndan ziyaret edilen Twitter’?n ayl?k trafi?i 483,7 milyon. 3. s?rada Ask.fm geliyor. Ek?i Sözlük ise 4 milyon ziyaretçisi ve 241 milyon ayl?k trafi?iyle bu kategoride 4. s?rada bulunuyor.

sosyal a?

Kad?n / Moda kategorisinde birinci s?rada yer alan mahmure.com , bir önceki aya göre %50?lik bir art?? yakalayarak 18,8 milyon sayfa görüntülenmeye sahip. ?kinci s?rada yer alan kadinlarkulubu.com’un ise ayl?k trafi?i 16,3 milyon. Sefamerve.com ise ayl?k 9,3 milyon trafi?iyle bu kategoride üçüncü s?rada.

kad?n moda

Müzik kategorisi alt?nda TTNet Müzik, ayl?k 12,7 milyon trafi?iyle birinci s?rada bulunuyor. ?kinci s?rada bulunan Numberone ise ayl?k 9 milyon trafi?iyle ikinci s?rada bulunuyor. Fizy, Power Turk,  Radyo Fenomen ve Power FM de kategoride en fazla ziyaret edilen di?er siteler.

müzik

Oyun siteleri kategorisinde Oyunskor.com, ayl?k trafi?e (110,4  milyon) göre birinci s?rada. ?kinci s?rada bulunan Travian ise site genelinde 106,2 milyon ayl?k trafi?e sahip.

oyun

Spor sitelerinde Fanatik birinci s?rada. Eylül ay?nda 2 milyon kullan?c? taraf?ndan ziyaret edilen fanatik.com’da ziyaretçiler ayda ortalama 1 saat 9 dakika kal?yorlar. Ayl?k 180,4 milyon trafi?i bulunan Mackolik’te ise ziyaretçiler ortalama 2 saat 35 dakika kal?yorlar. Sahadan, Sporx, Fotomaç ve Lig Tv de bu kategoride en fazla ziyaret edilen di?er siteler.

spor

*IAB Türkiye ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas?, Gemius – Ipsos KMG taraf?ndan yap?lmakta ve Türkiye’de ya?ayan 12 ya? ve üstü bireyleri kapsamaktad?r. 2012 y?l?n?n Ocak ay?ndan itibaren Fusion teknolojisine geçilerek, ara?t?rmaya dahil olmay? kabul eden ve kod yerle?tirilen sitelerin yan?s?ra, o ay yeterli say?da panelistin ziyaret etti?i tüm siteler de ara?t?rma raporunda yer almaktad?r. Yukar?daki tablolarda sitelerin gerçek kullan?c? rakamlar?n? ve site ziyaretçilerinin internet kullan?c?lar?na oran?n? yani eri?im de?erlerini de görmekteyiz. Tablolarda yer alan siteler, site genelinde ayl?k trafi?e göre s?ralanm??t?r. Sitelerin alt domain’leri kategori tablolar?nda yer almay?p, her sitenin ana domain adresi için tek bir kategorizasyon yap?lm??t?r.  Örne?in, spor siteleri tablosunda sadece spor siteleri yer almaktad?r, di?er sitelerin “spor” bölümleri, “spor siteleri” tablosunda yer almamaktad?r.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.