Hangi Site Ne Kadar Tıklanıyor? – Aralık Ayı Gemius Verileri

Gemius* verilerine göre Aral?k ay?nda en fazla görüntülenen site Sahibinden. Bu sitenin ard?ndan Mynet, Milliyet, Hürriyet ve Habertürk geliyor. En fazla tekil ziyaretçiye sahip siteler ise s?ras?yla; Mynet, Milliyet, Sahibinden ve Hürriyet.

Sayfa görüntülemeye göre kategori baz?nda ba?? çekenler ise; haber siteleri, sosyal a?lar, al??veri? siteleri ve spor siteleri.

Haber kategorisinde ayl?k trafi?e göre; Milliyet, Kas?m ay?nda oldu?u gibi en fazla sayfa görüntülenmeye sahip site. Milliyet, 22 milyon tekil ziyaretçisiyle en fazla kullan?c?ya sahip haber sitesi. Bu sitenin ard?ndan Hürriyet geliyor. Hürriyet geçen ay oldu?u gibi, Aral?k ay?nda da Milliyet’in ard?ndan en fazla trafik alan ikinci site. Kas?m ay?na göre % 13’lük bir yükseli? gösteren Habertürk ise bu ay geçen ay oldu?u gibi üçüncü s?rada.

Al??veri? kategorisinde Sahibinden.com, Kas?m ay?na göre %12’lik bir art?? gösterdi ve geçen aylarda oldu?u gibi yine kendi kategorisinde lider konumda. Ziyaretçiler Sahibinden.com’da ortalama 2 saat 45 dakika kal?yorlar. Bu kategoride Gittigidiyor.com, 200 milyon impression ile ikinci s?rada yer al?yor.

Video sitelerinde ?zlesene, geçen aya göre ayl?k trafi?ini %28 art?rarak birinci s?raya yerle?ti. 19 milyon tekil ziyaretçiye sahip olan ?zlesene”de ziyaretçiler ortalama yar?m saat kal?yorlar. Video kategorisinde Dailymotion, 135 milyon sayfa görüntülenme ile ikinci s?rada. Dailymotion, Aral?k ay?nda 19 milyon ki?i taraf?ndan ziyaret edildi ve ziyaretçileri ortalama 36 dakika sitede kald?.

Sosyal a?lar kategorisi alt?nda Ek?isözlük’ün ayl?k trafi?i Kas?m ay?na göre %9 yükseli? göstererek 190 milyon ayl?k trafi?iyle bu kategoride birinci s?rada yer al?yor. Aral?k ay?nda 8,4 milyon ki?i taraf?ndan ziyaret edilen Ek?isözlük’te kullan?c?lar ortalama 49 dakika kal?yorlar. 17,5 milyon tekil ziyaretçisi bulunan Blogcu.com’un ayl?k site trafi?i ise 72 milyon.

Kad?n / Moda kategorisinde pudra.com, 592 bin tekil ziyaretçisiyle ayl?k 5,4 milyon sayfa görüntülenmeye sahip. ?kinci s?rada yer alan 10marifet.org’un ise ayl?k trafi?i 4,5milyon.

Sinema / Müzik kategorisi alt?nda sinemalar.com 28 milyon ayl?k trafik ile ba?? çeken site konumunda. Divxplanet’in ise ayl?k ald??? impression 22,5 milyon. Gemius internet ölçümleme ara?t?rmas?na bu ay kat?lan Fizy’nin ise ayl?k trafi?i 17,4 milyon. Ziyaretçiler Fizy’de ortalama 18 dakika kal?yorlar.

Oyun siteleri kategorisinde ölçümleme ara?t?rmas?na bu ay kat?lan Oyunskor ayl?k trafi?e (233 milyon) göre birinci s?rada. ?kinci s?rada bulunan Kraloyun.com, 5,8 tekil ziyaretçisiyle site genelinde 98 milyon ayl?k trafi?e sahip.

Spor sitelerinde Fanatik, ayl?k trafi?ini bir önceki aya göre %51 art?rd?. 7,6 milyon ki?i taraf?ndan ziyaret edilen sitede ziyaretçilerin kald?klar? ortalama süre 52 dakika. Maçkolik’in ise sayfa görüntülenme say?s? Kas?m ay?na göre % 24 yükseli? göstererek 170 milyona ula?t?. 138 milyon ayl?k trafi?e sahip Sahadan’?n ise 7,6 milyon tekil ziyaretçisi sitede ortalama 2 saat 46 dakika kal?yorlar.

*Gemius ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas? IAB-Türkiye önderli?inde RD, RVD ve ajanslar?n bir araya gelerek olu?turdu?u ve IAB-Türkiye internet ölçümlemesi ara?t?rmas?na dahil olmay? kabul eden sitelerin ayl?k Gerçek Kullan?c? baz?nda ölçümledi?i ara?t?rma raporudur. Buna göre, Gemius ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas?nda; Facebook, Twitter, YouTube, vb. siteler yer almam??t?r.

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.