Hangi Site Ne Kadar Tıklanıyor? – Ocak Ayı Gemius Verileri

IAB Türkiye ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas?* Ocak ay? verilerine göre; Türkiye’de en fazla sayfa görüntülenen site Facebook. Facebook’un ard?ndan Google, Sahibinden, YouTube, ve Mynet geliyor. En fazla kullan?c?ya sahip siteler ise s?ras?yla; Google, Facebook, YouTube, Live ve Wikipedia. ?nternet kullan?c?lar?na eri?im oranlar?nda ise Google birinci s?rada.

Kategori Baz?nda En Fazla Trafi?e Sahip Siteler 

Haber kategorisinde ayl?k trafi?e göre; Milliyet, Hürriyet’in hemen önünde birinci s?rada yer al?yor. Hürriyet’in 7 milyon 554 bin kullan?c?s?na kar??l?k Milliyet’in 7 milyon 887 bin kullan?c?s? bulunuyor. Haber kategorisinde 3. s?rada bulunan Habertürk.com’un ise 493 milyon ayl?k trafi?inin yan?nda 5,2 milyon kullan?c?s? bulunuyor.

Al??veri? kategorisinde Sahibinden.com, geçen aylarda oldu?u gibi bu ay da aç?k ara liderli?ini koruyor. Ziyaretçiler Sahibinden.com’da ayda ortalama 3 saat 5 dakika kal?yorlar. Gittigidiyor, Hepsiburada ve  Markafoni de al??veri? kategorisinde en yüksek site trafi?ine sahip di?er siteler.

Video sitelerinde YouTube birinci s?rada. 20 milyona yak?n ziyaretçisi bulunan YouTube’da kullan?c?lar ayda ortalama 4 saat 37 dakika kal?yorlar. ?zlesene, Dailymotion ve Uzman TV de YouTube’un ard?ndan en fazla ziyaret edilen di?er video siteleri.

Sosyal a?lar kategorisinde Facebook aç?k ara lider durumda. Ocak ay?nda Türkiye’de 23,2 milyon ki?i taraf?ndan ziyaret edilen Facebook’ta kullan?c?lar ayda ortalama 14 saat 46 dakika kal?yorlar. Sosyal a?lar kategorisinde Facebook’un ard?ndan Twitter geliyor. 10 milyon ki?i taraf?ndan ziyaret edilen Twitter’?n ayl?k trafi?i 545 milyon. Ek?isözlük ise 4,7 milyonu a?k?n ziyaretçisi ve 236 milyon ayl?k trafi?iyle bu kategoride 3. s?rada bulunuyor. ?? hayat? profesyonellerine yönelik sosyal a? LinkedIn ise ayl?k tarfi?ini bir önceki aya göre %125 art?rm?? durumda.

Kad?n / Moda kategorisinde birinci s?rada yer alan avon.com.tr, ayl?k 18 milyon sayfa görüntülenmeye sahip. ?kinci s?rada yer alan nefisyemektarifleri.com’un ise ayl?k trafi?i 12,3 milyon. pudra.com, kadinvekadin.net ve trendus ise bu kategoride en fazla ziyaret edilen di?er siteler.

Müzik kategorisi alt?nda TTNet Müzik, ayl?k 40 milyon trafi?iyle birinci s?rada bulunuyor. ?kinci s?rada bulunan Fizy ise ayl?k 14 milyon trafi?iyle ikinci s?rada bulunuyor. Number One, Power Turk ve Radyo Fenomen de kategoride en fazla ziyaret edilen di?er siteler.

Oyun siteleri kategorisinde Oyunskor, ayl?k trafi?e (277 milyon) göre birinci s?rada. ?kinci s?rada bulunan Travian ise site genelinde 261 milyon ayl?k trafi?e sahip.

Spor sitelerinde Fanatik bu ay birinci s?rada yer ald?. Ocak ay?nda 2,3 milyon kullan?c? taraf?ndan ziyaret edilen fanatik.com.tr’de ziyaretçiler ayda ortalama 1 saat 19 dakika kal?yorlar. Ayl?k 169 milyon trafi?i bulunan Maçkolik’te ise ziyaretçiler ortalama 2 saat 39 dakika kal?yorlar. Fotomaç, Sporx, Sahadan, Ntvspor.net ve Lig TV de bu kategoride en fazla ziyaret edilen di?er siteler.


*IAB Türkiye ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas?, Gemius – Ipsos KMG taraf?ndan yap?lmakta ve Türkiye’de ya?ayan 12 ya? ve üstü bireyleri kapsamaktad?r. 2012 y?l?n?n Ocak ay?ndan itibaren Fusion teknolojisine geçilerek, ara?t?rmaya dahil olmay? kabul eden ve kod yerle?tirilen sitelerin yan?s?ra, o ay yeterli say?da panelistin ziyaret etti?i tüm siteler de ara?t?rma raporunda yer almaktad?r. 
Yukar?daki tablolarda sitelerin gerçek kullan?c? rakamlar?n? ve site ziyaretçilerinin internet kullan?c?lar?na oran?n? yani eri?im de?erlerini de görmekteyiz. Tablolarda yer alan siteler, site genelinde ayl?k trafi?e göre s?ralanm??t?r. Sitelerin alt domain’leri kategori tablolar?nda yer almay?p, her sitenin ana domain adresi için tek bir kategorizasyon yap?lm??t?r.  Örne?in, spor siteleri tablosunda sadece spor siteleri yer almaktad?r, di?er sitelerin “spor” bölümleri, “spor siteleri” tablosunda yer almamaktad?r.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.