Hanehalk覺 Biliim Teknolojileri Kullan覺m Arat覺rmas覺, 2017

襤nternet kullanan bireylerin oran覺 %66,8 oldu
Bilgisayar ve 襤nternet kullan覺m覺 2017 y覺l覺nda 16-74 ya grubundaki bireylerde s覺ras覺yla %56,6 ve %66,8 oldu. Bu oranlar 2016 y覺l覺nda s覺ras覺yla %54,9 ve %61,2 idi.

Bilgisayar ve 襤nternet kullan覺m oranlar覺 16-74 ya grubundaki erkeklerde %65,7 ve %75,1 iken, kad覺nlarda %47,7 ve %58,7 oldu.

Her on hanenin sekizi 襤nternet eriim imk璽n覺na sahip
Hanehalk覺 biliim teknolojileri kullan覺m arat覺rmas覺 sonu癟lar覺na g繹re 2017 y覺l覺 Nisan ay覺nda hanelerin %80,7si evden 襤nternete eriim imk璽n覺na sahip oldu. Bu oran 2016 y覺l覺n覺n ayn覺 ay覺nda %76,3 idi.
Temel g繹stergeler, 2008-2017

Genibant 襤nternet eriim imk璽n覺 %78,3 oldu
Genibant 襤nternet eriim imk璽n覺na sahip hanelerin oran覺 2017 y覺l覺 Nisan ay覺nda %78,3 oldu. Buna g繹re hanelerin %40覺 sabit genibant balant覺 (ADSL, kablolu 襤nternet, fiber vb.) ile 襤nternete eriim salarken, %72,4羹 mobil genibant balant覺 ile 襤nternete eriim salad覺. Genibant 襤nternet eriim imk璽n覺na sahip hanelerin oran覺 繹nceki y覺l %73,1di.
Bireylerin %42,4’羹 e-devlet hizmetleri kulland覺
Kiisel ama癟la kamu kurum/ kurulular覺 ile iletiime ge癟mek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak i癟in 2016 y覺l覺 Nisan ay覺 ile 2017 y覺l覺 Mart aylar覺n覺 kapsayan on iki ayl覺k d繹nemde interneti kullanan bireylerin 16-74 ya grubu bireyler i癟erisindeki oran覺 %42,4 oldu. Bu oran 繹nceki y覺l覺n ayn覺 d繹neminde (2015 Nisan-2016 Mart) %36,7idi. Kullan覺m ama癟lar覺 aras覺nda kamu kurulular覺na ait web sitelerinden bilgi edinme %37,6 ile ilk s覺ray覺 ald覺.
Her d繹rt kiiden biri 襤nternet 羹zerinden al覺veri yapt覺
襤nternet 羹zerinden kiisel kullan覺m amac覺yla mal veya hizmet siparii veren ya da sat覺n alan 16-74 ya grubundaki bireylerin oran覺 %24,9 oldu. nceki y覺l 襤nternet 羹zerinden al覺veri yapanlar覺n oran覺 ise%20,9du.

襤nternet 羹zerinden al覺veri yapan bireylerin 2016 y覺l覺 Nisan ile 2017 y覺l覺 Mart aylar覺n覺 kapsayan on iki ayl覺k d繹nemde %62,3’羹 giyim ve spor malzemesi, %25,3羹 ev eyas覺 (Mobilya, oyuncak, beyaz eya, vb; t羹ketici elektronii hari癟), %24,1i seyahat bileti, ara癟 kiralama vb, %21,9u g覺da maddeleri ile g羹nl羹k gereksinimler ve %19u elektronik ara癟lar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynat覺c覺 vb.) sat覺n ald覺.

Kaynak: T襤K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.