Haftalık Medya Haberleri (5-11 Şubat 2018)

Televizyon Haberleri

 • Ça?atay Ulusoy Ve Leyla Lydia Tu?utlu Netflix’in ?lk Türk Dizisinde

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinde ana karakteri canland?racak olan Ça?atay Ulusoy’un partnerine sonunda karar verildi. Serenay Sar?kaya, Melisa Asl? Pamuk, Cansu Dere, Burcu Biricik ve Farah Zeynep Abdullah’?n isminin geçti?i projede Leyla Lydia Tu?utlu oynayacak.

Ça?atay Ulusoy ?stanbul’u Yok Etmeye Çal??an Karanl?k Güçlere Kar??

May?s 2017’de imzaland??? duyurulan Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinin detaylar? netle?meye ba?lad?.  Merakla beklenen yap?m?n ana karakterini ünlü oyuncu Ça?atay Ulusoy canland?racak.  Osmanl? ve Türk efsanelerinin yan? s?ra tarihten esinlenen bir kahramanl?k hikâyesini anlatacak olan dizinin senaryosu ise iki önemli isme emanet. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i diziyi Behzat Ç. dizisiyle tan?nan Ercan Mehmet Erdem ve Ezel, Suskunlar gibi ba?ar?l? projelere imza atm?? P?nar Bulut kaleme alacak. Türk orijinal dizisi, 2018 y?l?nda tüm dünyada ayn? anda yay?nlanacak.

 • MF Yap?m’dan Yeni Dizi: ”Savc?”

Bu s?ralar ‘Tehlikeli Kar?m’ dizisini haz?rlayan MF Yap?m’dan yeni bir dizi daha geliyor. Yak?nda Show TV’ye ‘Tehlikeli Kar?m’ dizisini, yeni sezonda Kanal D’ye ‘Bir Litre Gözya??’ dizisini haz?rlayan MF Yap?m’dan yepyeni bir uyarlama dizisi daha geliyor. Kore yap?m? ‘Defendant’ dizisini ülkemize ‘Savc?’ ismiyle uyarlayacak yap?m ?irketi haz?rl?klara ba?lad?. Dizide, suçsuzlu?unu ispat etmeye çal??an bir savc?n?n hikâyesi anlat?lacak. Kanal? ve kadrosu henüz belli olmayan ”Savc?” yak?nda…

 • ‘Meryem’ Dizisi 28 ?ubat’ta Sona Eriyor

Kanal D’nin sevilen dizisi ”Meryem” ekranlara veda ediyor. Yap?mc?l???n? TMC Film’in üstlendi?i, ba?rollerinde Ayça Ay?in Turan, Furkan And?ç, Serenay Akta?, Açelya Topalo?lu ve Cemal Tokta?’?n yer ald??? dizinin reytingleri son zamanlarda büyük bir dü?ü? ya?am??t?. Ve beklenen haber geldi, dizi 30. bölümüyle izleyiciye veda edecek. ”Meryem” yeni bölümüyle çar?amba 20.00’de, finaliyle 28 ?ubat Çar?amba 20.00’de Kanal D’de yay?nda.

 • D Yap?m’dan Yeni Dizi: ”Üç Mektup”

Yapt??? dizilerle ekranlara damga vuran D Yap?m’dan yepyeni bir dizi daha geliyor. Daha önce Asmal? Konak, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Gümü?, Kay?p ?ehir, ?ntikam, Haneler, Küçük Kad?nlar, Geni? Aile, Kay?p, Ulan ?stanbul gibi efsane olmu? i?lere imza atan ve bu s?ralar ‘Siyah Beyaz A?k’ dizisiyle pazartesi ak?amlar?na damga vuran D Yap?m’dan ”Üç Mektup” isminde yeni bir dizi geliyor. Çok iddial? olan ”Üç Mektup” dizisinin haz?rl?klar?na ba?lan?ld?, kadrosu henüz belli olmayan dizi yak?nda Kanal D’de!

 • ‘Popstar Alaturka’ Kanal D’de Ba?l?yor

Kanal D’nin duyurdu?u ekranlar?n popüler ses yar??mas? ‘Popstar Alaturka’n?n 2018 jüri üyeleri belli oldu. Temiz Magazin’in özel haberine göre Osmantan Erk?r’?n yap?mc?l???n? üstlenece?i ve hafta içinde yay?nlanmas? planlanan yar??man?n jüri koltu?unda  Bülent Ersoy, Deniz Seki, Arma?an Ça?layan ve Can Bonomo oturacak. Popstar Alaturka, Mart’ta Kanal D’de ba?l?yor!

 • ‘Jet Sosyete’ 18 ?ubat’ta Yay?nda

Yap?mc?l???n? BKM’nin, yönetmenli?ini Hakan Algül’ün üstlendi?i, Gülse Birsel’in 3 y?l aradan sonra ekrana dönü? yapaca??, merakla beklenen dizi Jet Sosyete dizisinin yay?n tarihi aç?kland?. Ça?lar Çorumlu, Derya Karada?, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ay?enil ?aml?o?lu, Bartu Küçükça?layan, Asl? Bekiro?lu, Hasibe Eren, Enis Ar?kan, ?ahin Irmak, Tu?ba Çom,  Deniz Cengiz ve  Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer ald??? Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet h?z?yla sosyeteye giri? hikâyesini konu al?yor. Jet Sosyete 18 ?ubat Pazar 20.00’da Star’da ba?l?yor.

 • ‘Börü’ 28 ?ubat’ta Yay?nda

Alper Ça?lar’?n seri yarat?c?s? oldu?u ve orta?? Doruk Acar ile beraber yap?mc?l???n? da yapt???, Star TV’de ekrana gelecek Börü dizisinin yay?n tarihi aç?kland?.  Dizi 28 ?ubat Çar?amba günü ba?l?yor. Türkiye’nin yak?n tarihinde ya?anan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ, 1’er saatlik 6 bölümden olu?acak ve büyük finalini beyazperdede yapacak. Da? film serisine imza atan CaglarArts ve Insignia ortakl???n?n, Star Yap?m ile yeni ortakl???yla hayata geçecek olan BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DA? film serisinden tan?d??? pek çok isim var. Aralar?nda, Ahu Türkpençe, Serkan Çayo?lu, Emir Benderlio?lu, F?rat Do?rulo?lu, Murat Ark?n, Ahmet P?nar, Can Nergis, Arma?an O?uz, Bedii Ak?n, Ozan A?aç, Gürol Tonbul gibi isimlerin bulundu?u oyuncular?n her biri, Polis Özel Harekat’?n en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek.

 • ‘Halas?n?n Kuzusu’ Yak?nda TV 8’de Yay?nda

TV8 ekranlar?nda yeni bir program ba?l?yor: Halas?n?n Kuzusu. Sabah Gazetesi yazar? Yüksel Aytu? ünlü komedyen Yavuz Seçkin’in TV8’de yeni bir programa ba?layaca??n? yazd?. Yavuz Seçkin, programa ba?vurular aras?ndan seçilecek ve programda Yavuz Seçkin’in s?k?nt?dan bunalan halas?n? canland?racak ki?iyle Türkiye turuna ç?kacak. Halas?n?n Kuzusu yak?nda TV8’de

 • TV8,5’tan yeni bir komedi program?: ÖTV

Önder Aç?kba??’?n 2012 y?l?nda TV8’de yay?nlanan program ÖTV (Önder TV) ekranlara dönüyor. Programda birbirinden farkl? tiplere programlar sunduran Önder Aç?kba?’?n programda yer alan Mazlum Kuzey karakteri sinema filmi de olmu?tu. ÖTV, ilk bölümüyle Çar?amba 23.00’de TV8,5’ta yay?nda.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Sosyetik Ev Kad?nlar?’ 5 ?ubat’ta Kanal D’de yay?nda (Gündüz ku?a??)
 • ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ 6 ?ubat’ta TV 8’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘?nsanl?k Hali’ 9 ?ubat’ta TRT Haber’de yay?nda (?nsanl?k gündemi, sohbet)
 • ‘Survivor’ 10 ?ubat’ta TV 8’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Survivor Panorama Hafta Sonu’ 11 ?ubat’ta TV 8’de yay?nda (Survivor 2018)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Sema ?im?ek, Tevfik Erman Kutlu, ?ahverdi Ali Eren ve Charles Carrol, FOX’ta yay?nlanan ‘Sava?ç?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Nilay Duru, FOX’ta yay?nlanan ‘Bizim Hikâye’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Engin Hepileri, Kanal D’de yay?nlanan ‘Gülizar’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Show TV’de yay?nlanan ‘U?ur’la Fenomen Av?’ program? sona erdi.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Star Gazetesi’nde hafta sonu eklerinin ba??na Gülcan Tezcan getirildi.
 • Hürriyet Gazetesi Haber Müdürü Reha Öz 25 y?l? Hürriyet’te olmak üzere 45 y?ll?k çal??ma maratonuna nokta koyarak veda etti.
 • Sözcü Gazetesi, ?nternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ile yollar?n? ay?rd?.
 • Kanal D ile yollar? ayr?lan ?rfan De?irmenci, BirGün Gazetesi ile anla?t?.

Yaz?l? Bas?n

 • Cemal Alkan Ya?am?n? Yitirdi

Mesle?e 1966 y?l?nda ad?m atan ve muhabirlikten Genel Yay?n Yönetmeli?i’ne kadar birçok görevde bulunan usta spor yazar? Cemal Alkan vefat etti.

Cemal Alkan Kimdir?

?stanbul’da 1948 do?du. Mesle?e 1966 y?l?nda Fotospor ’da muhabir olarak ba?lad?. Tercüman, Dünya, Güne?, Sabah, Star TV, Kanal D, Kanal 6, BRT, BJK TV’de görev yapt?. Alkan’?n Spor Anahtar? isimli yay?nlanm?? bir kitab? bulunuyor. Sürekli Bas?n Kart? sahibiydi. Alkan, NTV kuruldu?unda spor servisinde istihbarat ?efi olarak görev yapm??t?. Ayn? zamanda Be?ikta? Kulübü’nün kongre üyelerinden olan usta gazeteci, 2012 y?l?nda Ayd?n Özdalga’n?n görevinden ayr?lmas?n?n ard?ndan, BJK TV Genel Yay?n Yönetmenli?ine getirilmi?ti.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.