Haftalık Medya Haberleri (20 – 26 Kasım 2017)

Televizyon Haberleri

 • Kara Sevda, Uluslararas? Emmy Ödülleri’nde Ödül Olan ?lk Türk Dizisi Oldu

Ay Yap?m yap?mc?l???nda gerçekle?en, Star TV’de ve dünyada 60’? a?k?n ülkede yay?nlanan Kara Sevda, bir ilki gerçekle?tirdi. Dünya televizyon sektörünün en prestijli organizasyonlar?ndan Uluslararas? Emmy Ödülleri’nde “En ?yi Dizi” (Telenovela) ödülüne lay?k görülen Kara Sevda, böylece bu ödülü Türkiye’ye kazand?ran ilk yap?m oldu. Türkiye’de ve dünyada 60’dan fazla ülkede milyonlarca izleyicinin iki sezon boyunca soluksuz takip etti?i Kara Sevda, 45. Uluslararas? Emmy Ödülleri’nde “Telenovela” kategorisinde En ?yi Yap?m seçildi.

 • ?ampiyonlar Ligi’nin Yeni Yay?nc?s? BEIN Sport

?ampiyonlar Ligi’nin yeni yay?nc?s? belli oldu. beIN Sports ?ampiyonlar Ligi, 2018-2021 sezonlar?n?n yeni yay?nc?s? oldu. Tivibu Spor’un UEFA ile yapt??? anla?ma bu sezon sonu itibar?yla sona eriyordu. UEFA bu nedenle 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yay?n dönemi ihalesi düzenledi. Türkiye’deki yay?n haklar?n? kapsayan ihaleyi Süper Lig ve TFF 1. Lig’i de yay?mlayan beIN Sports kazand?. Digiturk’ü sat?n ald?ktan sonra büyük yat?r?mlar yapan beIN Sports ihale için favori gösteriliyordu. UEFA yay?n haklar?n? tek bir paket olarak veriyor. ?haleyi kazanan platform, sadece canl? TV yay?nlar?n? de?il, özetleri, turnuvaya özel video görüntüleri ve internet haklar?n? da sat?n alm?? oluyor.

 • Tolga Çevik, Fox Türkiye Ekranlar?na Tolgshow ?le Geri Dönüyor

‘Arkada??m’ karakteri ile milyonlar? güldüren Tolga Çevik, Fox Türkiye ekranlar?na Tolgshow ile geri dönüyor. Programdan ilk tan?t?m yay?nland?. Bugüne kadar ‘Yönetmen’in bitmek bilmez ve ço?u zaman absürt isteklerini yerine getirmeye çal??an ‘Arkada??m’ yeni sezonda isyan bayra??n? aç?yor ve ipleri eline al?yor. Çevik “Sahneye ç?kt???m?zda biz de ne yapaca??m?z? bilmiyoruz. O andaki ruh halimiz, ortam ve izleyicinin kat?l?m? oyuna ?ekil veriyor. Elimizde tek sat?r olmadan 2.5 saatlik bir dünya kuruyoruz. 10 y?l? bitirdik ve seyircinin ilgisi her y?l katlanarak artt?. Arkada??m’a arkada?l?k ettikleri için her birine te?ekkür ederim” derken, Tolgshow’un kadrosunda her zamanki gibi ‘Gizemli Yönetmen’ F?rat Parlak ve ‘Minik Müzisyen’ Özer Atik de yer al?yor. Yanl?? anlamalar, bilinmezlikler, didi?meler ve kahkahalar aras?nda yeni sezonda bir de ünlü konuk a??rlayacak olan ‘Tolgshow’ yine çok ne?eli, yine çok e?lenceli. Tolgshow, çok yak?nda Fox Türkiye’de ba?l?yor.

 • Alican Yücesoy ve Hatice Aslan  ‘Ad? Zehra’ Dizisi Kadrosunda

Yap?mc?l???n? NTC Medya’n?n üstlendi?i FOX’un iddial? yeni dizisi ‘Ad? Zehra’ için haz?rl?klar devam ediyor. Dizinin, Ocak ay?nda ekran maceras?na ba?lamas? planlan?yor. Ad? Zehra dizisinin ba?rolünde ödüllü oyuncu Zeynep Çamc?’n?n yer alaca??n? ilk kez Medyatava duyurmu?tu. Çamc?’n?n ba?roldeki partneri de, ödüllü oyuncu Alican Yücesoy olacak. Yücesoy, son olarak yine FOX’ta yay?nlanan ‘Kördü?üm’ dizinde rol alm??t?.  Dizinin kadrosuna ödüllü usta oyuncu Hatice Aslan da dâhil oldu.

 • FOX’un Yeni Dizisi Çukurdere’nin Kadrosu Tamamland?

Yap?mc?l???n? Pastel Film ad?na Ya?ar ?rvül ve Efe ?rvül’ün yapt???, yönetmenli?ini Hamdi Alkan’?n üstlendi?i, senaryosunu Can Sinan’?n yazd??? ‘‘Çukurdere’’ dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda; Furkan Palal?, Su Kutlu, Cihan Ünal, Ahu Sungur, Ay?egül Günay, Meral Çetinkaya, Murat Daltaban, Bala Atabek, Sarpcan Köro?lu, R?dvan Aybars Düzey, Dilhan Aras, Elif Gizem Aykul, Oral Özer, Rozet Hube?, Funda Eskio?lu, Tahsin Lale, Bulut Akkale, Cansu Kurgun, Sekvan Serinkaya, Fahri Öztezcan, Binnaz Ekren, Elif Akdemir, Halil Demir, Poyraz Sayg?l?, Tu?çe Çelik, An?l Y?ld?z, Ebru Emre gibi isimler bulunuyor.

 • Kanal A Yeniden Yay?nda

20 y?ll?k yay?n hayat?n? Ekim ay? sonunda noktalayan Kanal A geri dönüyor. Sancaktar Medya Grubu, yaz?l? bir aç?klama yaparak Kanal A’y? sat?n ald???n? duyurdu. Sancaktar Medya, daha önce FETÖ’nün kapat?lan yay?n organ? Bugün TV’yi bünyesine katarak dikkat çekmi?ti. Medya grubunun elinde ayr?ca Bursa TV, Sancak FM, Sancak Gazetesi ve Mah Medya gibi yay?n kurulu?lar? bulunuyor.

 • ‘K?zlar?m ?çin’ 28 Kas?m’da Yay?nda

Bir baba ve be? k?z?n?n hikâyesini anlatan K?zlar?m için, 28 Kas?m Sal? ak?am? Kanal D’de ba?l?yor. Yap?mc?l???n? Süreç Film’in, yönetmenli?ini Mesude Eraslan’?n üstlendi?i, senaryosunu Zülküf Yücel’in yazd??? ‘K?zlar?m ?çin’ dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Daha önce Katilin K?zlar? olarak lanse edilen dizinin ad? son olarak K?zlar?m ?çin oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda, Fikret Ku?kan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Ahsen Ero?lu, Ülkü Duru, Serdar Özer, An?l Tetik, Özgün Çoban, Sibel Ta?ç?o?lu, Numan Çak?r, Hakan Yufkac?gil gibi isimler yer al?yor. Dizinin ana karakteri be? k?z? olan Ya?ar’? usta oyuncu Fikret Ku?kan canland?r?yor. Ya?ar’?n k?zlar?ndan Selva’y?, Sanem Yeles, Kumru’yu Tuvana Türkay, Sumru’yu Elifcan Ongurlar, Suna’y? Ahsen Ero?lu, Hüma’y? ise küçük oyuncu Naz Ar’?n canland?rd??? dizide büyük de bir dram ya?an?yor, Sibel Ta?ç?o?lu’nun canland?rd??? anne Ayten öldürülüyor ve bütün ailenin hayat? geri dönülmez ?ekilde de?i?iyor.

 • Altan Erkekli, ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ Dizisi Kadrosundan Ayr?ld?

Ünlü oyuncu Kenan ?mirzal?o?lu’nun ba?rolde oldu?u Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde sular durulmuyor. Geçti?imiz günlerde dizinin yönetmeni Altan Dönmez ile yollar ayr?lm??, yerine Cevdet Mercan gelmi?ti. Yönetmen de?i?ikli?iyle birlikte 2 milyon TL’ye mal olan 1. bölümün çöpe gitti?i iddia edilmi?ti. Diziyle ilgili yeni bir iddia daha ortaya at?ld?. ?ddiaya göre, dizide rol alacak olan Altan Erkekli aylard?r haz?rland??? rolü için Cevdet Mercan ile sorun ya?ad?. Erkekli, diziden ayr?ld?. Ya?anan bu olaylar üzerine dizinin yönetmeni Cevdet Mercan’?n dizide komple de?i?ikli?e gitti?i iddia edildi.

 • Kanal D’den Yeni Bir Dizi Geliyor: ‘Dostlar Mahallesi’

Kanal D’de ekran?nda yeni bir hikâye izleyicisi ile bulu?maya haz?rlan?yor: ‘Dostlar Mahallesi’. Erler Film imzal? dizinin ba?rollerinde Ça?la ??kel, Ali?an, Hande Katipo?lu, Ersin Korkut, ?nan Ula? Torun ve Zeynep Eronat yer al?yor. Kendi halinde bir mahallenin ya?am?n?, sevinçlerini, hüzünlerini, hayata tutunma çabalar?n? ve a?klar?n?n anlat?ld??? dizinin senaryosunu Resul Erta? kaleme al?rken, yönetmen koltu?u ise  Ayhan Özen’e emanet.

 • Do?u? Grubu NTV Spor ?çin Karar?n? Verdi

Basket Dergisi’nin haberine göre; NTV Spor’un bir süredir Eurosport’a sat?laca?? gündemdeydi. Ancak yap?lan görü?melerin ard?ndan Eurosport, NTV Spor’un frekans?n? almaya karar verdi. NTV Spor’un y?lsonuna kadar kapan?p, NTV Haber Merkezi bünyesinde spor servisi olarak yay?nlar?na devam etmesi bekleniyor.

 • ‘Klavye Delikanl?lar?’ Dizisi Sona Eriyor

Süreç Film- Ali Gündo?du’nun yap?mc?l???n? üstlendi?i, genel yönetmenli?ini Murat ?eker’in yapt???, senaryosunu Murat ?eker ve Ali Tanr?verdi’nin yazd??? Klavye Delikanl?lar? dizisi final karar? ald?. Son olarak Sal? gününden, Pazar gününe yay?n günü de?i?imi yapan dizi, yay?nlanacak 9. bölümüyle ekranlara veda edecek.

 • ‘Survivor 2018’ 10 ?ubat 2018’de Yay?nda

Survivor 2018’de bu sene bir ilke imza at?lacak ve ünlüler tak?m?, geçti?imiz y?llara damga vuran isimlerden olu?acak. Gönüllüler tak?m?nda ise ilk defa kat?lacak yar??mac?lar yer alacak. Survivor 2018 bu sene ?ubat ay? ba??nda ba?layacak. Acun Il?cal? Survivor 2018’in 10 ?ubat 2018 Cumartesi ak?am? 20.00’de TV8’de yay?nlanmaya ba?layaca??n? duyurdu. Survivor 2018 All Star, Ramazan Bayram?’ndan önce Haziran ay?nda final yapacak.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Te?kilat’ 26 Kas?m’da TRT Haber’de yay?nda (Emniyet te?kilat?)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Kay?td???, final bölümü 27 Kas?m’da FOX’ta yay?nda.
 • Turgay Kantürk, Kanal D’de yay?nlanan ‘Siyah Beyaz’ dizisi kadrosuna dâhil oldu.
 • Faik Ergin ve Alper Kut, ATV’de yay?nlanan ‘Kanats?z Ku?lar’ dizisi kadrosuna dâhil oldu.
 • Özlem Tokaslan, Star TV’de yay?nlanan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisi kadrosuna dâhil oldu.
 • Rasim Ozan Kütahyal?, Beyaz TV’de yay?nlanan ‘Beyaz Futbol’ program?ndan ayr?ld?.
 • Melisa Y?ld?r?meri Star TV’de yay?nlanan ‘Söz’ dizisinin kadrosundan ayr?ld?.
 • TRT 1’de yay?nlanan ‘Hakk?n? Helal Et’ program? sona erdi.
 • Nur Fettaho?lu, PuhuTV’de yay?nlanan ‘Çi’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Star Ana Haber’in tecrübeli muhabiri Osman Terkan’?n görevini b?rakt??? ö?renildi.
 • CNN Türk ile yollar?n? ay?ran Nev?in Mengü, DW Türkçe’de program yapacak.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Sabah Gazetesi, Rasim Ozan Kütahyal? ile yollar?n? ay?rd?.

Yaz?l? Bas?n

 • Haldun Tar?k Da?l?o?lu Vefat Etti

Bir süredir hastanede zatürre tedavisi gören Milliyet Gazetesi Yaz? ??leri Müdürü Haldun Tar?k Da?l?o?lu (57), ya?am sava??n? kaybetti. Darü??afaka Lisesi ve Marmara Üniversitesi Bas?n Yay?n Yüksek Okulu’ndan mezun olan Haldun Tar?k Da?l?o?lu, mesle?e 1982 y?l?nda sayfa sekreteri olarak ba?lad?. Hürriyet gazetesinde uzun y?llar editör olarak çal??an Da?l?o?lu, bir süre Sabah gazetesinde çal??t?ktan sonra Habertürk gazetesinin kurulu?unda görev ald?. Habertürk gazetesinde 2009’dan 2015’e kadar editör olarak görev yapan Da?l?o?lu, geçti?imiz y?l Milliyet Gazetesi gece yaz? i?leri müdürü olarak görev yapmaya ba?lad?. Yakla??k 15 gün önce gribal rahats?zl?k ?ikâyetiyle hastaneye ba?vuran Da?l?o?lu, ilaçla tedaviye ra?men ?ikâyetleri art?nca Kad?köy’deki Ac?badem Hastanesi’ne kald?r?ld?. Zatürre te?hisiyle burada yo?un bak?mda tedaviye al?nan Da?l?o?lu, bir süredir uyutuluyordu. Da?l?o?lu, yap?lan tüm müdahalelere ra?men çoklu organ yetmezli?i nedeniyle hayat?n? kaybetti.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.