Haftalık Medya Haberleri (2 – 8 Ekim 2017)

Televizyon Haberleri

 • ?nternet Dizisi S?f?r Bir, Blu TV’ye Transfer Oldu

Youtube dizisi S?f?r Bir, üçüncü sezonu ile art?k Blu TV’de. ?lk bölümü 1 Haziran 2016’da yay?nlanan ve k?sa sürede binlerce hayrana ula?an internet dizisi S?f?r Bir, 1 ?ubat’ta ikinci sezon finalini yaparak ara vermi?ti. Uzun süren bekleyi?in ard?ndan dizinin yay?n haklar?n?n Blu TV taraf?ndan sat?n al?nd??? ve üçüncü sezonun bu platform üzerinden yay?nlanaca?? aç?kland?. ?lk iki sezonu Youtube’da yay?nlanan S?f?r Bir’de Adana’n?n getto kesimlerinden Hürriyet Mahallesi’ndeki olaylar anlat?l?yor.

 • FOX’un “No 309” Dizisi Final Yap?yor

Ba?rollerini Demet Özdemir ve Furkan Palal?’n?n payla?t??? dizinin kadrosuna yeni sezonda usta oyuncu Erdal Özya?c?lar, Sumru Yavrucuk’un partneri olarak projeye dâhil olmu?tu. Bu sezon reytingleri dü?en dizinin 13 bölüm garantisi oldu?u biliniyordu. Ancak kanal 62. bölümü seyirciyle bulu?an projenin 65. bölümde bitirilmesine karar verdi.

 • ‘Tolg Show’ FOX’ta Ba?l?yor

Tolga Çevik’in merakla beklenen yeni program?n?n detaylar? belli oldu. Yap?mc?l???n? 25 Film’in üstlendi?i program?n ismi “Tolg Show” olarak belirlendi. Tolga Çevik’in do?açlama esprileriyle güldürece?i, F?rat Do?u Parlak’?n d?? ses olarak görev yapaca?? program “Cumartesi” günleri yay?nlanacak. Aral?k ay? en geç Ocak ba??nda ekrana gelmesi beklenen “Tolg Show” program?na yine sürpriz isimler konuk olarak programa renk katacak.

 • ‘Kaybolan Çiçekler’ Program?nda Yap?m ?irketi Ayr?l?k Karar? Ald?

?nci Ertu?rul’un sunuculu?unu yapt??? Kaybolan Çiçekler program? ABT Yap?m taraf?ndan haz?rlan?yordu. Ocak 2017’den beri ekranlara gelen program? yap?mc? firman?n sahibi Ahmet Bayram’?n b?rakmak istedi?i ö?renildi. Sezon ba??nda b?rakma iste?ini FOX’a da ileten Bayram’?n yeni projelere zaman ay?rmak istedi?i için bu karar? ald??? belirtiliyor.

Kaybolan Çiçekler’in yeni yap?mc?s? ise Provizyon Medya oldu

ABT’nin yap?mc?s? Ahmet Bayram’?n, Provizyon Medya’dan, ayn? personelle yola devam edilmesini talep etti?i ve yeni yap?m ?irketinin de bu talebi kabul etti?i ö?renildi. Kaybolan Çiçekler program?, Pazartesi’den itibaren yeni stüdyosunda çekilecek.

Saati De De?i?ti

Her bölümünde çocuklar?n? bulmak ve onlara kavu?mak için çare bekleyen aileleri konuk eden “Kaybolan Çiçekler” program?, 9 Ekim Pazartesi itibar?yla saat 10.00’da izleyiciyle bulu?acak.

 • ‘Kom?ular’ Dizisine 2 Yeni Oyuncu

FOX’un yeni günlük dizisi ‘Kom?ular’a 2 yeni oyuncu dâhil oldu. Yap?mc?l???n? Medyap?m’?n üstlendi?i senaryosunu Zehra Çelenk’in kaleme ald???, yönetmenli?ini Canan Evcimen’in yapaca?? diziye son olarak Küçük Gelin dizisinde rol alan Arda Esen ve eski manken oyuncu Sema ?im?ek dâhil oldu. Ali O?uz ?enol, Gizem Altunay, Zafer Demircan, Kevork Türker ve Serap Önder gibi isimlerin kadrosunda yer ald??? ‘Kom?ular’ çok yak?nda FOX’ta.

 • ‘Mehmet: Bir Cihan Fatihi’ Dizisinin Kad?n Ba?rol Oyuncular? Belli Oldu

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Mehmet: Bir Cihan Fatihi’nin kad?n ba?rol oyuncular? belli oldu. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n, yönetmenli?ini Altan Dönmez’in üstlendi?i, kadrosunda Kenan ?mirzal?o?lu, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Metin Akp?nar, Ertan Saban, Serkan Keskin, Funda Eryi?it, Toprak Sa?lam, Burak Tamdo?an gibi isimlerin bulundu?u dizinin kad?n ba?rol oyuncular? belli oldu. Çiçek Hatun rolü için Seda Bakan‘la imza a?amas?na gelindi?i, Hatice için de Selin Demiratar‘la anla??lmak üzere olundu?u ö?renildi. ?ki ismi son dakika de?i?ikli?i olmazsa dizide izleyece?iz. ‘Mehmet: Bir Cihan Fatihi’ yak?nda Kanal D’de!

 • Mustafa Üstünda?, ‘Çukur’ Dizisinin Kadrosuna Dâhil Oldu

Ay Yap?m imzal?, Show TV’nin merakla beklenen dizisi Çukur’un heyecan uyand?ran iddial? kadrosuna usta oyuncu Mustafa Üstünda? kat?ld?. Üstünda?, dizide “Koçoval?” ailesinin en büyük a?abeyi olan “Kahraman”? canland?racak. Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazd???, yönetmenli?ini Sinan Öztürk’ün üstlendi?i dizide, Mustafa Üstünda? ile birlikte son dönemin gözde oyuncular?ndan Aras Bulut ?ynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, R?za Kocao?lu, Nebil Say?n, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Sava? yer al?yor. Sezonun en iddial? dizilerinden biri olmaya haz?rlanan “Çukur”, nefes kesen senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile yeni sezona damgas?n? vurmaya haz?rlan?yor. Çukur yak?nda Show TV’de ba?l?yor.

 • ‘Ate?böce?i’ Final Bölümü 22 Ekim’de Yay?nda

Star TV’nin sevilen dizisi ‘Ate?böce?i’ ekranlara veda ediyor. Yap?mc?l???n? Mia Yap?m’?n, yönetmenli?ini Bar?? Yö?’ün yapt??? dizinin ba?rollerinde  Seçkin Özdemir, Nilay Deniz, Derya Alabora, Umur Yi?it Vanl?, Belma Canci?er, Durul Bazan, Seda Güven, Berkay Tulumbac?, Alicia Kapuda?, ?ebnem Dilligil, Ça?r? Ç?tanak ve  Tayra Bahar yer ald??? dizi 16. bölümüyle ekranlara veda edecek. ‘Ate?böce?i’ final bölümüyle 22 Ekim Pazar 20.00’de Star TV’de yay?nda.

 • ‘Ufak Tefek Cinayetler’ 24 Ekim’de Yay?nda

Star TV’nin yeni dizisi ‘Ufak Tefek Cinayetler’in yay?n tarihi belli oldu. Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n, yönetmenli?ini Ali Bilgin’in üstlendi?i; ba?rollerini Gökçe Bahad?r, Asl?han Gürbüz, Tülin Özen, Bade ??çil, Mert F?rat, Y?ld?ray ?ahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseo?lu, Ferit Aktu?, Tansu Biçer ve Duygu Sar???n’?n payla?t??? yap?m 24 Ekim’de izleyiciyle bulu?acak.

 • ‘Aslan Ailem’ 15 Ekim’de Yay?nda

TRT1’in yeni dizisi ”Aslan Ailem”in yay?n tarihi belli oldu. Yap?mc?l???n? Es Film’in, yönetmenli?ini Ömer U?ur’un üstlendi?i dizinin kadrosunda Burcu Özberk, Ak?n Ak?nözü, Bora Akka?, F?rat Altunme?e, Ferdi Sancar, Zerrin Sümer, Hakan Sal?nm??, Benian Dönmez, Eda ?ölenci, Mehmet ?eker ve Levent Özdilek yer al?yor. Merakla beklenen dizi zengin bir k?z olan Burcu’nun ölen babas?n?n kendisine b?rakt??? çiftlikte ya?ayan 4 çocuklu bir aileyle ya?ad??? e?lenceli olaylar? konu al?yor. ‘Aslan Ailem’ ilk bölümüyle 15 Ekim Pazar günü 20.00’de TRT1’de yay?nda.

 • ‘Dirili? Ertu?rul’ 25 Ekim’de Yay?nda

Yeni hikâye ve yeni takviyeleriyle yine çar?amba günü yay?nlanacak  ‘Dirili? Ertu?rul’ 4.  ve son sezonunu aç?yor. ”O davas? u?runa ?ehit dü?mü?tür. Ertu?rul Beyimizin ruhunu ?ad etmek isteyen bu davaya omuz versin.” Dirili? Ertu?rul yeni sezonuyla 25 Ekim Çar?amba 20.00’de TRT1’de yay?nda.

 • TRT 1’den Yeni Dizi: ”Kalk Gidelim”

TRT 1’den yepyeni komedi dizisi geliyor. Yap?mc?l???n? Staff Film’in üstlendi?i, kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Kerem Kupac? gibi isimlerin yer ald??? ve TRT1’in sürpriz i?i olan ‘Kalk Gidelim’ çok yak?nda izleyiciyle bulu?acak.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Klavye Delikanl?lar?’ 4 Ekim’de Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümleriyle 4 Ekim’de Show TV’de yay?nda (Komedi)
 • ‘Hande F?rat ile Gece Görü?ü’ 5 Ekim’de CNN Türk’te yay?nda (Siyaset)
 • ‘Fi’ 2. Sezon 6 Ekim’de Puhu TV’de yay?nda (Yerli online dizi)
 • ‘O Ses Türkiye’ yeni sezonu 7 Ekim’de TV 8’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘‘Ezgi Sertel’le Kad?nlar Bilir’ 9 Ekim’de teve2’de yay?nda (Kad?n)
 • ‘Hakk?n? Helal Et’ 9 Ekim’de TRT 1’de yay?nda (Gündüz ku?a??)
 • ‘?effaf Oda’ yeni bölümleriyle 8 Ekim’de CNN Türk’te yay?nda.

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • TV 8’de yay?nlanan ‘O Ses Türkiye’ yar??ma program? jürisinde Sibel Can’?n yerine Y?ld?z Tilbe yer alacak.
 • TV 8’de yay?nlanan ‘Ya?amdan Hikâyeler’ program? sona erdi.
 • Serhan Onat, Kanal D’de yay?nlanan ‘Meryem’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • ATV Ankara Temsilcisi ?ebnem Bursal?, Takvim gazetesinin yazar ailesine kat?ld?.
 • Ayhan Ero?lu, FOX’ta yay?nlanan ‘Sava?ç?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Aydan ?ener, FOX’ta yay?nlanan ‘Kalbimdeki Deniz dizisi kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Ufuk Bayraktar, Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • 2011 y?l?ndan bu yana CNN Türk’te çal??an muhabir Ezgi Cankurtaran kanalla yollar?n? ay?rma karar? ald?.
 • 5 y?ld?r ATV’de çal??an ve kanal?n programlar yönetmenli?ini yürüten Alperen Tomakin, kanalla yollar?n? ay?rd?. Tomakin’in yeni adresi TRT 1’in gündüz ku?a??nda ba?layacak olan “Hakk?n? Helal Et” program? oldu. Tomakin, Pelin Çift’in haz?rlay?p sunaca?? “Hakk?n? Helal Et” program?n?n yönetmenli?ini üstlenecek.
 • Erhan Çelik, TRT ile yollar?n? ay?rd?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Habertürk gazetesinde kurulu?undan beri görev yapan gazeteci Güngör Karaku? gazeteyle yollar?n? ay?rd?.

Yaz?l? Bas?n Haberleri

 • Mustafa K.Gerçeker Ya?am?n? Yitirdi

Uzun y?llar TRT’de çe?itli görevlerde bulunan ve son olarak Maltepe Üniversitesi Radyo Televizyon Programc?l??? Bölümünde ö?retim görevlisi olarak çal??an Mustafa Kamil Gerçeker 72 ya??nda hayat?n? kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun, Mustafa Kamil Gerçeker’in ölümüyle ilgili yay?nlad??? mesajda “De?erli üyemiz, Mustafa Kamil Gerçeker’i kaybettik. Gazetecilik mesle?ine uzun y?llar ba?ar?yla hizmet veren Mustafa Kamil Gerçeker’i sevgi ve sayg?yla an?yoruz. Mustafa Kamil Gerçeker’in ailesine ve bas?n toplulu?umuza ba?sa?l??? diliyoruz” denildi.

 • Mustafa K.Gerçeker kimdir?

1945 y?l?nda Ankara’da do?du. Ankara Koleji’nin ard?ndan SBF Bas?n ve Yay?n Yüksekokulu (Ankara Üniversitesi, ?leti?im Fakültesi) Radyo-Televizyon Bölümü’nden 1968-69 y?l?nda mezun oldu. Londra’da BBC’de prodüktör-spiker; Ankara’da Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü’nde Haber Dairesi Ba?kan?; Ba?bakanl?k Tan?tma Müste?arl???’nda Daire Ba?kan? ve Müste?ar Yard?mc?s?; ABD Büyükelçili?i’nde Enformasyon Uzman?; TRT Kurumu Genel Müdürlü?ü’nde, Genel Müdür Dan??man?, Televizyon Dairesi Ba?kan Yard?mc?s?, ?stanbul Radyosu Müdürü, ?stanbul Televizyonu Müdürü ve Denetleme Kurulu üyesi görevlerinde bulunmu?tur. Gerçeker, evli ve iki çocuk babas?yd?.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.