Haftalık Medya Haberleri (19-25 Şubat 2018)

TelevizyonHaberleri

 • Celal ?ahin Ya?am?n? Yitirdi

Müzisyen, şovmen, radyo ve gazino programcısı, vantrolog, kuklac? ve daha birçok meziyete sahip olan Celal ?ahin vefat etti. Akordiyonu ve m?z?kas? ile yapt??? showlarla da bilinen Celal ?ahin birçok plak doldurmu?tu. Ayn? zamanda siyasi bir hiciv ustas? olan sanatç?, 93 ya??nda aram?zdan ayr?ld?. Ünlü sanatç? ayn? zamanda beIN SPORTS’un eski spikeri Onur ?ahin’in de babas?yd?. Celal ?ahin’in cenazesi 26 ?ubat Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ö?le namaz?na müteakip k?l?nacak cenaze namaz?n?n ard?ndan, Zincirlikuyu Mezarl???’na defnedilecek.

Celal ?ahin Kimdir?

Celal ?ahin, 1925 y?l?nda ?stanbul’da do?du. Kabata? Lisesi’nden mezun oldu. Yüksekö?renimini ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlad?. Sanat hayat?na lise y?llar?nda ba?lad?. Çe?itli yerlerde “Sesle Çizgiler” ad? ile yapt??? taklitler ve söyledi?i taklit ?ark?larla sahne ald?. Sonras?nda radyo programlar? yapt?. Sinema oyunculu?una 1952 y?l?nda Vur Patlas?n Çal Oynas?n filmi ile ad?m att?. Ard?ndan ?ehir Y?ld?zlar? (1956), Cilal? ?bo Y?ld?zlar Aras?nda (1959) filmlerinde rol ald?. Ayr?ca bu filmlerin müziklerini yapt?. Oyunculu?un ve komedyenli?in yan? s?ra sonraki y?llarda Dü?ün Gecesi (1966) ve Gökçe Çiçek (1972) filmlerinde ???k ?efi ve asistan? olarak görev ald?.

 • ‘?evkat Yerimdar’ Dizisinin Çekimleri Durdu

Limon Film’in Fox Türkiye için hayata geçirdi?i komedi dizisi ?evkat Yerimdar’?n teknik ekibi ücretlerini zaman?nda alamad?klar? ve sorunu yap?m ?irketiyle bir türlü çözemedikleri için per?embe günü seti durdurma karar? ald?. Yakla??k 12-15 haftal?k alacaklar? biriken ekip yap?m ?irketiyle süren görü?meler neticesinde alacaklar?n?n pazartesi gününe kadar ödenmesi talebinde bulundular. 39 haftad?r yay?nda olan ba?ar?l? dizinin oyuncu kadrosundan da destek alan ekip; e?er yap?m ?irketi biriken borçlar? ödemedi?i ve ilerleyen bölümler için de makul bir ödeme plan? sunmazsa pazartesi çekimlere ba?latmayacaklar?n? beyan ettiler.

 • ‘Meryem’ Dizisi 28 ?ubat’ta Sona Eriyor

Meryem dizisinin final bölümü (30. bölüm) fragman? yay?nland?. Meryem ve Sava? a?klar?n? doyas?ya ya?amaya ba?l?yor. Burcu ve Güçlü çifti de onlar? yaln?z b?rakm?yor. Güçlü, Burcu, Meryem ve Sava? karavanla ç?kt?klar? romantik yolculukta a?klar?n? doyas?ya ya?amaya ba?l?yor. Oktay’a ne oldu?u ise henüz bilinmiyor. Meryem, final bölümüyle Çar?amba 20.00’de Kanal D’de yay?nda.

 

 • ‘K?zlar?m ?çin’ Dizisi 28 ?ubat’ta Sona Eriyor

Kanal D’nin büyük umutlarla yay?n hayat?na ba?layan dizisi ”K?zlar?m ?çin” ekranlara veda ediyor. Yap?mc?l???n? Süreç Film’in, yönetmenli?ini Mesude Erarslan Tekin’in üstlendi?i, kadrosunda Fikret Ku?kan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Ahsen Ero?lu, Naz Ar, Serdar Özer, An?l Tetik, Cansu F?r?nc?, Hakan Yufkac?gil, Numan Çak?r ve Ülkü Duru’nun yer ald??? çar?amba ak?am? yay?nlanacak finaliyle ekran maceras?n? sonland?racak. ”K?zlar?m ?çin” final bölümüyle çar?amba 23.30’da Kanal D’de yay?nda.

 • ”Mehmed: Bir Cihan Fatihi” 13 Mart’ta Yay?nda

Kanal D’nin büyük merakla beklenen yeni dizisi ”Mehmed: Bir Cihan Fatihi” için geri say?m ba?lad?. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i, yönetmenli?ini Cevdet Mercan’?n yapt??? dizinin kadrosunda Kenan ?mirzal?o?lu, Çetin Tekindor, Hazal Filiz Küçükköse, Bü?ra Develi, Leyla Tanlar, Gürkan Uygun, Ertan Saban, Funda Eryi?it, Toprak Sa?lam, Burak Tamdo?an, ?smail Demirci, Meral Çetinkaya ve Mert Yaz?c?o?lu yer al?yor. ”Mehmed: Bir Cihan Fatihi” 13 Mart Sal? 20.00’de yay?n hayat?na ba?l?yor.

 • Kanal D’den Yeni Yar??ma: ‘Dar?s? Ba??ma’

Kanal D ekranlar?nda yeni bir yar??ma program? daha ba?l?yor: Dar?s? Ba??ma. Talya Prodüksiyon’un yap?mc?l???nda ‘Hem dü?ün yap hem para kazan’ slogan?yla ba?layacak olan programda dü?ünü olacak yeni evli çiftler yar??acak. 20.00 TL ödüllü yar??ma için ba?vurular ba?lad?. Dar?s? Ba??ma, yak?nda Kanal D’de ba?l?yor.

 • ‘Popstar’ Ba?lamadan Format De?i?tirdi

Kanal D’de tan?t?mlar? dönmeye ba?layan, elemelerine ba?lanan ve Mart ay?nda ekranlara gelmesi planlanan ‘Popstar’ yar??mas?n?n ba?lamadan format? de?i?ti. ?lk olarak ‘Popstar Alaturka’ olarak duyurulan yar??ma ‘Popstar 2018’ ad?yla yay?nlanacak ve yar??mac?lar pop tarz?yla yar??acak. ‘Popstar 2018’ yak?nda Kanal D’de yay?nda.

 • D Yap?m’dan Yeni Dizi Geliyor

Kanal D’nin içyap?m? olan D Yap?m’dan yeni bir dizi daha geliyor. D Yap?m, Kanal D’ye üç dizi birden haz?rl?yor. 11 bölümden olu?an Japon dizisi Kaseifu no Mita ülkemize uyarlan?yor. Yay?nland??? dönem büyük ses getiren ve birçok ödül kazanan dizi, ani bir kazayla annelerini kaybeden ve babalar?yla ba? ba?a kalan dört çocu?un bak?c?l???n? üstlenen Mita’n?n hikâyesine odaklan?yor. Henüz senaryo a?amas?nda olan proje onay al?rsa yeni sezonda Kanal D’de izleyece?iz.

 • En ?yi TV Çifti: Hilal Ve Leon

ABD’nin reality show ve magazin kanal? E! Entertainment Television’?n düzenledi?i “En iyi TV Çifti” anketinde; Kanal D’nin be?eni ile izlenen dizisi Vatan?m Sensin’in genç a??klar? Hilal ve Leon, 64 çift aras?ndan emin ad?mlarla ilerleyerek finale kadar yükselmi?ti.  Kanal?n internet sitesi üzerinden aç?klanan sonuçlara göre Hilal ve Leon rakibine büyük fark atarak “En ?yi TV Çifti” seçildi.

 • ‘Yuvamdaki Dü?man’ Dizisinden Final Karar?

Show TV’nin büyük umutlarla yay?n hayat?na ba?layan dizisi ”Yuvamdaki Dü?man” ekranlara veda ediyor. Yap?mc?l???n? Dü? Gezginleri’nin üstlendi?i, senaryosunu Rüya ??çileri’nin yazd???, yönetmen koltu?unda Müge U?urlar’?n oturdu?u, kadrosunda Nebahat Çehre, Ece Çe?mio?lu, Pamir Pekin ve Asl? Tando?an’?n yer ald??? dizi haftaya yay?nlanacak 6. bölümüyle final yapacak. ”Yuvamdaki Dü?man” final bölümüyle per?embe 20.00’de Show TV’de yay?nda.

 • ‘Börü’ 28 ?ubat’ta Yay?nda

6 bölümlük mini dizi Börü, 28 ?ubat Çar?amba günü ilk bölümü ile Star ekranlar?nda ba?l?yor. Da? II filminin yazar? ve yönetmeni Alper Ça?lar’?n yeni projesi Börü, özel kanallar?n ilk 1 saatlik mini dizisi olma özelli?ini ta??yor. Türkiye’nin yak?n tarihinde ya?anan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1’er saatlik 6 bölümden olu?acak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. 28 ?ubat Çar?amba ak?am? Star ekranlar?nda izleyiciyle bulu?acak bölümlerin ard?ndan, Börü’nün sinema filmi de 2018 sonbahar?nda vizyonda olacak.

 • Yeni Bir Haber Kanal? Daha Geliyor: TR Haber

Haber televizyonlar?na yeni bir kanal daha ekleniyor: TR Haber. Televizyonun sahibi Türkiye’nin en eski internet sitelerinden Deniz Haber Ajans?’n?n kurucusu gazeteci Recep Canpolat. Kanal?, televizyon dünyas?n?n deneyimli isimleri Salih Selçuk ile Yavuz O?han yay?na haz?rl?yor. Bugünlerde har?l har?l televizyonda yer alacak gazetecilerle görü?meler yapan, televizyonun prototipini belirlemeye çal??an kanal yönetimi 19 May?s’ta yay?na ba?lamay? planl?yor. TR Haber’de 24 saat haber ve haber programlar? yer alacak. Kanalda Türkiye’nin tan?d??? yüzler olacak.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Sinan Akç?l’la Farkl? Sahne’ 22 ?ubat’ta TRT Müzik’te yay?nda (Müzik)
 • ‘S?cak Nokta’ 23 ?ubat’ta TRT Haber’de yay?nda (Haber)
 • ‘Ad?: Zehra’ 24 ?ubat’ta FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Naz Elmas, ATV’de yay?nlanan ‘Bahtiyar Ölmez’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Zafer Diper ve Dilek Güven, Star TV’de yay?nlanan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Nur Fettaho?lu, Erkan Avc? ve Buse Varol, TRT 1’de yay?nlanan ‘Payitaht Abdülhamit’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Can Albayrak ile Dil?ad Bozyi?it, FOX’ta yay?nlanan ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Kemal Ba?ar, ATV’de yay?nlanan ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Öykü Çelik, FOX’ta yay?nlanan ‘Sava?ç?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • ?smail Hac?o?lu, TRT 1’de yay?nlanan ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi, Ankara Haber Müdürü Eray Çelebi oldu.
 • Tugay Kerimo?lu,  Tivibu Spor ile anla?t?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Habertürk, Görsel Yönetmen Selman Özger ve Gece Yaz? ??leri Müdürü ?ahin Bayar ile yollar?n? ay?rd?.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.