Haftalık Medya Haberleri (19 – 25 Haziran 2017)

Televizyon Haberleri

 • TMSF, Samanyolu Binas?ndaki Varl?klar? Sat??a Ç?kard?

Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), Hira TV, Radyo Mehtap, Radyo Küre, Mc TV, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu TV, Burç FM, Mehtap TV, Sem Haber Ajans?, Haber Radyo Ege, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV ve Dünya Radyo ça?r? i?aretli bas?n ve yay?n kurulu?lar?ndan sat?? ve tasfiyesi için TMSF’ye devredilen varl?klar? sat??a ç?kard?. TMSF’nin internet sitesinde yer alan sat?? ilan?na göre, söz konusu bas?n ve yay?n kurulu?lar?n?n sat?? ve tasfiyesi için TMSF’ye devredilen makine ve teçhizatlar? 1 milyon 547 bin 606 lira ve demirba?lar? 353 bin 99 lira muhammen bedelle sat??a ç?kar?ld?. ?hale, 7 Temmuz saat 17.00’ye kadar verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde de?erlendirilmesi suretiyle Fon’un usullerine göre teklif alma yöntemi ile yap?lacak. TMSF’ye devredilen söz konusu varl?klar, ayr? ayr? al?nacak tekliflerin de?erlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif al?nmas? durumunda isteklilere bildirilecek.

 • ‘Ad?n? Feriha Koydum’ Meksika’da

Yap?mc?l???n? Medyap?m’?n üstlendi?i 2011-2012 y?llar?nda Show TV’de ekrana gelen ba?rollerini Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Vahide Perçin’in payla?t??? “Ad?n? Feriha Koydum” geçti?imiz y?llarda Latin Amerika’da Arjantin(Telefe kanal?), Uruguay(Monte Carlo TV), Kosta Rica, Honduras, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Guatemala’ya (Albavisión) da sat?lan dizinin yay?n haklar? Hindistan, Ukrayna, Rusya, Makedonya, Gürcistan, Bosna, Slovakya, Pakistan, Afganistan’a da sat?ld?. Calinos Entertainment’in da??t?mc?l???n? üstlendi?i dizi sat?lm?? oldu?u ülkelerde “A Girl Named Feriha” ve “El secreto de Feriha” adlar?yla yay?nlan?yor. Dizi Meksika’da Azteca 13 kanal?nda 23 Haziran Cuma günü 19.30’da ba?l?yor.

 • Japon Uyarlamas? ‘Woman’?n Ba?rol Oyuncusu Özge Özpirinçci Oldu

FOX Türkiye’de yeni sezonda ekrana gelecek olan ”Kad?n” dizisinin ba?rol oyuncusu belli oldu. Yap?mc?l???n? Med Yap?m’?n yapt???, romanc? Hande Altayl?’n?n dilimize uyarlad??? ve senaryosunu yazd??? Japon dizisi Woman (Kad?n)’?n ba?rol oyuncusu netle?ti. Beren Saat’in ad?n?n geçti?i proje için son olarak A?k Yeniden, Fi dizilerinde rol alan Özge Özpirinççi ile anla??ld?. Dizinin erkek ba?rol oyuncusu ise henüz net de?il. ”Kad?n” yeni sezonda FOX’da yay?nda.

 • Özge Ulusoy’un Sunumuyla ‘Magazin D Yaz’ 28 Haziran’da Yay?nda

Manken Özge Ulusoy, Kanal D ekranlar?nda yaz boyunca ekrana gelecek ”Magazin D Yaz” program?n? sunacak. Hafta içi her gün saat 12.00’de canl? olarak ekrana gelecek olan programda ?stanbul, Bodrum ve Çe?me’den ünlü isimlerin kat?l?m?yla canl? yay?nlar, aç?l??lar, davetler, defileler, gündem de?i?tirecek en son magazin haberleri izleyici ile payla??lacak. Özge Ulusoy’un sunumuyla ‘Magazin D Yaz’ çar?amba gününden itibaren hafta içi her gün 12.00’da Kanal D’de yay?nda.

 • ‘Ad? Efsane’ Dizisi Yeni Bölümleriyle 4 Temmuz’da Yay?nda

Kanal D’nin sevilen dizisi Ad? Efsane ‘2. Devre’ k?sa bir aran?n ard?ndan, 4 Temmuz Sal? 20.00’da Kanal D’de ba?l?yor. Ad? Efsane’nin yenilenen kadrosu ile heyecan ve a?k dolu bölümleri ufak bir aradan sonra 4 Temmuz’da ba?layacak. Dizinin kadrosuna ?enay Gürler, Ferit Kaya ve Simay Barlas gibi isimler de dâhil oldu

 • ‘Alt?nsoylar’ 5 Temmuz’da Ekrana Dönüyor

Kanal D’nin geçti?imiz y?l 3. bölümüyle yay?ndan kald?rd??? dizisi Alt?nsoylar ekrana dönüyor. Ba?rollerini Aras Ayd?n, Ayça Ay?in Turan, ?ebnem Bozoklu, Bennu Y?ld?r?mlar, Cihat Tamer, Ünal Yeter, Birsen Dürülü, Görkem ?arkan, Begüm Akkaya, Burak Sevinç, Bora Koçak ve Sami Aksu’nun payla?t??? yap?m, 5 Temmuz Çar?amba ak?am? bir kez daha ilk bölümüyle ekrana gelecek ve bir de?i?iklik olmad??? takdirde tekrarlardan sonra stokta kalan son 3 bölümüyle ekranda olacak. Alt?nsoylar, ilk bölümüyle 5 Temmuz Çar?amba 20.00’de Kanal D’de yay?nda.

 • ‘?ki Yalanc?’ Dizisi 10 Temmuz’da Yay?nda

Yap?mc?l???n? Gani Müjde–Tükenmez Kalem Film’in üstlendi?i, yönetmenli?ini Eda Teksöz, senaristli?ini ise Gani Müjde’nin yapt???, ba?rollerinde Keremcem, Ya?mur Tanr?sevsin, Serhan Arslan, Hazal ?enel, Koray Erkök ve Tuna Arman’?n yer ald??? dizi; Bodrum’da tan???p yaz a?k? ya?ayan Serhan ve Duygu’nun birbirine gerçekten a??k olmaya ba?lamas?yla birlikte söylenen yalanlar?n ortaya ç?kmas?n? konu al?yor. ”?ki Yalanc?” 10 Temmuz Pazartesi 20.00’da Kanal D’de ba?l?yor.

 • Kanal D’den Yeni Bir Yar??ma Program?: ‘Tarz Meselesi’

Kanal D’nin yeni sezon için haz?rlad??? ”Tarz Meselesi” adl? moda program?n?n detaylar? belli olmaya ba?lad?. Yap?mc?l???n? D Yap?m’?n üstlenece?i moda program? A?ustos ay?nda ekranlara gelmeye ba?layacak. Program sunucusu Ça?la ?ikel olacak. Program?n jüri koltu?unda ise Nur Yerlita?, Hakan Akkaya ve Umut Eker oturacak. Merakla beklenen ”Tarz Meselesi” çok yak?nda Kanal D’de yay?nda.

 • ‘Kalp At???’ 29 Haziran’da Yay?nda

Yap?mc?l???n? MF Yap?m’?n üstlendi?i, ba?rollerinde Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’in yer ald??? Show TV’de ekrana gelecek ‘Kalp At???’ dizisinin yay?n tarihi belli oldu. Dizide Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e; Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Bar?? Aytaç, Metin Co?kun, Devrim Atmaca, Hasan ?ahintürk, Selahattin Pa?al?, Ba?ar Do?usoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin e?lik ediyor. Kore dizisi Doctors’tan uyarlanan, yönetmenli?ini Yusuf Pirhasan’?n yapt???, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel ve Melis Veziro?lu Y?lmaz’?n yazd??? dizi Kalp At??? 29 Haziran Per?embe günü 20.00’de Show TV’de ba?l?yor.

 • ‘Güldüy Güldüy Show’, Yeni Bölümleriyle 30 Haziran’da Yay?nda

Sunuculu?unu Ezo Sunal’?n üstlendi?i yap?m?n kadrosunda Alper Sad?ko?lu, Alperen Efe Esmer, Arda Kalayc?, Arda ?ahin, Arda Ta?arcan, Berat Efe Parlar, Berkecan Akkaya, Ceren Reis, Defne Er?en, Dora Dalg?ç, Duru Ho?ver, Eda Dö?er, Efe Ayd?n, Elif Sevinç, Enes Göçmen, Esat Polat Güler, Gülse Göçer, ?hsan Berk Ayd?n, ?kra Külahl?o?lu, ?lknur Külahl?o?lu, Nehir Gökdemir, Taha Sönmez???k, Yusuf Batuhan K?raç, Yusuf Kemal K?lk?? ve Zeynep Ilg?n Çelik yer al?yor. Güldüy Güldüy Show, yeni bölümleriyle 30 Haziran’dan itibaren her Cuma 20.00’de Show TV’de yay?nda.

 • Çocuktan Al Haberi Ünlüler 1 Temmuz’dan ?tibaren Show TV’de

‘Çocuktan Al Haberi Ünlüler’ çok anlaml? bir sosyal sorumluluk projesine katk?da bulunulacak. Birincinin toplad??? puan kadar Mikader’e ba???ta bulunulacak. Mikader, “Minik Kalpler ?çerde” sosyal sorumluluk projesi kapsam?nda yard?ma ihtiyac? olan miniklerimizi yar?nlara haz?rl?yor. Bu proje kapsam?nda Çocuktan Al Haberi Ünlüler de Tekirda?’da kurulacak olan Spor ve Rehabilitasyon Merkezi için ba???ta bulunacak. Çocuktan Al Haberi Ünlüler yeni bölümleriyle her Cumartesi, Pazar ak?am? saat 20.00’de Show TV’de yay?nda.

 • Show TV’den Yeni Dizi: ‘Rüya’

Show TV’nin beklenen yeni dizisi ‘Rüya’n?n ilk tan?t?m? yay?nland?. Yap?mc?l???n? Gold Film / Faruk Turgut’un yapt???, yönetmen koltu?unda Cemal ?an’?n oturdu?u dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiro?lu, Ula? Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler e?lik ediyor. Rüya yak?nda Show TV’de ba?l?yor.

 • Pelin Karahan Ekranlara Dönüyor

‘Pelin Karahan’la Nefis Tarifler’ Eylül’de Show TV’de ba?l?yor. Pelin Karahan, hafta içi her gün elinin lezzetini yöresel yemeklerle bulu?turacak. Ekranlar?n en leziz program? olmaya aday olan Pelin Karahan’la Nefis Tarifler, Eylül’de Show TV’de ba?l?yor.

 • ‘Ate?böce?i’ Dizisi 29 Haziran’da Yay?nda

Ba?rollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz payla?t??? dizinin oyuncular? aras?nda Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canci?er, ?ebnem Dilligil, Gözde Ç??ac?, Ça?r? Ç?tanak, Berkay Tulumbac?, Alicia Kapuda?, Umur Yi?it Vanl?, Lal Tayra Bahar, Çi?dem Aygün, Asl? Samat Ve Derya Alabora yer al?yor. Senaryosunu Ebru Hac?o?lu’nun yazd???, Mia Yap?m imzal? projenin yönetmen koltu?unda ise Kiral?k A?k dizisinden tan?d???m?z Bar?? Yö? oturuyor. Ate?böce?i’nin ilk bölümü 29 Haziran Per?embe saat 20.00’da Star ekran?nda olacak.

 • Çember, TV’de ?lk Kez 3 Temmuz Pazartesi Star’da Yay?nda

Star TV’nin ‘polisiye film serisi’ olarak yay?nlayaca?? yeni projesi Çember’in fragman? yay?nland?. Ba?rollerinde Serhat K?l?ç, Pelin Akil, Bar?? Ba?c? ve An?l Altan’?n yer ald???, yap?mc?l???n? ANS Prodüksiyon’un üstlendi?i, yönetmen koltu?unda Abdullah O?uz’un oturdu?u proje, Türkiye’nin dört bir yan?ndaki gizemli, farkl? ve çözülememi? dosyalar? ayd?nlatmak amac?yla ?stanbul emniyet müdürlü?ü taraf?ndan kurulan özel bir ekibin hikâyesini anlat?yor. Projede ayr?ca Sedef Avc?, Menderes Samanc?lar, Duygu Yeti?, Melisa Sözen, ?rem Altu? ve Gözde Ç??ac? gibi birbirinden ba?ar?l? isimler de konuk oyuncu olarak yer alacak.

 • ‘Dolunay’ 4 Temmuz’da Yay?nda

Yap?mc?l???n? Ya?mur Ünal ve Med Yap?m’?n ortakla?a üstlendi?i, yönetmenli?ini Ça?r? Bayrak’?n yapt???, ba?rollerinde Özge Gürel, Can Yaman, Necip Memikli, Türkü Turan, Balamir Emren ve Mert Yavuzcan’?n yer ald??? ‘Dolunay’ dizisi 4 Temmuz’da ekrana gelecek. ”Dolunay” ilk bölümüyle 4 Temmuz Sal? Star’da yay?nda.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Gece Hatt?’ 19 Haziran’da Show TV’de yay?nda (Haber)
 • ‘Dünya Güzellerim’ 21 Haziran’da Show TV’de yay?nda (Gezi&Show)
 • ‘Gönder Gitsin’ 24 Haziran’da FOX’da yay?nda (Yar??ma)
 • ‘?lk Bulu?ma’ 24 Haziran’da FOX’da yay?nda (?aka)
 • ‘Çark?felek’ yeni bölümleriyle 24 Haziran’da Star TV’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘?rem Derici ?le E?lenmene Bak’ 24 Haziran’da Kanal D’de yay?nda (Yar??ma)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • ‘Söz’ sezon finali 19 Haziran’da Star TV’de yay?nda (Yerli Dizi)
 • ‘?çerde’ final bölümü 19 Haziran’da Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Sava?ç?’ sezon finali 19 Haziran’da FOX TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘?simsizler’ sezon finali 19 Haziran’da Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Anne’ final bölümü 20 Haziran’da Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Kara Sevda’ final bölümü 21 Haziran’da Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Kim 500 Milyon ?ster’ sezon finali 21 Haziran’da’ ATV’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Cesur ve Güzel’ final bölümü 22 Haziran’da Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Çoban Y?ld?z?’ final bölümü 22 Haziran’da FOX’da yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Survivor 2017’ final bölümü 22 Haziran’da TV 8’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Evleneceksen Gel’ sezon finali 23 Haziran’da Show TV’de yay?nda (Evlilik)
 • ‘Payitaht Abdülhamit’ sezon finali 23 Haziran’da TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Arka Sokaklar’ sezon finali 24 Haziran’da Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • CNN Türk yönetiminin ekrandan çekti?i Nev?in Mengü, Bavul dergisinde yazmaya ba?l?yor. Dergi, Mengü’nün Temmuz ay? itibar?yla her ay yazaca??n? duyurdu.

Yaz?l? Bas?n Haberleri

 • TMSF’den 8 Bas?n Kurulu?u ?çin:  Varl?klar? Sat??a Ç?kart?ld?

TMSF’den yap?lan aç?klamaya göre, Bar?? TV, Can Erzincan TV, ÖRT’ye ait yay?n lisan ve haklar? ile makine, teçhizat ve demirba?lar?, Nazar Gazetesi, Yerel Bak?? Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi, Özgür Radyo ve Taraf Gazetesi’ne ait makine ve teçhizat sat?lacak. Varl?klar?n tamam? sat?? prosedürünün yay?nland??? tarihten itibaren 28.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar haftal?k periyotlarla en geç her hafta Cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecek ya da Cuma günü mesai saati bitimine kadar posta ile gönderilecek tekliflerin de?erlendirilmesi sonucunda sat?lacak. Varl?klar?n tamam?na bir istekli taraf?ndan teklif verildi?i takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmad??? yap?lacak de?erlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralar?nda aç?k art?rma yap?lacak.

 • Reuters Enstitüsü: Türkiye’de Medyaya Güven H?zla Azal?yor

Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Gazetecilik Çal??ma Enstitüsü, Dijital Haber Raporu’nun alt?nc?s?n? yay?nlad?. Rapor, Türkiye’deki kullan?c?lar?n yüzde 60′?n?n haberlerin do?rulu?una güvenmedi?ini ortaya koydu. Türkiye, 36 ülke aras?nda 23’üncü s?rada yer ald?. Türkiye’deki “ana ak?m medyan?n büyük k?sm?n?n hükümet taraf?ndan kontrol edildi?ine” de?inen çal??mada, Türkiye’de online haber siteleri ve sosyal medyan?n haberlere ula?ma noktas?nda s?k s?k “u?ran?lan ilk liman” oldu?u belirtildi.

 • Ay?e Aral Ya?am?n? Yitirdi

Hürriyet Kelebek yazar? Ay?e Aral, 46 ya??nda hayat?n? kaybetti. Kalp rahats?zl??? bulunan Ay?e Aral’da kalp pili tak?l?yd?.

Ay?e Aral Kimdir?

Ay?e Aral 1971’de dünyaya geldi. Ünlü karikatürist Tekin Aral’?n k?z? olan Ay?e Aral, O?uz Aral’?n da ye?enidir. Bir dönem “Beyaz Man?et” ve “Yeti? Ay?e” adl? televizyon programlar?nda sunuculuk yapan Ay?e Aral, Hürriyet gazetesinde de kö?e yazd?. Bir süredir kalp rahats?zl??? nedeniyle tedavi gören Ay?e Aral, 20 Haziran 2017’de hayata veda etti.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.