Haftalık Medya Haberleri (12 – 18 Haziran 2017)

Televizyon Haberleri

 • ?lk Türk Bilim-Kurgu Dizisi Geliyor
  Yeni kurulan BOOM Yap?m’?n yap?mc?l???n? üstlendi?i dizi, 2017 ve 2117 y?llar?nda geçen, heyecan ve gizem dolu bir maceray? anlatacak. ”Geçit” ismiyle kar??m?za ç?kacak olan dizi, ölümsüzlü?ün pe?indeki Tarkinalar adl? gizli örgütün yönetimi alt?ndaki gelece?e, ikiz karde?ini bulmak için giden bir gencin hikâyesini anlat?yor. Yarat?c? yap?mc?l???n?, Hazan Turaçtemur’un üstlendi?i ”Geçit” dizisinin hangi kanalda yay?nlanaca?? belli de?il. Dizinin 20 dakikal?k ilk bölümü de çekildi.
 • Beren Saat’in Yeni Dizisi Belli Oldu
  Bir süre setlerden uzak kalan Beren Saat’in yeni bir dizi projesi belli oldu.  ?lker Kaleli’yle ba?rolü payla?aca?? “Tren” filmi iptal olan ünlü oyuncu, ?imdilerde senaryosunu Kerem Deren ve P?nar Bulut’un kaleme ald??? kod ad? “Gazino” olan dizi için görü?meler yap?yor. O3 Medya’n?n yap?mc?l???n? üstlendi?i dizi, 1960’l? y?llar? anlatacak. Beren Saat’in son karar?n? vermek için senaryonun bitmi? halini bekledi?i de ö?renildi. Henüz hangi kanalda yay?nlanaca?? belli olmayan dizinin, yeni sezonda Ekim 2017’de ekrana gelmesi planlan?yor.
 • ?bo Show Ekranlara Dönüyor
  Ekranlar?n bir zamanlar en çok sevilen programlar?ndan olan ?bo Show ekranlara dönüyor. Yap?mc?lar ?brahim Tatl?ses’in ”çocuklar?mla program yapar?m” ?art?n? kabul etti. Hat?rlanaca?? gibi ?brahim Tatl?ses’e, ?bo Show’u yeniden yapmas? için 13 milyon TL teklif edilmi?ti. Teklifi do?rulayan ?mparator, “Show’u yeniden sunmak için tek ?art?m ?bo-?do-Dilo.” diyerek 2 çocu?uyla birlikte program yapmak istedi?ini söylemi?ti. Anla??lan o ki yap?mc?lar, ?brahim Tatl?ses’in teklifini kabul etti. ?bo-?do-Dilo Show çok yak?nda ekranlarda olacak.
 • ‘Seni Kimler Ald?’ Dizisi Yaz Boyu Devam Karar? Ald?
  ATV’de yay?nlanan ”Seni Kimler Ald?” dizisi yaz boyu devam edecek. Yap?mc?l???n? Pastel Film’in yapt???, ba?rollerinde Fulya Zenginer, Duygu Yeti?, Yi?it Kirazc? ve Serhan Yava?’?n yer ald??? dizi sezon finali yapmayacak. Kanal ve yap?mc? dizinin yaz boyu devam etmesi karar?n? ald?. ”Seni Kimler Ald?” yeni bölümleriyle her pazar 20.00’da ATV’de yay?nda.
 • ‘Gönder Gitsin’ 24 Haziran’da Yay?nda
  Timur Acar’?n sunuculu?unu üstlendi?i, ‘Gönder Gitsin’ adl? yar??ma program? 24 Haziran’da FOX TV’de ekrana gelecek. Oyuncunun ilk gün konuklar? Mert F?rat ve Melis Birkan olacak. Ramazan Bayram?’n?n ilk günü olan 25 Haziran’da Sinan Çal??kano?lu ve Miss Model of World birincisi Sevcan Ya?ar yar??acak. ‘?evkat Yerimdar’ dizisinin ba?rol oyuncular? Özgürcan Çevik ve Ba?ak Parlak ise bayram?n ikinci günü konuk olacak.
 • ‘?lk Bulu?ma’ 24 Haziran’da Yay?nda
  Sunuculu?unu Sinan Çal??kano?lu ile ?inasi Yurtsever’in, yap?mc?l???n? ise 25 Film’in üstlendi?i programda ?aka kurban?n? mekâna getiren yar??mac?, mekânda kald?klar? sürece sunucular?n istekleri do?rultusunda dört farkl? etaptan geçmeye çal??acak ve her ?eyden habersiz ?aka kurban?yla beraber para kazanma ?ans?n? elde edecek. ?lk Bulu?ma, ilk bölümüyle 24 Haziran Cumartesi 22.00’de FOX’ta yay?nda.
 • ‘Deli Gönül’ 4 Temmuz’da Yay?nda
  FOX’un 25 Film i?birli?inde haz?rlad???, sezonun en iddial? dizilerinden “Deli Gönül”, 4 Temmuz Sal? ak?am? saat 20.00’de izleyiciyle bulu?acak. Senaryosu; Rah?an Çi?dem ?nan, Bar?? Pirhasan ve Selim Demirdelen’e ait “Deli Gönül”ün yönetmen koltu?unda Selim Demirdelen ve Berat Özdo?an oturuyor. Ön haz?rl?klar? bir y?ld?r, çekimleri iki ayd?r süren “Deli Gönül” güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Ba?rollerini Murat Ünalm?? ve Tuvana Türkay’?n payla?t???, oyuncu kadrosunda Çi?dem Batur, Ogün Kaptano?lu, ??tar Gökseven, Mine Tüfekçio?lu, Macit Sonkan, Nilgün Karababa, Bar?? Yalç?n ve Tar?k Özenba?’?n yer ald??? dizide, Antakya’dan ?stanbul’a uzanan iki ö?retmenin a?k hikâyesi anlat?l?yor.
 • FOX ’tan Yeni Dizi: ‘Badem ?ekeri’
  Ba?rollerinde Güne?in K?zlar?, ?ahane Damat gibi dizilerde izledi?imiz Burcu Özberk ile Beni Böyle Sev, Kalbim Ege’de Kald? gibi dizilerde izledi?imiz Alper Sald?ran‘?n yer ald??? ”Badem ?ekeri” adl? dizinin çekimleri Çanakkale’de ba?lad?. Son olarak Mehmet Atay ve Burcu Alt?n da diziye dâhil oldu. ”Badem ?ekeri” Temmuz’da FOX’ta yay?nda.
 • ‘?ki Yalanc?’ Dizisinin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu
  Yap?mc?l???n? Tükenmez Kalem Film’in, yönetmenli?ini Eda Teksöz’ün, senaristli?ini ise Gani Müjde’nin üstlendi?i, ba?rollerinde Keremcem, Ya?mur Tanr?sevsin, Serhan Arslan, Hazal ?enel, Koray Erkök ve Tuna Arman’?n yer ald??? dizi Temmuz ay?nda izleyiciyle bulu?acak. Dizinin kadrosunda Keremcem (Serkan), Ya?mur Tanr?sevsin (Duygu), Serhan Arslan (Naci), Hazal ?enel (Burcu), Koray Erkök (Cenk), P?nar Karaman (Esra), Ahmet Kayakesen (Alp), Rahmi Dilligil (Cemil), ?nci ?en (Merhamet), ?ebnem Gürsoy (Melike), Tuna Arman (Gülsüm), Selçuk Sazak (Mümtaz), Erol Ayd?n (Mehmet), Aykut ?spir (Burhan), ?lsu Olcahan Kubak (Asl?) yer al?yor.
  ”?ki Yalanc?” Temmuz’da Kanal D’de yay?nda.
 • ‘Çocuklar Duymas?n’dan ?lk Kare Payla??ld?
  Bir döneme damga vuran, ba?rollerinde P?nar Altu? ve Tamer Karada?l?’n?n yer ald??? Çocuklar Duymas?n’dan ilk kare dizinin yap?mc?s? Birol Güven taraf?ndan payla?t?. ?lk olarak yay?n hayat?na TGRT’de ba?layan, sonras?nda ATV ve Fox TV’de ekrana gelmi? olan dizi bu kez Kanal D ekranlar?ndan dizi severlerin kar??s?na ç?kmaya haz?rlan?yor. Ba?rollerinde P?nar Altu? ve Tamer Karada?l?’n?n yer ald??? “Çocuklar Duymas?n”?n ilk karesini dizinin yap?mc?s? Birol Güven payla?t?. Twitter’dan Tamer Karada?l? ve P?nar Altu?’un oldu?u bir kareyi payla?an Güven, payla??m?na “Çocuklar Duymas?n çok yak?nda ba?l?yor” notunu dü?tü. Yap?mc?l???n? Birol Güven-Mint Yap?m’?n yapt??? “Çocuklar Duymas?n”, Temmuz’da Kanal D’de ekrana gelecek.
 • ‘?rem Derici ?le E?lenmene Bak’ 25 Haziran’da Yay?nda
  Kanal D’nin yeni yar??mas? ?rem Derici ile E?lenmene Bak’?n yay?n tarihi belli oldu. Sunuculu?unu ?rem Derici’nin, yap?mc?l???n? ise Formed’in üstlendi?i yap?mda birbirinden ünlü isimler büyük ödül için yar??acak. Üçer isimden olu?an iki tak?m?n e?lenceli mücadelesini ekrana ta??yacak olan yap?m?n ilk bölümü bayram?n 2. gününde yay?nlanacak. ?rem Derici ile E?lenmene Bak, 25 Haziran Pazar 20.00’de Kanal D’de ba?l?yor.
 • O3 Medya’dan ‘Gülizar’ Dizisi Geliyor
  ?stanbullu Gelin, Vatan?m Sensin gibi ba?ar?l? projelerde imzas? bulunan O3 Medya’dan yepyeni bir dizi geliyor. Medyatava’n?n haberine göre ünlü yönetmen Ça?an Irmak’?n çekece?i dizinin ismi ”Gülizar” olarak belirlendi. Senaryosunu Mahinur Ergun’un yazd??? dizi FOX’ta ekrana gelecek. Oyuncu kadrosu henüz belli olmayan dizinin erkek oyuncusu için Birkan Sokullu dü?ünülürken, kad?n oyuncusu için Farah Zeynep Abdullah’?n ad? geçiyor. ”Gülizar” yeni sezonda FOX’ta yay?nda.
 • Burak Deniz ‘Shameless’ Uyarlamas?nda
  Yap?mc?l???n? Medyap?m’?n üstlendi?i ve dünyan?n en çok izlenen dizilerinden birisi olan ‘Shameless’ ülkemize uyarlan?yor. Ülkemizde ‘Utanmazlar’ ad?yla yay?nlanacak olan dizi mutsuz Ev Kad?nlar?’nda da imzas? olan Hatice Meryem taraf?ndan uyarland?. Yönetmenli?ini Serdar Gözelekli’nin yapaca?? dizinin kad?n ba?rolünde Hazal Kaya yer al?yor. Dizinin erkek ba?rol oyuncusu ise son olarak ‘A?k Laftan Anlamaz’ dizisinde izledi?imiz Burak Deniz oldu. ”Utanmazlar” Eylül’de FOX’ta yay?nda.
 • Hande Ataizi Ekranlara Dönüyor
  Uzun zamand?r ekrandan uzak kalan Hande Ataizi, Fox TV ile bir e?lence program? için anla?ma imzalad?. Ataizi’nin partneri Fatih Ürek olacak.
  ??te konuyla ilgili Milliyet’ten Ali Eyübo?lu’nun o yaz?s?:
  Geçen sezon sunaca?? evlilik program?, ard?ndan “Gel Bar??al?m” projesi hayal olan Hande Ataizi, sonunda ?eytan?n baca??n? k?rd?. Ataizi, yeni bir projeye imza atar atmaz, tatil için e?inin memleketi Amerika’ya uçtu. Ataizi, yeni yay?n döneminde yap?mc?l???n? Karga Film’in üstlenece?i e?lence program?yla FOX seyircilerinin kar??s?na ç?kacak. FOX’un hafta içi gündüz ku?a??nda ekrana getirece?i kad?nlara yönelik e?lencede Ataizi’nin program? Fatih Ürek’le sunaca??n? duydum. Ataizi, program? tek ba??na sunaca??n? söyledi. Ancak kanalla yap?m ?irketi henüz programa son ?eklini vermedi. Ataizi’nin program? tek ba??na sunma ihtimalinin yan? s?ra duruma göre Fatih Ürek veya ba?ka bir ünlünün de ona e?lik etmesi de söz konusu.
 • ‘Magazin D Yaz’ ?çin Geri Say?m Ba?lad?
  Ünlüler dünyas?nda olup bitenleri, tatil beldelerinden en s?cak ve en özel görüntüleri, izleyici ile bulu?turan program ‘Magazin D Yaz” yak?nda ba?l?yor. Ünlü manken Özge Ulusoy’un sunumu ile ekrana gelen programda; ?stanbul, Bodrum ve Çe?me’den ünlü isimlerin kat?l?m?yla canl? yay?nlar, aç?l??lar, davetler, defileler, gündem de?i?tirecek en son magazin haberleri izleyici ile payla??lacak. Ekranlar?n en yeni program? “Magazin D Yaz”  çok yak?nda hafta içi her gün Kanal D’de.
 • Özge Ulusoy’dan Kanal D’de Yeni Program
  Manken Özge Ulusoy, Kanal D’nin yeni magazin program? Magazin D Yaz’? sunmaya haz?rlan?yor. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz ku?a??nda yay?nlanacak Magazin D Yaz program?n?, ünlü manken Özge Ulusoy sunacak. Program, yaz boyunca hafta içi her gün ve gündüz ku?a??nda yay?nlanacak. Özge Ulusoy son olarak, Acun Il?cal?’n?n yeni kanal? TV 8,5’da Özge Ulusoy ile Hayat?n Renkleri program?n? sunmu?tu. Ocak ay?nda yay?nlanmaya ba?layan program?n ekran ömrü k?sa sürmü?tü.
 • Kanal D’den Yeni Moda Program? Geliyor
  Gündüz ku?a??nda yay?nlanan ‘K?smetse Olur’ ve ‘Renkli Sayfalar’ programlar?n?n yay?ndan kald?r?lmas? ile gündüz ku?a?? bo?alan Kanal D, yeni sezon için haz?rl?klara devam ediyor. A?ustos ay?n?n ortas? ba?layacak olan moda program?n?n sunucusu ve detaylar? henüz belli de?il. Kanal D, geçti?imiz günlerde gündüz ku?a?? için Nursel Ergin’i transfer etmi?ti.
 • ‘Dünya Güzellerim’ 21 Haziran’da Yay?nda
  21 Haziran Çar?amba ak?am? Show TV ekranlar?nda yay?nlanmaya ba?layacak olan “Dünya Güzellerim” isimli gezi & show program?n?n ilk bölüm tan?t?m? yay?nland?. Çekimleri; Hindistan Mumbai, Varanasi, Yeni Delhi, Nepal ve Vietnam’da gerçekle?en, yaz sezonunun merakla beklenen program? “Dünya Güzellerim”in yeni tan?t?m?nda program?n ilk bölümünden de ipuçlar? ekrana geldi. Dünya Güzellerim 21 Haziran Çar?amba saat 20.00’de Show TV’de ba?l?yor.
 • ‘Gece Hatt?’ Yak?nda Show TV’de
  Show TV’nin deneyimli haber merkezi yepyeni bir haber program?na imza at?yor. Haber program?n? bir süre önce TV NET ile yollar?n? ay?ran Zeliha Saraç sunacak. TVNET’te Ekonomi Müdürlü?ü’nün yan? s?ra Zeliha Saraç ile Kahve Molas? ve Zeliha Saraç ile Para Politik programlar?n? sunan deneyimli sunucu 4 ay süren TVNET maceras?na geçti?imiz hafta son vermi?ti.
 • ‘?çerde’ ?ki Ülkede Daha Yay?nlanacak
  Ba?rollerini Ça?atay Ulusoy, Aras Bulut ?ynemli, Çetin Tekindor, Damla Colbay, R?za Kocao?lu, Gözde Kansu’nun payla?t??? dizinin yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n yönetmenli?ini Uluç Bayraktar’?n bulundu?u dizi Meksika ve ?ili ülkelerinde yay?nlanacak. ?çerde ?ili’nin en çok izlenen kanallar?ndan Mega’da ve Meksikada Imagen Televisiónda ekrana gelecek.
 • ‘Anne’ Dizisi 20 Haziran’da Sona Eriyor
  Star TV’nin sevilen dizisi Anne, 20 Haziran Sal? ak?am? yay?nlanacak olan 33. bölümü ile ekranlara veda edecek. Final haberini, Milliyet Cadde yazar? Sina Kolo?lu ki?isel Twitter hesab?ndan duyurdu. Ba?rollerini Cansu Dere, Vahide Perçin, Gonca Vuslateri ve çocuk oyuncu Beren Göky?ld?z’?n payla?t??? Anne, 25 Kas?m 2016’da ekran maceras?na ba?lam??t?.
 • TRT’den 200 Bin TL. Ödüllü Müzik Yar??mas? 8 Temmuz’da Yay?nda
  Sunuculu?unu TRT1’in sevilen dizisi Baba Cand?r’?n Haluk‘u, Uraz Kayg?laro?lu’nun yapaca?? yar??man?n jürisinde ise Mustafa Keser, I??n Karaca ve Metin ?entürk yer al?yor. Her hafta yeni 16 yar??man?n kat?laca?? S?ra Sende Türkiye’de her hafta bir ki?i hafta birincisi olacak. Program?n son haftas?nda ise 10 hafta birincisi yar??acak ve yar??man?n kazanan? belli olacak. Yar??man?n büyük ödülü ise 200.000 TL. Oylamada ana jürinin yan? s?ra 20 ki?ilik orkestra üyelerinin ve 5 ki?iden olu?an halk jürisinin de söz sahibi olaca?? yar??mada yar??mac?lar diledikleri müzik türünde ?ark?lar?n? seslendirecekler. 8 Temmuz’da TRT1 de ba?layacak olan “S?ra Sende Türkiye” yaz boyunca her cumartesi Pazar saat 20.00-23.30 saatleri aras?nda ekrana gelecek. Yar??ma ba?vurular? ise www.sirasende.net adresinden ve 0532 274 78 59 WhatsApp numaras?ndan yap?labilecek.
 • ‘Dirili? Ertu?rul’ Dizisi Yap?mc?s?ndan Yeni Dizi
  Dirili? Ertu?rul’un yap?mc?s? Mehmet Bozda?, ‘Dirili? Ertu?rul’un 4. sezonuyla birlikte final yapaca??n? aç?klad?. Dizinin finalini de sinemada yay?nlayacaklar?n? cümlelerine ekledi. Yap?mc? Mehmet Bozda? yeni dizi müjdesini de verdi. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n iste?i üzerine Ku’tül Amare zaferini ve I. Dünya Sava??’n? anlatan diziyi çekece?ini aç?klad?. Dizinin Ekim ay?nda TRT1’de ekrana gelece?ini ö?renildi.

YEN? YAYINLAR

 • ‘Kanats?z Ku?lar’ 15 Haziran’da ATV’de yay?nda (Yerli dizi)

YAYINI DE???EN-DURDURULAN YAYINLAR

 • ‘K?rg?n Çiçekler’ sezon finali 12 Haziran’da ATV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Bu ?ehir Arkandan Gelecek’ final bölümü 14 Haziran’da ATV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Dirili? Ertu?rul’ sezon finali 14 Haziran’da TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Güldür Güldür Show’ sezon finali 16 Haziran’da Show TV’de yay?nda (Komedi)
 • ‘?stanbullu Gelin’ sezon finali 16 Haziran’da Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Beni Affet’ sezon finali 16 Haziran’da Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Bir Hülya Av?ar Sohbeti’ sezon finali 16 Haziran’da Star TV’de yay?nda (Sohbet)
 • ‘Kalbimdeki Deniz’ sezon finali 17 Haziran’da FOX TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Yeni Gelin’ sezon finali 17 Haziran’da Show TV TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Fazilet Han?m ve K?zlar?’ 17 Haziran’da Star TV TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Macera Gemisi’ final bölümü 18 Haziran’da Kanal D’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Bodrum Masal?’ sezon finali 18 Haziran’da Kanal D’de yay?nda (Yerli Dizi)
 • ‘Lise Devriyesi’ final bölümü 18 Haziran’da TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Söz’ sezon finali 19 Haziran’da Star TV’de yay?nda (Yerli Dizi)
 • ‘?çerde’ final bölümü 19 Haziran’da Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Sava?ç?’ sezon finali 19 Haziran’da FOX TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘?simsizler’ sezon finali 19 Haziran’da Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • Gülenay Kalkan, Star TV’de yay?nlanan ‘Anne’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Erkan Avc?, Star TV’de yay?nlanan ‘Cesur ve Güzel’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Ayberk Pekcan ve  Gökhan Karac?k, TRT 1’de yay?nlanan ‘Dirili? Ertu?rul’ dizisi kadrosundan ayr?ld?.
 • TRT Spor’da daha önce Per?embe ak?amlar? yay?nlanan ‘Spor Bahane’ program? 16 Haziran’dan itibaren art?k Cuma ak?amlar? yay?nda.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

GÖRSEL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • 3 May?s 2017 tarihinde yay?n hayat?na son veren Katar merkezli El Cezire Türk internet sitesinde çal??an Selahattin Günday, Habertürk TV ile anla?t?.
 • Televizyon Yay?nc?lar? Derne?i’nin yeni ba?kan? Kanal D Genel Müdürü Bar?? Tünay oldu.

Yaz?l? Bas?n

 • M?T TIR’lar? Davas?nda Karar Ç?kt?: CHP’li Berbero?lu’na 25 Y?l Hapis
  M?T TIR’lar?n?n görüntülerinin yay?nlanmas? davas?nda yarg?lanan CHP ?stanbul Milletvekili Enis Berbero?lu 25 y?l hapse mahkûm edildi. Mahkeme heyeti, Enis Berbero?lu’nun tutuklanmas?na karar verdi.  Berbero?lu askeri casusluk yapt??? suçlamas?yla önce müebbet hapis cezas?na çarpt?r?ld?. Ard?ndan da Berbero?lu’nun cezas?ndan indirime gidilerek cezas? 25 y?la indirildi. Duru?ma salonunda olan CHP Milletvekili Berbero?lu tutukland?.
 • Gazeteci O?uz Güven Tahliye Edildi
  ?stanbul 28. A??r Ceza Mahkemesi, tutuklu Cumhuriyet Gazetesi ?nternet Sitesi Yay?n Yönetmeni O?uz Güven hakk?nda ”terör örgütü propagandas? yapmak” ve “terör örgütünün yay?nlar?n? basmak ve yay?nlamak” suçlamas?yla haz?rlanan 10,5 y?la kadar hapis istemli iddianameyi kabul ederek, Güven’in tahliyesine karar verdi.
 • Barbaros Murato?lu Tahliye Edildi
  FETÖ soru?turmas? kapsam?nda Aral?k 2016’da gözalt?na al?nan ve daha sonra da tutuklanan Do?an Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Murato?lu, tahliye edildi. ‘FETÖ’ soru?turmas? kapsam?nda ‘örgüte yard?m etmek’ suçlamas?yla yedi ayd?r tutuklu bulunan Do?an Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Murato?lu tahliye edildi. Murato?lu, tutuklu kald??? süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
 • Ekonomi Bas?n? Ba?ar? Ödülleri Sahiplerini Buldu
  Ekonomi Gazetecileri Derne?i (EGD) taraf?ndan Vodafone Türkiye ana sponsorlu?unda, ?stanbul Ticaret Odas?’n?n (?TO) katk?lar?yla “Yaza Merhaba” etkinli?i kapsam?nda gerçekle?tirilen “Ekonomi Bas?n? Ba?ar? Ödülleri” törenle sahiplerini buldu.Ödül kazananlar:
  Ekonomi Haberi (Yaz?l? Bas?n) – Ceyhun Kuburlu, Hürriyet
  Ekonomi Haberi (TV) – Sinem Yöndem, CNN Türk
  Ekonomi Haberi (?nternet) – Emre Eser, Dunya.com
  Ekonomi Program? (Radyo) – Zeliha Saraç, Alem FM
  Ekonomi Program? (Televizyon) – Berfu Güven, NTV
  Y?l?n Ara?t?rma Haberi (Yaz?l? Bas?n) – Burak Co?an, Hürriyet
  Yerel Bas?n Ödülü (Yaz?l? Bas?n) – Ak?n Bodur, Ses Gazetesi
  Söyle?i Röportaj (Yaz?l? Bas?n) – Merve Erdil, Hürriyet
  Jüri Özel Ödülü – Kerim Ülker, Dünya
  Kö?e Yazar? – Jale Özgentürk, Hürriyet
  Nezih Demirkent Özel Ödülü – Volkan Ak?, Dünya
  Nam?k Ah?ska Özel Ödülü – Sümeyye Dalk?l?nç Anadolu Ajans?, Rahim Ak HT Gazete
  Bülent Yard?mc? Özel Ödülü – Meliha Okur, Yaban TV
  Esen Saliho?lu Özel Ödülü – ?brahim Acar, Sabah

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.