Haftalık Medya Haberleri (11 – 17 Eylül 2017)

Televizyon Haberleri

 • TMSF ?ki Kanal? Sat??a Ç?kard?

TMSF’nin yay?nlad??? ihale ilan?na göre, Ya?am Televizyon Hizmetleri A.?.’nin (Kanaltürk TV/Kanaltürk Radyo) kablo TV lisans?n? 300 bin, uydu TV lisans?n? 300 bin TL, uydu radyo lisans?n? 20 bin TL, Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon A.?.’nin (Bugün TV) kablo TV lisans?n? 275 bin, uydu TV lisans?n? 275 bin TL muhammen bedel ile sat??a ç?kard?. Ayr?ca Ya?am Televizyon Hizmetleri, Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon, Koza ?pek Bas?n ve Bas?m Sanayi Ticaret A.?.’ye ait aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirba?lar 6 milyon 449 bin TL üzerinden ihale edilecek. ?hale, 6 Ekim 2017 günü saat 17.00’ye kadar birlikte veya ayr? ayr? verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde de?erlendirilmesi suretiyle TMSF’nin usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile yap?lacak.

 • ‘Cennet’in Gözya?lar?’ 24 Eylül’de Yay?nda

Yap?mc?l???n? Süreç Film–Ali Gündo?du’nun üstlendi?i, yönetmen koltu?unda Sadullah Celen’in oturdu?u ve bir Kore format?ndan uyarlanan Cennet’in Gözya?lar? dizisinin yay?n tarihi belli oldu. Dizinin ba?rollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada payla??yor. Ayr?ca Zehra Y?lmaz, Güler Ökten, Yusuf Akgün, Ebru Destan, Haz?m Körmükçü, Çiçek Acar, Ali ?pin, ?encan Güleryüz, Süeda Çil, Ebru Nil Ayd?n, Sude Nur Yaz?c? ve Oktay Çubuk gibi ba?ar?l? isimler rol al?yor. Cennet’in Gözya?lar?, 24 Eylül Pazar günü saat: 20.00’de ATV’de ba?l?yor.

 • Reality Ku?aklar?n?n ?lk Kurban? O Oldu

FOX’ta yay?nlanan Ne Seninle Ne Sensiz isimli bar??t?rma program? ani bir kararla yay?ndan kald?r?lan Seda Akgül, yine ayn? kanalda yay?nlanan ‘Her ?ey Gerçek’ program?yla ekrana dönü? yapm??t?. Trend Topic Medya’n?n edindi?i bilgiye göre, Seda Akgül’ün FOX’ta sundu?u Her ?ey Gerçek isimli program? yay?ndan kald?r?ld?. Reytinglerde istedi?i ba?ar?y? yakalayamayan program, reality ku?aklar?n?n ilk kurban? oldu. Akgül’ün, yak?nda farkl? bir i?le ekranda olaca?? da ö?renildi.

 • ‘Tutsak’ 19 Eylül’de Yay?nda

Ba?rollerini Pamir Pekin, Gülper Özdemir ve Caner ?ahin’in payla?t???, yönetmen koltu?unda Serhan ?ahin’in oturdu?u Tutsak, 19 Eylül Sal? ak?am? Kanal D’de ekran maceras?na ba?l?yor. Gülper Özdemir’in canland?raca?? ‘Elif’ karakterinin tutsakl?ktan kurtulabilmek için ya?ad??? tekinsiz dünyada kendi ayaklar? üzerinde durmas?n? konu alan Tutsak, hikâyesi ile izleyicileri derinden etkileyecek. Yay?nlanan tan?t?mlar? ile merak uyand?ran Tutsak, 19 Eylül Sal? ak?am? ilk bölümü ile saat 20.00’de Kanal D’de.

 • ‘Sevda’n?n Bahçesi’, 23 Eylül’de Yay?nda

Kanal D’nin yeni sezonda ekrana getirece?i yeni dizilerinden olan Sevda’n?n Bahçesi, 23 Eylül Cumartesi günü ilk bölümü ile izleyicisi ile bulu?acak. Ba?rollerinde y?llar sonra ayn? projede bir araya gelen Sibel Can ve Emre K?nay’?n yer ald???, yap?m?n? Gold Film, senaristli?ini Birol Güven’in üstlendi?i projenin yönetmen koltu?unda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayr?ca; Begüm Kütük, Alina Boz, Baran Bölükba??, Esra K?z?ldo?an, Mehmet Bozdo?an, Berat Yenilmez, Hakan Atalay, Haydar Köyel, Yasemin Öztürk, Melehat Abbasova, Do?a Konako?lu gibi isimler de yer al?yor.

 • ‘Masum’ 24 Eylül’de Yay?nda

BluTV’nin ilk yerli online dizisi “Masum” 24 Eylül Pazar günü saat 23.30’da ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana geliyor. Yap?m?n? D Productions’?n yapt???, Berkun Oya’n?n kendi tiyatro oyunu “Bayrak”tan uyarlay?p ayn? zamanda proje tasar?m? ve senaristli?ini de üstlendi?i dizinin yönetmenli?ini ise Alt?n Portakal ödüllü Seren Yüce yapt?.

Ünlü isimler ‘Masum’ için bir arada

Polisiye ve dramay? harmanlayarak, ilk bak??ta s?radan görünen bir Türk ailesinin çevresinde geli?en s?ra d??? bir hikâyeyi konu alan dizinin ba?rollerinde Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalab?k, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükça?layan var.

 • Elçin Sangu’nun Partneri Bu?ra Gülsoy Oldu

Kanal D’de yay?nlanacak ‘Gülizar’ adl? dizide Elçin Sangu’nun rol arkada?? Bu?ra Gülsoy oldu. Çiftlikte geçen bir a?k hikâyesini anlatan diziyi Ça?an Irmak yönetecek. Elçin Sangu, çekimleri Heybeliada’da gerçekle?en ‘Yan?mda Kal’ adl? sinema filminde ise ba?rolü Bar?? Arduç ile payla??yor.

 • ‘Vatan?m Sensin’ Dizisinin Çekimleri 25 Eylül’de Ba?l?yor

Kanal D’nin sevilen dizisi Vatan?m Sensin, bu y?l senaryo ekibinde ya?anan de?i?iklik nedeniyle sezona geç giriyor. Dizinin senaryo yazarl???n? Necati ?ahin’den sonra devralan Nuran Evren ?it projeden ayr?lm??, yerine Uygar ?irin gelmi?ti. Ancak ilk gelen senaryonun tekrar yazd?r?ld??? ö?renildi.

Çekimler 25 Eylül’de ba?l?yor

Yeni senaryonun ilk 2 bölümü bu hafta ekibe ula?t?. ‘Vatan?m Sensin’in çekimlerine, 25 Eylül’den sonra ba?lanmas?, yay?n tarihinin de Ekim ay?n?n 3. haftas? olmas? planlan?yor.  Ba?rollerini Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in payla?t??? dizinin kadrosuna, bu sezon 4 önemli yeni oyuncu kat?lacak. Bu rollerden biri olan ‘Efe’ için özellikle titiz bir cast çal??mas? yap?l?yor. Yeni karakterleri kimlerin canland?raca?? önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

 • Kanal D’nin Yeni Dizisi Ver Elini A?k’ta Yönetmen De?i?ikli?i

Köksal Engür, Asuman Dabak ve Nihal Menzil gibi usta isimlerin de ekibine güç katt??? dizide yönetmen de?i?ikli?i ya?and?. Deniz Y?lmaz ve U. Hakan Eren, dizinin yönetmenli?ini Bora Onur’dan devrald?. Öte yandan Ferda Ery?lmaz ve Nehir Erdem’in kaleme ald??? dizide, evin çal??an? Nazmiye rolüne hayat veren Nihal Menzil, geçen günlerde kolunu k?rd?. Kolu alç?ya al?nan usta oyuncu dizide bu haliyle oynamaya devam edecek.

 • Ali?an Ve Ça?la ?ikel’den Yeni Dizi: ‘Sar? Melekler’

Erler Film‘in patronu Türker ?nano?lu yeni dizisi Sar? Melekler ile ekranlara dönüyor. Senaryosunu Resul Erta?‘?n yazd??? ve Kanal D ekranlar?nda yay?nlanacak dizide Cennet Mahallesi dizisinin ikilisi Ça?la ?ikel ve Ali?an da rol alacak. ‘Sar? Melekler’ dizisinde Ali?an’?n y?llard?r partnerli?ini yapan Ça?la ?ikel de rol alacak. ?ikel, Ali?an’?n yengesi kuaför Seher rolüne hayat verecek.

 • Kerem Al???k ‘Sevdan?n Bahçesi’ Dizisinde

Kanal D’nin yeni sezondaki iddial? projesi ‘Sevdan?n Bahçesi’ne usta bir isim dâhil oldu. Yap?mc?l???n? Gold Film’in üstlendi?i, ba?rollerinde Emre K?nay ve Sibel Can’?n yer ald??? ‘Sevdan?n Bahçesi’ dizisinin kadrosuna son olarak Kara Sevda dizisinde izledi?imiz Kerem Al???k dâhil oldu. ‘Sevdan?n Bahçesi’ yak?nda Kanal D’de yay?nda.

 • ‘Türk Mal?’ 20 Eylül’de Yay?nda

Yap?mc?l???n? Süreç Film’in yapt???, Star TV’de ekrana gelen Türk Mal? dizisinin yeni sezon ba?lama tarihi belli oldu. Geçti?imiz sezon Pazar günleri izleyicisiyle bulu?an dizi, yeni sezonu yeni gününde aç?yor. Dizi, 20 Eylül ak?am? yay?nlanacak 7. bölümünden itibaren art?k Çar?amba günleri sevenlerinin kar??s?na ç?kacak. Ba?rollerini ?afak Sezer ve Hasibe Eren’in payla?t??? dizinin kadrosuna bu sezon sürpriz isimler de kat?ld?.

 • ‘?stanbullu Gelin’ 22 Eylül’de Yay?nda

Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i, ba?rollerini Özcan Deniz ve Asl? Enver’in payla?t??? Star’?n dizisi ‘?stanbullu Gelin’ yeni sezona 22 Eylül’de, heyecan dozu yüksek sürpriz geli?melerle dolu bir ba?lang?ç yap?yor. Merakla beklenen sezondan ilk görüntülerle yeni tan?t?m görücüye ç?kt?. “?stanbullu Gelin” 22 Eylül’de Star TV’de yay?nda.

 • ‘Siyah ?nci’ 28 Eylül’de Yay?nda

Yap?mc?l???n? Gold Film’in yapt???, ba?rollerinde Hande Erçel, Tolgahan Say??man ve Berk Hakman yer ald??? Siyah ?nci dizisinin yay?n tarihi belli oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Merve Polat, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay, Ça?la Demir, Ye?im Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof  da yer al?yor. Birbirlerinden hiç ayr?lmamaya söz vermi?, Ege’de küçük bir sahil kasabas?nda ya?ayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’?n (Tolgahan Say??man) a?k?, Vural’?n (Berk Hakman ) kasabaya geli?i ve Hazal ‘? elde etmek için her ?eyi göze almas? ile de?i?ecek ve iki sevgilinin hayatlar? alt üst olacak. Yönetmenli?ini Erol Özlevi’nin, senaristli?ini Yekta Torun‘un yapt??? dizi 28 Eylül Per?embe günü saat: 20.00’de Star’da ekrana gelecek.

 • Star TV’den Yeni Drama: Kefaret

ANS’nin yeni sezonda Star TV için haz?rlad??? Kore dizisi Two Weeks uyarlamas? Kefareti’n ba?rol oyuncular? belli oldu.  ?lk 13 bölümünü Abdullah O?uz’un yönetece?i draman?n ba?rol erkek oyuncusu son olarak Fox Türkiye’de yay?nlanan Ay Yap?m projesi Bana Sevmeyi Anlat’ta izledi?imiz Kadir Do?ulu oldu. Kadir Do?ulu’ya,  Hayat ?ark?s? dizisine konuk olarak kat?lan Melisa Sözen e?lik edecek.

Planlamalarda bir son dakika de?i?ikli?i olmazsa usta oyuncu Mustafa U?urlu ve Gülçin Sant?rc?o?lu’nun da kadrosuna dahil oldu?u Kefaret’in en geç Ekim sonu Kas?m ba??nda yay?na ç?kmas? bekleniyor.

 • ‘Ufak Tefek Cinayetler’de Burçin Terzio?lu’nun Yerine Gökçe Bahad?r Getirildi

Ay Yap?m’?n bu sezonun yeni yap?mlar?ndan “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde oyuncu de?i?imi ya?and?. Ali Bilgin’in yönetmen koltu?unda oturaca?? dizinin ilk el s?k???lan oyuncusu olan Burçin Terzio?lu, yap?mc?yla kar??l?kl? anla?arak ekipten ayr?ld?. Daha önce ‘Kiral?k A?k’a imza atan Meriç Acemi’nin kaleme ald??? dizide Terzio?lu’nun yerine Gökçe Bahad?r geldi. Oyuncusuz teaser çekimleri yap?lan dizide 4 kad?n arkada??n hikâyesi ekrana getirilecek. Di?er iki kad?n arkada?? Tülin Özen ve Asl?han Gürbüz’ün canland?raca?? ‘Ufak Tefek Cinayetler’in dördüncü ba?rol kad?n oyuncusu ise henüz belli olmad?.

 • ‘Muhte?em Yüzy?l’ ?lk Sezon Tekrar?yla Yeni Sezonda Teve2’de Yay?nda

‘Muhte?em Yüzy?l’ tekrarlar?yla dönüyor. Yap?mc?l???n? Tims Yap?m’?n üstlendi?i, ba?rollerinde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Nur Fettaho?lu ve daha birbirinden ünlü nice ismin yer ald??? dizinin ilk sezonunu yay?nlamak üzere Teve2 sat?n ald?.

 • ‘Gizem Avc?s?’ Saadettin Teksoy Ekrana Geri Dönüyor

Milliyet yazar? Sina Kolo?lu, bir dönemin fenomen ismi Saadettin Teksoy’un Teve2 ile ekranlara dönece?ini aç?klad?. Kolo?lu, yaz?s?nda ayr?ca Özlem Gürses’in de yine Teve2 ile ekranlara dönece?ini duyurdu.

 • TRT World, Medya Devi Foxtel ?le Anla?t?

Dünya çap?nda eri?ilebilir durumdaki yay?nlar?yla TRT World, Avusturalya’n?n önde gelen Pay TV servis sa?lay?c?s? Foxtel ile yapt??? anla?mayla eri?im a??n? geni?leterek, daha çok ki?iye ula?acak. Türkiye’nin ilk uluslararas? haber platformu olan TRT World, ?stanbul, Washington ve Londra stüdyolar?n?n yan? s?ra, haberin kayna??ndan yapt??? yay?nlar, zengin belgesel ve program içeri?i ile art?k Avusturalya’da da yay?nda. TRT World, Foxtel ile gerçekle?tirilen çoklu platform anla?mas? dâhilinde ayn? anda kablolu yay?n, uydu yay?nc?l??? ve geni? bant üzerinden Avusturalya’daki seyircilerine ula?acak.

 • TRT 1’in Yeni Komedi Dizisi Aslangiller’in Kad?n Ba?rol Oyuncusu Belli Oldu

Ad? ilk olarak ‘Aslan Biraderler’ olarak aç?klanan yap?m, 4 erkek karde?in hikâyesini ekrana ta??yacak. Ba?rolünde Bora Akka?’?n rol alaca??; yönetmenli?ini Ömer U?ur’un, yap?mc?l???n? Es Film’in üstlendi?i yap?m?n kadrosunda daha önce ‘Güne?in K?zlar?’, ‘?ahane Damat’ ve son olarak ‘Badem ?ekeri’nde rol alan Burcu Özberk’i de izleyece?iz. Aslangiller, yak?nda TRT 1’de ba?l?yor.

 • ‘Aslan Ailem’ Ekim’de Yay?nda

Kore uyarlamas? diziler kervan?na bir yenisi de TRT 1’den geliyor. 2011-2012 y?llar?nda Kore’de yay?nlanan Oyakgyo Brothers dizisi, Filinta, Payitaht Abdülhamid ve ?simsizler gibi dizilerin yap?mc?s? olan Es Film taraf?ndan TRT1 için uyarland?. Ba?rollerini; Burcu Özberk, Ak?n Ak?nözü ve F?rat Altunme?e’nin payla?aca?? dizinin yönetmenli?ini ise deneyimli bir isim olan Ömer U?ur üstleniyor. Senaryosunu Nuray Uslu ve Ayça Ertürkler’in yazd??? dizi geçen hafta sete ç?kt?. Planlamalarda bir de?i?iklik olmazsa dizi “Aslan Ailem” ad?yla Ekim ba??nda yay?na ç?kacak.  Dizinin oyuncu kadrosunda; Ferdi Sancar, Bora Akka?, Zerrin Sümer, Benian Dönmez, Hakan Sal?nm??, Mehmet ?eker, Eda ?ölenci ve Levent Özdilek de bulunuyor.

 • Acun Il?cal?’dan Ünlülerle Boks Yar??mas? Geliyor

Acun Il?cal?’n?n yeni sezonda TV8 ekranlar?ndaki yeni projesinde ünlü isimler boks yapacak. Yap?mc? Acun Il?cal?’n?n, sahibi oldu?u TV8 kanal?nda yeni sezonda ekrana gelecek sürpriz projesinin detaylar? ortaya ç?kt?. ‘O Ses Türkiye’, ‘Survivor’, ve ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ gibi reyting oran? yüksek projelere imza atan Acun Il?cal?, yeni sezonda sürpriz bir program? daha izleyiciyle bulu?turacak. Ünlü isimlerin birbirleriyle boks maç? yapaca?? Yar??ma, ekim ay?nda TV8’de ekrana gelecek.

??te Ringe Ç?kacak Ünlüler

Sürpriz yar??mada, 14 ünlü isim ringe ç?kacak. ?u ana kadar netle?en yar??mac?lar ise Fulya Keskin, Sahra I??k, ‘Ç?lg?n’ lakapl? Sedat Kapurtu, Asena, Do?u? ve Berna Canbeldek.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Pelin Karahan’la Nefis Tarifler’ 11 Eylül’de Show TV’de yay?nda (Yemek)
 • ‘Zahide Yeti?’le’ 11 Eylül’de Show TV’de yay?nda (Kad?n)
 • ‘?simsizler’ yeni bölümleriyle 11 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Doktor Geldi’ 11 Eylül’de TRT 1’de yay?nda (Sa?l?k)
 • ‘Nazl? Çelik ile Star Ana Haber’ 11 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Haber)
 • ‘Kanal D ile Günayd?n Türkiye’ 11 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Haber)
 • ‘Art?k Susma’ 11 Eylül’de Show TV’de yay?nda (Faili meçhul cinayetler, kay?p)
 • ‘Bizim Hikâye’ 14 Eylül’de FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Arka Sokaklar’ yeni bölümleriyle 15 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Yeni Gelin’ yeni bölümleriyle 16 Eylül’de Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Yalaza’ 16 Eylül’de TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Fazilet Han?m ve K?zlar?’ yeni bölümleriyle 16 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘K?rg?n Çiçekler’ yeni bölümleriyle 18 Eylül’de ATV’de yay?nda. (Yerli dizi)
 • ‘Söz’ yeni bölümleriyle 18 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Kay?td???’ 18 Eylül’de FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • TV 8’de yay?nlanan A?k-? Roman dizisi sona erdi.
 • Show TV’de yay?nlanan ‘Hayat Güzeldir’ program? sona erdi.
 • Show TV’de yay?nlanan ‘Güldüy Güldüy Show’ program? sona erdi.
 • Show TV’de yay?nlanan ‘Çocuktan Al Haberi Ünlüler’ program? sona erdi.
 • Kanal D’de daha önce Pazartesi günü yay?nlanan ‘Süper Magazin’ program? art?k Cuma ak?amlar? yay?nlanacak.
 • Yaz döneminde Star TV’de Per?embe günleri yay?nlanan ‘Ate?böce?i’ dizisi art?k Pazar ak?amlar? yay?nda.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • D??i?leri Bakanl???’nda Bas?n Mü?avirli?i görevini yürüten Ahmet Görmez, TRT Haber’in D?? Haberler Müdürlü?ü’ne getirildi.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Ak?am Gazetesi, Kayyum Dönemi Cihan Haber Ajans? D?? Haberler ?efli?i, Turkuvaz Medya K?br?s Temsilcili?i ve Konsolosluklarda bas?n dan??manl??? görevlerinde bulunan Emre Diner, Posta’da ekonomi ve d?? haberlerin nabz?n? tutacak.
 • DHA’n?n 33 y?ld?r dünyan?n birçok bölgesinde sava? ve olaylar? takip eden gazeteci ?rfan Sapmaz ile anla?t??? ö?renildi.

 

nar-ajans-tarafindan1

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.