Geçen Ramazan Swarm’da Neler Oldu?

Bir önceki sene Ramazan ay?nda Swarm kullan?c?lar?n?n davran??lar?ndan olu?turulan infografikte check-in’lerde en çok kullan?lan kelimeler, stickerlar ve  yerler bulunuyor.

Buna göre Ramazan ay?nda check-in’lerde en çok kullan?lan 15 kelimenin aras?nda hay?rl? cumalar, sonunda, sahur vakti, hay?rl? iftarlar, ziyaret ve iftar vakti kelimeleri bulunu

Ramazan’a özel check-inlerde en çok kullan?lan sticker’larda ise yemek ikonlar?n?n oldu?u sticker’lar ilgi çekiyor. Ayr?ca en çok kullan?lan sticker’lar aras?nda futbol topu sticker’? bulunuyor. Bunun sebebi geçti?imiz Ramazan ay?na denk gelen Dünya Kupas?.

infografik1Kaynak: Public Blog

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.