Facebook Türkiye Raporu – Temmuz 2014 (İnfografik)

Socialbakers, Temmuz 2014 Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan ?s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Temmuz ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 3 milyon 85 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 2 milyon 957 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 777 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Friskies, Ege Yap?, Pelit sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Ininal, Samsung Türkiye ve Vodafone Türkiye öne ç?kan marka sayfalar?.

Temmuz ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfa ise Sefamerve olarak öne ç?k?yor.

Socialbakers Türkiye Temmuz 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.july-2014-social-marketing-report-turkey-regional-thumbnail,

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.