Facebook Türkiye Raporu – Şubat 2015 (İnfografik)

Socialbakers, ?ubat 2015 Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan? s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca ?ubat ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

Facebook’ta en fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 3 milyon 381 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 3 milyon 54 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 832 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Kent ?eker & Çikolata, Nescafe Dolce Gusto Türkiye ve temizmama.comTürkiye sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Samsung Türkiye, Ininal ve Vodafone Türkiye öne ç?kan marka sayfalar?.

?ubat ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfa ise Ülker Çikolatal? Gofret, Evgöre Mobilya ve Sefamerve olarak öne ç?k?yor.

?ubat ay?nda Twitter ve Youtube genel istatistiklerinin de incelendi?i rapora göre, Twitter’da en çok takipçisi olan ilk 3 marka Türk Havayollar?, Perlite Ore ve Turkish Airlines olarak s?ralan?yor.

?ubat ay?nda Youtube’a en çok video upload eden markalar?n ba??nda ise Turkish Airlines, Cornetto Türkiye ve LG Türkiye bulunuyor.

Socialbakers Türkiye ?ubat 2015 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

socialbakers

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.