Facebook Türkiye Raporu – Şubat 2014 (İnfografik)

Socialbakers, ?ubat 2014  Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan ?s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca ?ubat ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 2 milyon 852 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 2 milyon 841 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 679 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Friskies Türkiye, Hillside Beach Clup ve Filiz Makarna sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Ininal, Samsung ve Turkcell öne ç?kan marka sayfalar?.

?ubat ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfalar ise E-bebek, Sefamerve ve Çokonat olarak s?ralan?yor.

Socialbakers Türkiye ?ubat 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

socialbakers-feb2014

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.