Facebook Türkiye Raporu – Ocak 2015 (İnfografik)

Socialbakers, Ocak 2015 Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan? s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Kas?m ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

Facebook’ta en fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 3 milyon 313 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 3 milyon 54 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 835 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda temizmama.com, ?ahin Sucuklar? ve Crunch Türkiye sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Ininal, Samsung Türkiye ve Turksih Airlines öne ç?kan marka sayfalar?.

Ocak ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfa ise ?ahin Sucuk ve Skyscanner olarak öne ç?k?yor.

Ocak ay?nda Twitter ve Youtube genel istatistiklerinin de incelendi?i rapora göre, Twitter’da en çok takipçisi olan ilk 3 marka Türk Havayollar?, Turkish Airlines ve Perlite Ore olarak s?ralan?yor.

Ocak ay?nda Youtube’a en çok video upload eden markalar?n ba??nda ise Turkish Airlines, Cornetto Türkiye ve LG Türkiye bulunuyor.

Socialbakers Türkiye Ocak 2015 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

socialbakers

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.