Facebook Türkiye Raporu – Ocak 2014 (İnfografik)

Socialbakers, Ocak 2014  Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan ?s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Ocak ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda ileti?im, otomotiv ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Turkcell’in 2 milyon 844 bin, ikinci s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 2 milyon 800 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 654 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Friskies Türkiye, Pronamel Turkey ve Koç Holding A.? sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Trendyol, Ininal ve Turkcell öne ç?kan marka sayfalar?.

Ocak ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfalar ise Sefamerve,Çizi ve bukombin.com olarak s?ralan?yor.

Socialbakers Türkiye Ocak 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

january-2014-social-marketing-report-turkey-regional-thumbnail

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.