Facebook Türkiye Raporu – Nisan 2014 (İnfografik)

Socialbakers, Nisan 2014  Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan ?s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Nisan ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomativ, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 2 milyon 982 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 2 milyon 879 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 712 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Pelit, Eviya ve Friskies Türkiye sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Samsung Türkiye, Vodafone Türkiye ve Turkcell öne ç?kan marka sayfalar?.

Nisan ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfalar ise Nike Football, bukombin.com ve Sefamerve olarak s?ralan?yor.

Socialbakers Türkiye Nisan 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

april-2014-social-marketing-report-turkey-regional-thumbnail

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.