Facebook Türkiye Raporu – Mayıs 2014 (İnfografik)

Socialbakers, May?s 2014 Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan ?s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca May?s ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 3 milyon 3 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 2 milyon 913 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 730 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Friskies, Eviya ve KlimaPlus Türkiye sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Samsung Türkiye, Ininal ve Nike Football öne ç?kan marka sayfalar?.

May?s ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfa ise Sefamerve olarak öne ç?k?yor.

Socialbakers Türkiye May?s 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

may-2014-social-marketing-report-turkey-regional-thumbnail

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.