Facebook Türkiye Raporu – Mart 2014 (İnfografik)

Socialbakers, Mart 2014  Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan ?s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Mart ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 2 milyon 938 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 2 milyon 845 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 689 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda NUXE Türkiye, Turtle Wax Türkiye ve Hillside Beach Clup sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Trendyol, Samsung ve Ininal öne ç?kan marka sayfalar?.

Mart ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfalar ise Bukombin, Selpak ve Çokonat olarak s?ralan?yor.

Socialbakers Türkiye Mart 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

socialbakers mart

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.