Facebook Türkiye Raporu – Haziran 2014 (İnfografik)

Socialbakers, Haziran 2014 Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan ?s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Haziran ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 3 milyon 42 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 2 milyon 929 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 752 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Friskies, Dove Men+Care,Pelit sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Ininal, Samsung Türkiye ve Nokia Türkiye öne ç?kan marka sayfalar?.

Haziran ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfa ise Sefamerve ve Nike Football olarak öne ç?k?yor.

Socialbakers Türkiye Haziran 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

 june-2014-social-marketing-report-turkey-regional-thumbnail

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.