Facebook Türkiye Raporu – Eylül 2014 (İnfografik)

Socialbakers, Eylül 2014 Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan? s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Eylül ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 3 milyon 117 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 3 milyon ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 803 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Ekolay.net, Palmolive Türkiye ve Pelit sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Ininal, Samsung Türkiye ve Turkcell öne ç?kan marka sayfalar?.

Eylül ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfa ise bukombin.com, Sefamerve ve Çizi olarak öne ç?k?yor.

Socialbakers Türkiye Eylül 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

socialbakers eylül

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.