Facebook Türkiye Raporu – Ekim 2014 (İnfografik)

Socialbakers, Ekim 2014 Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan? s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Ekim ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 3 milyon 144 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 3 milyon ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 810 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Pelit, Ege Yap? ve Duracell sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Ininal, Samsung Türkiye ve Turkcell öne ç?kan marka sayfalar?.

Ekim ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfa ise Sefamerve ve bukombin.com olarak öne ç?k?yor.

Socialbakers Türkiye Ekim 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

october-2014-social-marketing-report-turkey-regional-thumbnail

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.