Facebook Türkiye Raporu – Aralık 2014 (İnfografik)

Socialbakers, Aral?k 2014 Türkiye raporunu yay?nlad?. Raporda marka sayfalar?, hayran say?lar?n?n yan? s?ra etkile?im ve cevap oranlar?na göre de incelendi. Raporda ayr?ca Aral?k ay?nda en yüksek etkile?im yaratan Facebook marka iletileri de bulunuyor.

En fazla be?enilen marka sayfalar? aras?nda otomotiv, ileti?im ve e-ticaret sektörleri dikkat çekiyor. Hayran say?s?na göre ilk s?rada bulunan Volkswagen Türkiye’nin 3 milyon 285 bin, ikinci s?rada bulunan Turkcell’in 3 milyon 49 bin ve üçüncü s?radaki Avea’n?n 2 milyon 831 bin hayran? bulunuyor.

Ortalama etkile?im oranlar?na (engagement rate*) göre ise marka sayfalar?n?n ba??nda Nescafe Dolce Gusto Türkiye, Pelit ve Ege Yap? sayfalar? bulunuyor.

Socially Devoted Brands ad? alt?nda sunulan bölümde de marka sayfalar?n?n, kullan?c?lardan gelen sorulara verdikleri cevaplar? kaps?yor. Cevap verme oran?na (response rate) göre Ininal, Samsung Türkiye ve Vodafone Türkiye öne ç?kan marka sayfalar?.

Aral?k ay?nda en yüksek etkile?imi yaratan iletilere sahip sayfa ise Penguen, Sefamerve ve Ülker Çikolatal? Gofret olarak öne ç?k?yor.

Socialbakers Türkiye Aral?k 2014 Raporu’nu a?a??da bulabilirsiniz.

Picture2

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.